Knihy
E-knihy

Matematika s brožovanou vazbou

Zrušit
Titulky 485
Řazení

Matematika (Přijímací zkoušky na ČVUT)

kolektiv autorů/autorek • ČVUT, 2016

Na skladě, objednávejte ale rychle

Sbírka vybraných úloh středoškolské matematiky, ze které se vybírají příklady u přijímací zkoušky z matematiky na ČVUT. Knížka v jednotlivých kapitolách zahrnuje základní...

-5%
200 Kč

200 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Soubor cvičení a her určených k rozvíjení těch schopností dětí předškolního věku, které jim po nástupu do školy pomohou zvládnout matematiku. Pomocí pracovních listů , které mohou sloužit i jako podklady pro kopírování, se zábavnou formou procvičuje...

157 Kč

157 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Biostatistika

Jan Lepš • Episteme, 2016

Posíláme do 20 dní

Biostatistika je moderní učebnicí statistiky, která představuje statistické nástroje klíčové pro čtenáře z biologických a biologii blízkých oborů. Autoři nejprve představují problémy, které daná statistická metoda řeší...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 20 dní

Přidat do

Základy metodologie výzkumu

Ludvík Eger • Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Posíláme do 11 dní

Publikace pojednává o metodologii výzkumu. V první části autoři čtenáře seznamují se strategií a designem výzkumu. Objasňují základní pojmy a rozebírají první kroky vedoucí k vymezení nezbytných aspektů nutných k ucelenému...

-5%
105 Kč

105 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Skriptum pro předmět Lineární algebra vyučovaný v několika programech v prvním semestru na FEL ČVUT a ve druhém semestru na FIT ČVUT...

-5%
155 Kč

155 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Jednoduché matematické triky a tajemství uvedená v této publikaci jednou provždy změní váš pohled na svět čísel. Kniha vás zasvětí do metod, jaké používají skuteční zázrační počtáři. Ve velmi krátkém čase dokážete z hlavy provádět úžasné výpočty...

-5%
332 Kč

332 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Publikace je věnována objevům, které Gödel zformuloval ve svém proslulém článku z r. 1931. Svojí úrovní se nalézá někde mezi monografií a populární knížkou. Na obou úrovních existuje dostatek skvělých publikací...

250 Kč

250 Kč

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Obsahem učebního textu jsou statistické metody určené pro popisnou analýzu dat. Zahrnuta je též problematika pořizování a přípravy dat, zejména z hlediska dotazníkových šetření. Probrána je postupně jednorozměrná...

270 Kč

270 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Odmaturuj! z matematiky 3

kolektiv autorů/autorek • Didaktis ČR, 2004

Posíláme do pěti dní

Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (i k nové podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy Obsahuje řešené příklady k celé středoškolské látce matematiky...

199 Kč

199 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Druhé přepracované vydání. Učební text je věnován dvěma standardním tématům lineární algebry, a to základním poznatkům o euklidovských vektorových prostorech (část I.) a homomorfizmech vektorových prostorů (část II.)...

207 Kč

207 Kč

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Matematika I - pro porozumění a praxi

od 401 Kč

Kniha 2009
Na skladě

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2006

Vyprodané

Kniha 2009
Na skladě

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2006

Vyprodané

Na skladě, objednávejte ale rychle

Skriptum je určeno studentům prvního ročníku FJFI ČVUT v Praze. Zahrnuje látku pro předměty LNA1 a LAP. Jde o úvod do teorie vektorových prostorů a jejich...

-4%
111 Kč

111 Kč

Sleva 4%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 11 dní

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Učební text je primárně určený pro přednášky z lineární algebry I a II pro první ročník studia informatiky na MFF UK. Nicméně může dobře posloužit i studentům ostatních oborů MFF UK i studentům dalších škol... Text po

-5%
337 Kč

337 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do
Novinka

Předobjednávka,
vychází zítra

Kniha představuje výsledky rozsáhlého výzkumu uskutečněného na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy interdisciplinárním týmem didaktiků matematiky, lingvistů a psychologů. Matematická slovní úloha je zde zcela nově nahlížena jako...

-10%
396 Kč

396 Kč

Sleva 10%

Předobjednávka,
vychází zítra

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Kniha Úvod do algebry je pojata spíše jako přehledný a srozumitelným způsobem zpracovaný úvod do teorie algebraických struktur než jako podrobná monografie. Autoři...

-5%
236 Kč

236 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Algebra

Jan Mareš • ČVUT, 2014

Dodání může trvat více než tři týdny

Skripta jsou učebním textem k přednášce "Algebra", která je jednosemestrální, s rozsahem čtyři hodiny týdně. Text pojednává o obecných algebraických...

-5%
238 Kč

238 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Učebnice je součástí čtyřdílné řady učebnic matematiky pro střední školy. Je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací matematiky, včetně středních odborných učilišť.

146 Kč

146 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Historický vývoj pojmu křivka

Lenka Lomtatidze • Akademické nakladatelství CERM, 2007

Posíláme do 11 dní

Kniha doktorky Lenky Lomtatidze vznikla na základě její úspěšně obhájené disertační práce z matematiky na Masarykově univerzitě v Brně. Autorka podrobně mapuje vývoj pojmu "křivka" od nejsaršího období až po 20. léta minulého století...

240 Kč

240 Kč

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Učebnice je součástí monotematické řady učebnic matematiky pro gymnázia. Učebnici lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací matematiky. Text je potřebným způsobem defirencován ...

-5%
126 Kč

126 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

„Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb. “

Honoré De Balzac