Knihy
E-knihy

Matematika oranžové barvy

Zrušit
Titulky 39
Řazení

Posíláme do 12 dní

Druhé přepracované vydání. Učební text je věnován dvěma standardním tématům lineární algebry, a to základním poznatkům o euklidovských vektorových prostorech (část I.) a homomorfizmech vektorových prostorů (část II.)...

207 Kč

207 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Historický vývoj pojmu křivka

Lenka Lomtatidze • Akademické nakladatelství CERM, 2007

Posíláme do 12 dní

Kniha doktorky Lenky Lomtatidze vznikla na základě její úspěšně obhájené disertační práce z matematiky na Masarykově univerzitě v Brně. Autorka podrobně mapuje vývoj pojmu "křivka" od nejsaršího období až po 20. léta minulého století...

240 Kč

240 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 20 dní

Kvantování gravitace patří k největším problémům dnešní teoretické fyziky. Nejde o nic menšího než o správné propojení tří pilířů moderní fyziky, jimiž jsou obecná relativita, kvantová teorie a statistická fyzika. A protože...

-5%
283 Kč

283 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 20 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Křivky byly po dlouhou dobu řazeny do různých jiných oblastí než do matematiky. Přesto právě zde došly své největší slávy a...

-5%
318 Kč

318 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Publikace je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické části je uveden přehled požadovaných znalostí a dovedností. Po výčtu požadovaných znalostí či dovedností je vždy...

112 Kč

112 Kč

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha podrobně představuje všechny důležité oblasti matematiky od aritmetiky přes algebru, geometrii, matematickou analýzu a analytickou geometrii až po vyšší matematiku. Obsahuje rovněž soupis matematických značek a symbolů, přehled vzorců...

-5%
522 Kč

522 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Publikace nabízí náměty a návrhy, které mohou pomoci učitelům při zpracování a realizaci části školního vzdělávacího programu pro 2. stupeň základní školy...

132 Kč

132 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Učebnice má jasnou a dobře propracovanou logickou stavbu zvýrazněnou přehledným členěním a barvou. Každý tematický celek začíná motivačním příkladem, ve kterém je...

-5%
173 Kč

173 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Aplikovaná matematika

Petr Klemera • Univerzita Karlova v Praze, 2018

Posíláme do 12 dní

Třetí vydání učebního textu pro studenty Farmaceutické fakulty UK. Učebnice je rozdělena do šesti kapitol, jejichž tématy jsou funkce jedné proměnné, derivace, integrály, funkce více proměnných, matice....

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

"Táto učebnica si kladie za cieľ byť oporou v prvých krokoch pri štúdiu základov obyčajných diferenciálnych rovníc. Výber látky, zahrnutej do textu, bol motivovaný osnovami predmetu obyčajné diferenciálne rovnice "...

-5%
582 Kč

582 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Vyprodané

Publikace si za cíl klade představit postupy, které lze v rámci současné finanční ekonometrie použít. Kromě (vícerovnicových) regresních modelů je značná pozornost věnována dynamickým modelům včetně analýzy finančních časových řad...

683 Kč

683 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Příběh Fermatovy věty se prolíná celými dějinami matematiky a dotýká se všech oblastí teorie čísel.

50 Kč

50 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pokračování třídílné publikace o vícerozměrných statistických metodách. Dalších pět kapitol zaměřených především na statistické hodnocení vztahů a modelování závislosti vysvětlovaných, doprovodných a vysvětlujících měřitelných i kategoriálních proměnných.

280 Kč

280 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

349 Kč

349 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Představte si kouli - dokonalý symbol jednoty. Každý bod na jejím povrchu je stejný jako všechny ostatní a leží ve stejné vzdálenosti od jedinečného bodu v jejím středu...

-5%
188 Kč

188 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Učebnica pre 2. ročník ZŠ, alternatívna odporúčaná učebnica matematiky pre 2. ročník ZŠ. Učebnica patrí do série Matematika pre druhákov. Je spracovaná podľa požiadaviek iŠVP a priamo nadväzuje na...

-5%
136 Kč

136 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do týdne

Nová učebnica matematiky od autorov učebníc pre 5. a 6. ročník pokračuje v osvedčenom spôsobe vysvetľovania učiva, ktorý aktívne zapája žiakov do vyučovacieho procesu pri hľadaní rôznych riešení...

-5%
131 Kč

131 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Vyprodané

Publikace poskytuje ucelený pohled na příčiny, průběh a důsledky cyklického vývoje ekonomiky...

298 Kč

298 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zkušený autor představuje statistiku a metodologii vědy srozumitelně, zejména s ohledem na potřeby studentů humanitních a sociálních oborů. Výklad ilustruje na řadě příkladů, probírá etapy empirického výzkumu a základní pojmy statistiky, ...

779 Kč

779 Kč

Vyprodané

Přidat do

Matematika pre 1. ročník gymnázií a SOŠ (Zbierka úloh)

Tomáš Hecht a a kolektiv autorů/autorek • Orbis Pictus Istropolitana, 2001 • 5. díl série

Posíláme do týdne

Tematicky usporiadané zošity pre jednotlivé ročníky gymnázií a ostatných typov stredných škôl umožňujú variabilitu v používaní. Tematicky pokrývajú všetky témy učebných osnov z matematiky pre...

74 Kč

74 Kč

Posíláme do týdne

Přidat do

„Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli. “

Heinrich Heine