Knihy
E-knihy

Odborná a naučná - Knihy - strana 3217 z 3265

Zrušit
Titulky 65295
Zúžení výběru
Řazení
Počet titulů: 65295
Seřadit podle:

Onkologické ošetrovateľstvo II.

Ľuba Palková, Alexander Berč a a kolektiv autorů/autorek • ZZ design studio - Zvonimír Záviš, 2010

Vyprodané

319 Kč

319 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Existuje vôbec možnosť odraziť sa od dna po rokoch bezdomovectva? Dá sa preraziť napríklad v oblasti literatúry? Peter Sorát, bratislavský bezdomovec s "bydliskom" v Starom meste, sa o to teraz pokúša. Väčšina z bezdomovcov je na okraji záujmu...

203 Kč

203 Kč

Vyprodané

Přidat do

Bhagavad-Gítá (Taká, aká je)

Śrí Śrímad A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupáda • The Bhaktivedanta Book Trust Internacional, 2012

Vyprodané

Obsah: 1.Pozorovanie armád na Kuruovskom bojisku 2.Zhrnutie obsahu Bhagavad-gíty 3.Karma-yoga 4.Transcendentálne poznanie 5.Karma-yoga-konanie vo vedomí Krsnu 6.Dhyána-yoga 7.Poznanie o Absolútnom 8.Dosiahnutie Najvyššieho 9.Najdôvernejšie...

725 Kč

725 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Prvá časť zošitu pre učiteľa s metodikou k Novému pomocníku z matematiky 6 - pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ (1. zošit)...

142 Kč

142 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Prvá časť zošitu pre učiteľa s metodikou k Novému pomocníku z matematiky 5 - pre 5. ročník základných škôl (1. zošit)...

142 Kč

142 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana pripravilo vylepšený dvojdielny pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice Nový pomocník z matematiky...

116 Kč

116 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

In this gripping book, Dr Allan Ropper takes the reader behind the scenes at Harvard Medical School's neurology unit to show how a seasoned diagnostician faces down bizarre, life-altering afflictions...

769 Kč

769 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Vysokoškolská učebnica...

537 Kč

537 Kč

Vyprodané

Přidat do

Na ceste do Damasku

František Trstenský • Katolícke biblické dielo, 2007

Vyprodané

Kniha je pomôckou a inšpiráciou pre každého, kto chce spoznávať Pavlovu osobu a učenie...

174 Kč

174 Kč

Vyprodané

Přidat do

Praktická medicína

Beáta Špániková, Stanislav Špánik a a kolektiv autorů/autorek • Solen, 2016

Vyprodané

Všeobecné lekárstvo má špecifické postavenie a úlohu v systéme starostlivosti o zdravie. Lekári poskytujú starostlivosť bez výberu klientom rôznych kategórií, bez rozdielu veku, pohlavia, sociálnej či etnickej príslušnosti. Sprevádzajú svojich klientov...

1 015 Kč

1 015 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia je zameraná na Civilný mimosporový poriadok (2015) podľa právneho stavu k 27. 8. 2015...

95 Kč

95 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia zachytáva na štyridsiatich farebne ilustrovaných stranách významné vývinové obdobia a udalosti v živote dieťaťa od narodenia až do ukončenia...

168 Kč

168 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia sa svojím obsahom zaoberá fenoménom politickej participácie v demokratickej spoločnosti, participáciou občanov v referendách, politickou...

368 Kč

368 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Leadership Team Coaching in Practice looks at how leadership team coaching techniques have been applied internationally across a variety of team types and sectors. With expert contributors including chief executives, team coaches, ...

1 392 Kč

1 392 Kč

Vyprodané

Přidat do

365 dní s pápežom Františkom

Natale Benazzi (editor) • Spolok svätého Vojtecha, 2015

Vyprodané

Inšpirujme sa slovami nádeje pápeža Františka, ktorý prišiel „z konca sveta" a prináša nám povzbudenie na každý deň roka!

197 Kč

197 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tranovský evanjelický kalendár na rok 2016. Návrat ku koreňom, snaha skúmať to, čo bolo v minulosti inšpirujúce a môže poslúžiť i dnes – i tak možno...

130 Kč

130 Kč

Vyprodané

Přidat do

Čo bude s týmto svetom? (Vysvetlenie Božieho plánu spasenia)

Joachim Langhammer • Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista, 1997

Vyprodané

Obsah tejto knihy vznikol preverením v evanjelizácii cez niekoľko desaťročí. Bohaté skúsenosti z ciest po Izraeli, rozhľadenosť v dejinách ale aj v súčasnom...

139 Kč

139 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Jednotlivé analýzy vývoja ľudskej spoločnosti v reálnom čase umožňujú konštatovať, že faktorom ktorý ho najviac ovplyvňuje je proces jej globalizácie. Tento proces, je objektívne založený na možnosti využívať prínosy rozrastajúceho sa univerza ľudských...

388 Kč

388 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon zo 4. decembra 1963 č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona...

96 Kč

96 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Učebnica Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2 svojím obsahom nadväzuje na jej prvú časť. Učebnica je zameraná na uzemnenie a ochranné vodiče elektrických zariadení, ochranu...

435 Kč

435 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle