Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Odborná a naučná - Knihy - strana 3190 z 3309

Zrušit
Titulky 66168
Zúžení výběru
Řazení

Farmakognózia

J. Tomko a a kolektiv autorů/autorek • Osveta, 1999

Vyprodané

Učebnica pre farmaceutické fakulty zhrňujúca poznatky z profilujúcej disciplíny farmaceutického štúdia - farmakognózie. Autori sa zaoberajú botanickými a chemickými vedomosťami o prírodných liečivách, ich biogenetickom a biosyntetickom vzniku...

193 Kč

193 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Praktická príručka pre podnikateľov a zamestnávateľov. Základné informácie o založení firmy, popis základných dokumentov v podnikateľskej praxi, vedenie financií, odkazy na príslušné zákony a webové stránky a ďalšie informácie...

155 Kč

155 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Sadzobník zjednodušuje a urýchľuje dohadovanie cien v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách...

218 Kč

218 Kč

Vyprodané

Přidat do

Nové pravidlá cestnej premávky (Platné od 1. februára 2009)

kolektiv autorů/autorek • Nová Práca, 2009

Vyprodané

Kniha je úplne iná ako v minulosti. Je skomentovaná a doplnená kresbami konkrétnych situácií vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení nového zákona, aby sa problematika jednoduchšie pochopila a komentár tak detailne vysvetlil celú problematiku ...

289 Kč

289 Kč

Vyprodané

Přidat do

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy

Jozef Suchoža a a kolektiv autorů/autorek • Eurounion, 2007

Vyprodané

Komentár obchodného zákonníka, ktorý spracoval tím učiteľov Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafarika v Košiciach, odráža najnovší právny stav úpravy obchodných vzťahov...

290 Kč

290 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Prečo je toľko vzťahov nezdravých? Aké sú skutočné súvislosti medzi našimi vzťahmi a zdravím? Dokážeme porozumieť reči svojho tela a včas rozpoznať problémy, ktoré môžu mať nežiaduce dozvuky na tele aj na duši?...

201 Kč

201 Kč

Vyprodané

Přidat do

Odvody poistného od 1. 1. 2009

kolektiv autorů/autorek • Poradca s.r.o., 2009

Vyprodané

Odvody poistného zamestnancov, študentov, dôchodcov, SZČO, konateľov, členov orgánov a právnických osôb...

17 Kč

17 Kč

Vyprodané

Přidat do

Biblia pre maličkých

Mária Gálová • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2009

Vyprodané

Prvé zoznámenie detí so svetom Biblie – Svätého písma Starého i Nového zákona – prostredníctvom leporelovej knižky v mäkčenej väzbe. Bohaté realistické ilustrácie vhodne dopĺňajú stručný text...

270 Kč

270 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Od vydania veľmi úspešnej publikácie "Občiansky zákonník - Komentár" (apríl 2007) bol Občiansky zákonník šesťkrát novelizovaný. Na prvé dve novely (zákony č. 355/2007 Z. z. a č. 568/2007 Z. z.) ...

128 Kč

128 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon č. 725/2004 Z. z. z 2. decembra 2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 109/2005 Z. z., Zákona č. 310/2005 Z. z., Zákona č. 548/2007 Z. z., ...

93 Kč

93 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

ZÁKON SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY Č. 323/1992 ZB. ZO 6. MÁJA 1992 O NOTÁROCH A NOTÁRSKEJ ČINNOSTI (NOTÁRSKY PORIADOK) V ZNENÍ ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 63/1993 Z. Z., ...

39 Kč

39 Kč

Vyprodané

Přidat do

Kapitoly edukačnej psychológie (Teória a aplikácie)

Ján Grác • Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009

Vyprodané

V predloženej monografii sa autor zameriava na vysvetlenie psychických mechanizmov výchovy ako vzťahotvorných procesov...

291 Kč

291 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia vysvetľuje a opisuje jednotlivé oblasti podnikania a podniku ako jeho základnej zložky. Charakterizuje podnik, vymedzuje jeho podstatu a ciele, cyklus podniku. Rozoberá aj typológiu podnikov a vysvetľuje jeho základné formy. V závere sa....

365 Kč

365 Kč

Vyprodané

Přidat do

Wetland Ecology (Principles and Conservation)

Paul Keddy • Cambridge University Press, 2010

Vyprodané

Richly illustrated and packed with numerous examples, this unique global perspective introduces wetland ecology from basic principles to advanced applications. Thoroughly revised and reorganised, this new edition ...

1 421 Kč

1 421 Kč

Vyprodané

Přidat do

Deutsche Reichsbahn-Lokomotiven

Berliner Taschenbuch Verlag, 2012

Vyprodané

Zwischen 1949 und 1993 entstanden unter Regie der Deutschen Reichsbahn über fünfzig Triebfahrzeug-Konstruktionen. Sie Schnellzug-Dampflokomotive 01-5 und die Großdiesellokomotiven der Reihe ...

482 Kč

482 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Autorský kolektív predkladá vysokoškolskú učebnicu Trestné právo hmotné, ktorej obsahom je všeobecná časť Trestného zákona. Predmetom spracovania je systematicky usporiadaný...

1 015 Kč

1 015 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty...

345 Kč

345 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Učebnica ponúka nielen základný prehľad, ale aj ucelenú analýzu právneho a štátovedeckého pojmoslovia. V úvodných kapitolách sa autori venujú povahe, znakom a funkciám štátu, vysvetľujú prečo štát vzniká, aké sú jeho znaky a formy, čo tvorí podstatu...

769 Kč

769 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tieto učebné texty vznikli v súvislost s novým zákonom č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave, ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2012 a nahradil zákon č.168/1996 Z.z.. Zákon č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave zaviedol čiastočné zmeny v taxislužbe.

508 Kč

508 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Roky práce s ťažko chorými deťmi nás naučili, ako je nesmierne dôležité byť otvorený vlastnej zraniteľnosti a slabosti, reagovať spontánne, no zároveň si vždy uvedomovať čo a prečo hovoríme. Bolesť a utrpenie dieťaťa, ktorému nedokážeme pomôcť, nám

435 Kč

435 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. “

Jan Amos Komenský