Anorganická chémie

Zrušit
Titulky 2

Anorganická chémia I

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012 • 1. díl série

Vyprodané

Skriptá „Anorganická chémia I“ predstavujú učebný text k rovnomennej prednáške, ktorá je súčasťou bakalárskeho študijného programu „Chémia“ na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ...

283 Kč

283 Kč

Vyprodané

Přidat do

Anorganická chémia II

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012 • 2. díl série

Vyprodané

Predkladaný učebný text je venovaný chémii kovových prvkov. Je určený pre poslucháčov jednoodborového bakalárskeho študijného programu Chémia, ale môžu ho využívať aj...

334 Kč

334 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Známkou dobré knihy je, že se tím více líbí, čím starší se člověk stává.“

Georg Christoph Lichtenberg