Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Odborná a naučná - Knihy - strana 3185 z 3309

Zrušit
Titulky 66176
Zúžení výběru
Řazení

Koniec chorobám

David B. Agus • Fortuna Libri, 2012

Vyprodané

Táto nenahraditeľná kniha nepredstavuje iba manifest či volanie po tom, aby sme prehodnotili spôsob, akým nazeráme na svoje zdravie. Obsahuje aj množstvo praktických návrhov, ktoré nemožno ignorovať...

432 Kč

432 Kč

Vyprodané

Přidat do

The Storytelling Animal

Jonathan Gottschall • Houghton Mifflin, 2012

Vyprodané

Humans live in landscapes of make-believe. We spin fantasies. We devour novels, films, and plays. It's easy to say that humans are "wired" for story, but "why"?

723 Kč

723 Kč

Vyprodané

Přidat do

100 Best Bikes

Zahid Sardar • Laurence King Publishing, 2012

Vyprodané

A collection of the best and most popular bikes to be found anywhere right now, this book gives the overview of what is out there for every kind of cyclist. Whether you are a BMXtreme or mountain bike enthusiast, a keen tourer or racer, ...

667 Kč

667 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Šlabikár šťastia s podpisom autora! Autor vás nenútenou a pozitívnou cestou navedie k znovuobjaveniu vlastného dieťaťa v sebe, opäť z vás pokúsi stvoriť prirodzených bláznov...

290 Kč

290 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ak ešte stále nežijete život, ktorý by vás uspokojoval a tešil alebo nie ste v živote tam, kde by ste si želali byť, je to väčšinou z dvoch nasledovných príčin...

240 Kč

240 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Učebnica slovenského daňového práva má za cieľ priblížiť právnoteoretické a právnoaplikačné a realizačné otázky daní v istom komplexnom pohľade.

711 Kč

711 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

This security book is part of the Cisco Press® Networking Technology Series. Security titles from Cisco Press help networking professionals secure critical data and resources, prevent and mitigate network attacks, and build end-to-end self-defending netwo

1 623 Kč

1 623 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V knihe Pôvod človeka Dr. Douglas Palmer zaradil pátranie po našom pôvode do kontextu 21. storočia. Pomocou dokladov pochádzajúcich z rozličných prameňov, ako sú napríklad skamenené pozostatky a DNA našich vyhynutých predchodcov...

579 Kč

579 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Manuál bol zostavený pre odbornú verejnosť na základe dostupných odborných informácií. Údaje majú umožňovať rýchlu orientáciu v ponuke liekov na slovenskom trhu.

342 Kč

342 Kč

Vyprodané

Přidat do

Eseje o globalizácii

Roman Michelko • Matica slovenská, 2009

Vyprodané

Globalizácia je proces, ktorý zásadným spôsobom ovplyvňuje usporiadanie súčasného sveta. Autor, vyštudovaný politológ, sa problematike globalizácie venuje už niekoľko rokov. Eseje o globalizácii postupne publikoval v Slovenských pohľadoch...

230 Kč

230 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon o dani z príjmov; Zákon o dani z pridanej hodnoty; Zákon o miestnych daniach; Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností; Zákon o správe daní a poplatkov; ...

118 Kč

118 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Inšpirujte sa touto publikáciou určenou personálnym manažérom a tým, ktorí riešia otázky a problémy riadenia výkonnosti zamestnancov vo firme, definovania výkonnostných cieľov, merania a hodnotenia výkonnosti, odmeňovania, motivačných faktorov,...

1 608 Kč

1 608 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Cieľom tejto publikácie je ponúknuť študentskej i širšej verejnosti poznatky z vybraných základných, špeciálnych aj aplikovaných psychologických disciplín a ukázať im, aké problémy psychológia a psychologické disciplíny riešia, ...

327 Kč

327 Kč

Vyprodané

Přidat do

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela (Učebnica pre štúdium a prax)

Michal Oláh a Ján Roháč • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2008

Vyprodané

Táto publikácia korešponduje so študijným programom v odbore sociálna práca. Vznikla na základe podnetov študentov a empírie autorov, získanej v rámci príslušných sociálno-právnych predmetov a z ich aplikačnej praxe...

419 Kč

419 Kč

Vyprodané

Přidat do

Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce

Michal Oláh, Milan Schavel a Zlatica Ondrušová • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2008

Vyprodané

"Termín sociálna práca je v tejto publikácii používaný v širšom kontexte, ako ste možno boli doteraz zvyknutí. Uznávame napätie v rámci profesie týkajúce sa toho, či naším poslaním je sociálna zmena v spoločnosti alebo individuálna a rodinná zmena..."

315 Kč

315 Kč

Vyprodané

Přidat do

Heslár verejného práva (Výkladový slovník)

Jozef Králik a a kolektiv autorů/autorek • Eurounion, 2005

Vyprodané

"Táto publikácia, ktorá sa dostala aj do Vašich ctených rúk, predstavuje ostatný zdroj aktuálnych informácií v celom rade slovníkov, resp. heslárov jednotlivých právnych odvetví..."

578 Kč

578 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zväzok obsahuje: evanjeliá, Skutky apoštolov, listy apoštolov Pavla, Petra, Jakuba a Jána a Zjavenie apoštola Jána...

365 Kč

365 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon č. 528/2008 Z.z. zo 4. novembra 2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva...

36 Kč

36 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia z edície Pegas poskytuje čitateľom pohľad na stratégie riešenia "medziľudských" problémov v práci. Pomôže pochopiť procesy prebiehajúce na pracovisku a poskytne základ na ďalšiu aplikáciu a štúdium...

968 Kč

968 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon č. 553/2003 Z.z. zo 7. novembra 2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z.z., ...

39 Kč

39 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Postavy románu jsou mé vlastní možnosti, které se neuskutečnily. “

Ladislav Klíma