Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Odborná a naučná - Knihy - strana 3178 z 3307

Zrušit
Titulky 66138
Zúžení výběru
Řazení

Vyprodané

Predkladaná monografia čitateľovi ponúka európsku a medzinárodnú dimenziu pracovného práva, t. j. pracovné právo v celosti...

454 Kč

454 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Teória úrokových mier, teória portfólia, teória oceňovania derivátov, základy stochastického kalkulu, modely úrokovej miery...

365 Kč

365 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

This book is part of the Young Designers series which focus on young and innovative Designers. Young European Fashion Designers presents a new generation of designers that have today made an impact on the future of fashion...

642 Kč

642 Kč

Vyprodané

Přidat do

Globálny terorizmus

Martin Sviatko • Euroatlantické centrum, 2005

Vyprodané

"Predovšetkým v západných spoločnostiach je politický terorizmus prirovnávaný k zákernému typu chorôb a onemocnení, pričom základným krokom projektovanej liečby je správne poznanie a pomenovanie ich charakteristických rysov..."

161 Kč

161 Kč

Vyprodané

Přidat do

V mene Ježiša

Henri M. Nouwen • Dobrá kniha, 1998

Vyprodané

Autor, americký duchovný spisovateľ, ktorý si už získal slovenských čitateľov svojou knihou Návrat márnotratného syna, sa v tejto útlej knižke zamýšľa nad úlohou a podobami duchovného vodcovstva v budúcom storočí.

34 Kč

34 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Slovenský čitateľ má teraz v rukách možnosť sám prežiť takmer nevypovedateľné nadšenie pre nasledovanie Krista, ako ho žil francúzsky šľachtic, muž púšte, Charles de Foucauld. Možnosť poznať úžasné nadšenie pre Ježiša, ktorý väčšinu svojho života strávil

154 Kč

154 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Úsmevné i vážne rozprávanie pátra Csontosa o jeho ceste za kňazským a rehoľným povolaním, o pôsobení tajného kňaza v rokoch komunizmu, o spoločenstvách, o tajnej Cirkvi, o štúdiu a tajnej formácii nových rehoľníkov, o hrdinstve mnohých...

72 Kč

72 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Fred je mladý neveriaci Žid, newyorský novinár. Ako mnohí jeho súčasníci na celom svete, je presvedčený, že jeho zamestnanie, životný štýl a existenčné starosti mu nedovoľujú sa starať o čokoľvek duchovné.

95 Kč

95 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kontroverzný názov tejto knižky sa vysvetlí hneď na prvých stranách. Nejde o spochybňovanie Božieho Syna ani jeho poslania. Skôr ako o Ježišovi je táto kniha o jeho Otcovi. Je porovnaním Ježišovho osudu s osudom márnotratného syna z podobenstva.

134 Kč

134 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V roku 2006 časopis National Geographic uverejnil reportáž o jednom z najdôležitejších biblických objavov modernej doby – o Judášovom evanjeliu...

240 Kč

240 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

* Rozvodové konanie; * Maloleté deti, výživné; * Společný majetok;...

19 Kč

19 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ak do svojho každodenného života pozvete anjelov, začne sa prerod a harmonizácia vášho fyzického ja s duchovným ja...

361 Kč

361 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Spracovanie textu v programe MS Word patrí medzi základy, ktoré by mal každý uchádzač vedieť. Druhá publikácia sa venuje bežným denným operáciám s textom, ako je kopírovanie časti textu, formátovanie textu, základné nastavenie,...

108 Kč

108 Kč

Vyprodané

Přidat do

Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku 1 (pre stredné pedagogické školy, pedagogické …)

Ľubica Kopinová a a kolektiv autorů/autorek • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2007

Vyprodané

Detský spev má v našom národe bohatú tradíciu. Prostredníctvom piesní, riekaniek a hudobno-pohybových hier deti odnepamäti vyjadrovali radosť zo života i svoj vzťah k okolitému svetu...

362 Kč

362 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pre Vydavateľstvo Dobrá kniha je veľkou poctou, že má možnosť ponúknuť vám jedinečné dielo Jána Pavla II. Rímsky triptych. Je všeobecne známe, že pred zvolením za pápeža bol Karol Wojtyla plodným básnikom...

134 Kč

134 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Toto prvé vydanie jedinečnej publikácie je výnimočné tým, že po prvý raz v histórii Slovenskej republiky knižne a formou technických listov kompletne a ucelene sumarizuje všetky základné typy interiérových stavebných konštrukcií...

635 Kč

635 Kč

Vyprodané

Přidat do

Špeciálna chirurgia 4 (Chirurgia krku a hlavy)

Ján Černý a a kolektiv autorů/autorek • Osveta, 1995

Vyprodané

Postgraduálna príručka komplexne spracúvajúca problematiku chirurgickej liečby vývinových anomálií, benígnych i malígnych ochorení a úrazov krku, štítnej žľazy, prištítnych teliesok, hltana, ucha, nosa, prínosových a čeľustných dutín, tvárových kostí,...

481 Kč

481 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Fyzika je v rámci vedy akýmsi akčným oddelením. Fyzikálne zákony dokážu opísať deje prebiehajúce pri náraze auta, pri páde jablka zo stromu, ale aj pri údere blesku...

288 Kč

288 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tento komentár základného slovenského súkromnoprávneho predpisu nadväzuje na komentár, ktorý autor publikoval vo vydavateľstve Epos začiatkom r. 2002. Odvtedy bol Občiansky zákonník zmenený a doplnený takmer 20-krát...

1 196 Kč

1 196 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Nejlepší knihy jsou takové, které člověku říkají, co už sám ví.“

George Orwell