Knihy
E-knihy

Statistika

Zrušit
Titulky 139
Řazení

Posíláme do týdne

Výzkumné metody a statistika tvoří páteř všech psychologických studií, přesto může být jejich osvojování problematické. Ian Walker, který přednáší psychologii na Univerzitě v Bathu ve Velké Británii, vás přehledně a zároveň s humorem provede základními...

-10%
341 Kč

341 Kč

Sleva 10%

Posíláme do týdne

Přidat do

Základy metodologie výzkumu

Ludvík Eger • Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Posíláme do 12 dní

Publikace pojednává o metodologii výzkumu. V první části autoři čtenáře seznamují se strategií a designem výzkumu. Objasňují základní pojmy a rozebírají první kroky vedoucí k vymezení nezbytných aspektů nutných k ucelenému...

-5%
105 Kč

105 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do týdne

Publikace Základy statistiky přináší elementární poznatky z teorie statistiky a objasňuje podstatu statistického zpracování dat. Podává výklad statistiky jednoduchým způsobem, který akcentuje základy statistické práce a usuzování, přitom však přiměřeně re

-5%
404 Kč

404 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Statistika v příkladech

Luboš Marek a a kolektiv autorů/autorek

od 426 Kč

Kniha 2015
-5 %
426 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha 2013

Vyprodané

Kniha 2015
-5 %
426 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha 2013

Vyprodané

Posíláme do pěti dní

Obsahem učebního textu jsou statistické metody určené pro popisnou analýzu dat. Zahrnuta je též problematika pořizování a přípravy dat, zejména z hlediska dotazníkových šetření. Probrána je postupně jednorozměrná...

270 Kč

270 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Statistika v aplikacích

Jan Hendl a a kolektiv autorů/autorek • Portál, 2015

Posíláme do šesti dní

Publikace navazuje na Přehled statistických metod od Jana Hendla a ukazuje na široké využití statistiky a statistických metod v různých oborech a oblastech...

-5%
605 Kč

605 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přehledná publikace s mnoha příklady a případovými studiemi je určena především studentům ekonomických fakult VŠ a lidem z ekonomické či technické praxe. Seznámí čtenáře se základními statistickými metodami a praktickými aplikacemi statistiky...

-5%
337 Kč

337 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Učební text je z velké části věnován klasickým partiím lineární algebry. Snaží se podat lineární algebru jako ucelenou algebraickou teorii vektorových prostorů a jejich homomorfismů. První část, která je nazvána Algebraický...

-5%
312 Kč

312 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Biostatistika pro lékaře

od 152 Kč

Kniha Nakladatelství Karolinum, 2015
-5 %
361 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha Nakladatelství Univerzita Karlova v Praze, 2015
-5 %
152 Kč

Posíláme do 12 dní

Kniha Nakladatelství Karolinum, 1999

Vyprodané

Kniha Nakladatelství Karolinum, 2015
-5 %
361 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha Nakladatelství Univerzita Karlova v Praze, 2015
-5 %
152 Kč

Posíláme do 12 dní

Kniha Nakladatelství Karolinum, 1999

Vyprodané

Biostatistika

Jan Lepš • Episteme, 2016

Posíláme do 20 dní

Biostatistika je moderní učebnicí statistiky, která představuje statistické nástroje klíčové pro čtenáře z biologických a biologii blízkých oborů. Autoři nejprve představují problémy, které daná statistická metoda řeší...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 20 dní

Přidat do

Kontrola a měření

Leoš Bumbálek a a kolektiv autorů/autorek • Informatorium, 2009

Posíláme do 12 dní

Seznamuje s koncepcí metrologického systému v ČR, základními pojmy matematické statistiky, veličinami a jednotkami, měřením základních fyzikálních veličin, délek a úhlů, hodnocením jakosti povrchu vyrobených součástí,...

-5%
266 Kč

266 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Statika stavebních konstrukcí I.

Jaroslav Kadlčák a Jiří Kytýr • Akademické nakladatelství, VUTIUM, 2011 • 1. díl série

Posíláme do pěti dní

Učebnice je určena studentům vysokých škol technického směru, zejména stavebního zaměření. Je v ní podán ucelený a systematický výklad vědního oboru Statika stavebních konstrukcí...

345 Kč

345 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do
Kniha 2007
-5 %
209 Kč

Posíláme do 12 dní

Kniha 2019
-5 %
276 Kč

Posíláme do 12 dní

Kniha 2007
-5 %
209 Kč

Posíláme do 12 dní

Kniha 2019
-5 %
276 Kč

Posíláme do 12 dní

Posíláme do 12 dní

Monografie, psaná v angličtině, si klade za cíl odhadnout efektivnost a rentabilitu v bankovních sektorech v zemích střední a východní Evropy a prezentovat hlavní vývojové trendy v bankovnictví s důrazem na období globální krize...

358 Kč

358 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Kniha zkoumá volební chování v Libereckém kraji v letech 1992 až 2010 s využitím metod explorační prostorové analýzy dat (exploratory spatial data analysis, ESDA), které se...

-5%
283 Kč

283 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Pravděpodobnost a statistika

František Jaroš a a kolektiv autorů/autorek • Vydavatelství VŠCHT

Posíláme do 12 dní

Skripta jsou určena především pro základní jednosemestrový kurs pravděpodobnosti a matematické statistiky (kapitoly 1, 2, 3, 4, 8, téměř celá kapitola 5 a úvodní odstavce kapitoly 6...

-5%
375 Kč

375 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do týdne

Důraz se zde klade na pochopení statistické filozofie, tj. specifického způsobu myšlení spojeného s teorií i praxí odhadování. Čtenář se zde seznámí se základními metodami tohoto odhadování při zachování teoretických předpokladů použitých metod. První...

-5%
332 Kč

332 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika představují mladé, rychle se rozvíjející vědecké disciplíny, které se již staly nezbytnou součástí mnoha oblastí...

-5%
212 Kč

212 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Inženýrská statistika pro ekonomy

Sláva Balatka • Vydavatelství VŠCHT, 2014

Posíláme do 12 dní

Učební text Inženýrská statistika pro ekonomy je určen pro posluchače magisterského studijního programu Ekonomika a řízení chemických a potravinářských podniků a též pro studenty doktorského studijního programu, kteří...

-5%
532 Kč

532 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Další z nové řady tematických učebnic pro SOŠ zahrnuje celkem čtyři tematické celky. První kapitola Komplexní čísla se věnuje komplexním číslům a jejich geometrické interpretaci. Následuje kapitola Kombinatorika, na kterou...

-3%
202 Kč

202 Kč

Sleva 3%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

„Čtenář to má dobré - může si své autory vybrat. “

Kurt Tucholsky