Anorganická chémie

Zrušit
Titulky 2

Vyprodané

Dielo obsahuje teoretický základ mechanizmov reakcií anorganických zlúčenín a ich aplikácií v reálnom živote. Poskytuje základné poznatky o reakčnej kinetike, katalýze a metódach aplikovaných pri štúdiu mechanizmov. Klasifikuje anorganické reakcie...

230 Kč

230 Kč

Vyprodané

Přidat do
Kniha 2010

Vyprodané

Kniha 2009

Vyprodané

Kniha 2011

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané


„Nikdy nepůjčuj knihy, protože nikdo ti je nikdy nevrátí. Jediné knihy v mé knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní.“

Anatole France