Knihy
E-knihy

Odborná a naučná - Knihy - strana 3220 z 3254

Zrušit
Titulky 65071
Zúžení výběru
Řazení
Počet titulů: 65071
Seřadit podle:

Vyprodané

Na pultoch kníhkupectiev sa v súčasnosti nachádza veľa vydaní "knihy kníh": či už komentovaných, alebo pre zasvätenú verejnosť, ako aj takých, ktoré sú určené pre širokú laickú verejnosť...

723 Kč

723 Kč

Vyprodané

Přidat do

Kvantitatívne metódy a informatika (Učebnica 5)

Jaroslav Husár a a kolektiv autorů/autorek • Súvaha, 2001

Vyprodané

Svojou obsahovou náplňou predstavuje ucelenú sústavu učiva, ktorého osvojenie je nevyhnutným teoretickým predpokladom na úspešné vykonanie skúšky z tohto predmetu...

451 Kč

451 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Svet je plný záhadných miest, príbehov a skutočností, ale napriek dlhoročnému skúmaniu vieme o nich veľmi málo. Publikácia Záhady ľudstva sa venuje mnohým objektom opradeným legendami...

723 Kč

723 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Knižka o lietajúcich horských záchranároch je prvou svojho druhu na Slovensku. Zachytáva rozhodujúce okamihy a dramatické príbehy záchranných akcií od vzniku leteckej záchrannej služby u nás...

347 Kč

347 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zbavte sa mylných názorov na peniaze, bohatstvo a chudobu! Ak chcete byť duchovní, nemusíte byť chudobní. Ak chcete mať dostatok peňazí, nemusíte mať výčitky svedomia, ale ani robiť niečo, čo vás nebaví a v čo neveríte len preto, ...

171 Kč

171 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V sérii zrozumiteľných, fascinujúcich a informatívnych článkov autorka Mary Dobson opisuje vznik a šírenie 30 najzávažnejších a najobávanejších chorôb v dejinách ľudstva - od tuberkulózy po týfus, od AIDS po ebolu...

723 Kč

723 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Príbeh manželov prežívajúcich vo vzťahu citové ochladenie, nedorozumenie, škrípanie komunikácie, hnev, smútok a bolesť. Citová kríza – ako ju pozná mnoho partnerských dvojíc...

216 Kč

216 Kč

Vyprodané

Přidat do

Pohonná jednotka (JAA ATPL výcvik)

Josef Kříž • Žilinská univerzita, 2008

Vyprodané

Publikácia umožňuje čitateľovi získať ucelený pohľad na konštrukciu, princíp práce a prevádzkové vlastnosti piestových aj turbínových lietadlových motorov...

533 Kč

533 Kč

Vyprodané

Přidat do

119 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V monografii sú spracované existujúce poznatky z teórie kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov s aplikáciou najmä na akciové spoločnosti s cieľom sprostredkovať študentom a odbornej verejnosti najdôležitejšie poznatky z uvedenej oblasti ...

295 Kč

295 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V publikácii Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť) je obsiahnutý výklad základných inštitútov a noriem medzinárodného práva (historický vývoj medzinárodného práva, vymedzenie jeho pojmu, predmetu, osobitostí, subjekty, ...

626 Kč

626 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Cieľom predkladanej práce bolo zosumarizovať poznatky o epi­demiológii, etiopatogenéze, možnostiach diagnostiky a liečby inkonti­­nencie moču u žien na úrovni súčasného stavu vedy...

638 Kč

638 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ďalšia publikácia z mimoriadne obľúbenej edície odhaľuje tajomstvá našej planéty a sústreďuje sa na svet prírody. Zostavovateľ Michael J. Benton zhromaždil tím odborníkov, ktorí sa venujú aktuálnym problémom a otázkam...

1 013 Kč

1 013 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V roku 2000 vyšlo vo Vydavateľstve zdravotníckej literatúry Herba, spol. s r. o., v Bratislave 1. vydanie odbornej publikácie Urológia pre praktických lekárov v rámci Malej lekárskej knižnice, ktorá patrí do edície Slovenskej zdravotníckej univerzity...

249 Kč

249 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha je univerzálnym sprievodcom rôznymi spoločenskými udalosťami. Zoznamuje čitateľov so všetkými formami spoločenského styku, so správnym riešením spoločenských situácií, s pravidlami správania sa ako doma, tak v cudzine...

469 Kč

469 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Z obsahu: Úvod do jednoduchého účtovníctva; Účtovné knihy; Oceňovanie majetku a záväzkov; Členenie majetku a záväzkov pre potreby vykazovania vo výkaze o majetku a záväzkoch;...

461 Kč

461 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

- Zákon o dani z príjmov - Zákon o dani z pridanej hodnoty - Zákon o miestych daniach - Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností - Zákon o správe daní a poplatkov Celoročná aktualizácia v cene!

112 Kč

112 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Šťastie je vaša voľba ponúka viac než inšpiráciu a „pozitívne myslenie". Ponúka možnosť trvalej zmeny.

224 Kč

224 Kč

Vyprodané

Přidat do

Moja prvá kniha

Egmont SK, 2005

Vyprodané

26 stránkové leporelo veľkého formátu, do ktorého môžu rodičia zaznamenať první rok svojho dieťaťa...

384 Kč

384 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V pracovnom zošite Kamaráti alebo hľadáme dvojie, vyfarbujeme, triedime - sú použité úlohy, ktoré rozvíjajú predovšetkým matematické predstavy detí. Nenásilným spôsobom je deťom podsúvaný počet dva prostredníctvom vytvárania dvojíc.

47 Kč

47 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Kdybych byl diktátorem, zakázal bych zákonem půjčování knih.“

William Saroyan