Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Odborná a naučná - Knihy - strana 3225 z 3305

Zrušit
Titulky 66098
Zúžení výběru
Řazení

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Odstupné a odchodné - podmienky poskytovania podľa Zákonníka práce, zdaňovanie a platenie poistného, Lekárske preventívne...

253 Kč

253 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia sa zaoberá Zákonom o odpadoch podľa právneho stavu k 5. 12. 2016...

219 Kč

219 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Expanding on a landmark cover story in Fortune, a top journalist debunks the myths of exceptional performance. One of the most popular Fortune articles in many years was a cover story called What It Takes to Be Great...

783 Kč

783 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Predkladaná učebná pomôcka predstavuje výsledok snáh autorov priblížiť základné poznatky o kriminológii netradičným spôsobom, a to v podobe logického usporiadania do dvadsaťjeden nosných, relatívne samostatných a logicky na seba nadväzujúcich častí...

319 Kč

319 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Všetky údaje o práve narodenom dieťatku, rodokmeň, prvé pokusy a kroky na svete.

173 Kč

173 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pracovný zošit (1. časť) zo súboru Matematika 3 obsahujúceho dva pracovné zošity a učebnicu. Titul je súčasťou súboru učebných materiálov pre žiaka Matematika...

143 Kč

143 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ak To vo vašom spoločenstve je, viete to. Ak vám To naopak chýba, viete to tiež. Craig Groeshel v knihe To opisuje čo to je a ako To nie len získať, ale aj udržať. Pretože To je darom od...

203 Kč

203 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Most companies plod along doing things as everyone always has. So there are huge opportunities for people trying to break the mould, even in old-fashioned businesses like banking or insurance...

532 Kč

532 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Didaktická pomôcka vypracovaná v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie napĺňa obsahové a výkonové...

290 Kč

290 Kč

Vyprodané

Přidat do

Veľkonočná knižka so samolepkami

Sally Ann Wright a Moira Maclean • Karmelitánske nakladateľstvo, 2010

Vyprodané

Publikácia prináša udalosti posledného týždňa Ježišovho života na Zemi a jeho vzkriesenia v obrazoch. Každá dvojstrana predstavuje jednu scénu veľkonočného príbehu. Aby sa deti aktívnym a zároveň pútavým spôsobom zoznámili s príbehom, môžu si...

104 Kč

104 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Je to prvé a jedinečné dielo, venované patofyziológii bolesti, ktoré svojím významom presahuje hranice Slovenska. Komplexné poňatie problematiky patofyziológie bolesti poskytuje významný zdroj poznatkov nielen pre špecialistov, ktorí sa venujú liečbe...

1 013 Kč

1 013 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia prináša príbehy o Božom sľube Abrahámovi, o Jozefovi a jeho bratoch, o Dávidovi a Goliášovi, o zázračnom uzdravení Námana, o mudrcoch, ktorí išli za hviezdou, o tom, ako Ježiš vrátil život dievčaťu a o raňajkách pri jazere. Na každej...

104 Kč

104 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Animácia je ako termín, ako slovo nová vec, ale ako skutočnosť nie celkom. Mnohé veci sa dnes len zvýrazňujú, pretože je iná situácia. A keď mám o animácii hovoriť, tak vám musím povedať, že som veľmi rád, že sa tento termín zaužíval; jednak...

145 Kč

145 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Možno obálka knihy pripomína detskú knihu, je to však skutočný príbeh manželov Mirka a Tamary. Skutočný príbeh o boji s chorobou manžela, ktorý Tamara opisuje, môžeme vnímať harmonické spojenie troch skutočností: V prvom rade je to hlboký duchovný...

52 Kč

52 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Manželia i rodiny v tejto knižke môžu nájsť inšpiráciu a novú silu prežívať svoje manželstvo tak, ako sa tieto inštitúcie majú prežívať. Môže im to dať silu, keď počujú o pravde, o Bohu a o človeku, i o cene ľudského života, o vernosti a manželskej...

44 Kč

44 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Účtovná závierka v JÚ a PÚ za rok 2014, uzávierkové práce, inventúry...

49 Kč

49 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

From assessment technologies to clinical trials, and from the biobehavioral to the psychosocial, behavioral medicine continues to diversify. This sophisticated understanding of health and illness, ...

3 161 Kč

3 161 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Uvedená zbierka je súborom štúdií a článkov z oblasti medzinárodných vzťahov. Obsahuje širokú škálu príspevkov rôznej kategórie – od článkov charakteru vedeckej štúdie, až po bežnú publicistiku a blogy...

479 Kč

479 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Novelizovaný zákon o DPH s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení.

70 Kč

70 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

From Wall Street to Main Street, John Brooks, longtime contributor to the" New Yorker," brings to life in vivid fashion twelve classic and timeless tales of corporate and financial life in ...

522 Kč

522 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění. “

Voltaire