Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Odborná a naučná - Knihy - strana 3143 z 3313

Zrušit
Titulky 66258
Zúžení výběru
Řazení

Human Resource Champions

Dave Ulrich • Harvard Business Press

Vyprodané

This text shows how effective management of human resources holds the key to any organization`s future success. It is organized by results, such as accomplishing business goals, improving efficiency etc, ...

1 201 Kč

1 201 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ekonomické systémy sa rozvíjajú a sú dynamizujúcim faktorom spoločenského rozvoja.Vývoj ekonomických systémov má svoje objektívne a subjektívne determinanty...

357 Kč

357 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

"Just as Goleman's first book redefined intelligence, his new treatise...reassesses what makes a great leader." -"Time" magazine. "Daniel Goleman has done it again! ...a fascinating account of how emotions are at the heart of effective leadership...

638 Kč

638 Kč

Vyprodané

Přidat do

Základy verejného zdravotníctva

Ladislav Hegyi, Ivan Bielik a a kolektiv autorů/autorek • Herba, 2011

Vyprodané

Z obsahu: Verejné zdravotníctvo, Zdravie, Demografický trend, Zdravotný stav obyvateľstva, Prevencia vo verejnom zdravotníctve, Úvod do štatistiky,...

1 015 Kč

1 015 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Súhrnný prehľad zo všetkých oblastí národného hodpodárstva (demografia a sociálne štatistiky; makroekonomické štatistiky; podnikateľské štatistiky; viacstranné štatistiky...

1 740 Kč

1 740 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha plná praktických tipov vás naučí zahodiť putá obáv, byrokracie, dlhov, protivných domácich prác, supermarketov a mnohých ďalších nepríjemností, ktoré vám bránia v rozlete. Ste pripravení užívať si život?

259 Kč

259 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Využívajte liečivú silu byliniek. Vyberte si zo zoznamu obsahujúceho sto základných liečivých byliniek a zistite, ako jednotlivé bylinky účinkujú, ...

519 Kč

519 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Dr. Gunter Pauli is challenging the green movement he has been so much a part of to do better, to do more. He is the entrepreneur who launched Ecover; those products are probably in many of your homes...

1 439 Kč

1 439 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Wilhelm Hünermann predstavuje vo svojej knihe Deti svetla svätice a svätcov netradičným spôsobom: zameriava sa na ich detstvo a mladosť. Opisuje situácie, keď sa rozhodovali pre Boha, pre nezištnú službu blížnym. Nebolo to ľahké ani priamočiare, ak...

218 Kč

218 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Úplným znením zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii reagujeme na legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť k 1.1.2012. Prijatá novela mení v súčasnosti účinný zákon v podstatných bodoch, napríklad: zjednodušuje spôsob prihlasovania...

189 Kč

189 Kč

Vyprodané

Přidat do

100 New Fashion Designers

Hywel Davies • Laurence King Publishing, 2012

Vyprodané

The fashion industry has always celebrated innovative design, and young, talented fashion designers can make a huge impact as they explore new ideas and push boundaries. This book showcases the diverse and unique work of the best 100 new creatives in...

566 Kč

566 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zdravoveda pre ženy je nenahraditeľná príručka určená výhradne pre ženy. Venuje sa zdravotným problémom, s ktorými sa ženy bežne stretávajú. V dnešnom uponáhľanom svete nie je zriedkavé, že ignorujeme miernu bolesť alebo nepríjemné pocity, táto príručka..

229 Kč

229 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Po štvorročnej existencii ročenky Studia Biblica Slovacca sa jeden z malých čiastočných cieľov naplnil - periodikum sa stáva časopisom. Tento medzicieľ je súčasne aj štartom...

246 Kč

246 Kč

Vyprodané

Přidat do

Daňové teórie a ich využitie v praxi

Alena Zubaľová a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Vyprodané

Druhé, prepracované a doplnené vydanie sa snaží poukázať na možné riešenia existujúcich, pretrvávajúcich, ale aj nových problémov v oblasti zdanenia. Autori venujú pozornosť predovšetkým teóriám...

131 Kč

131 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Elektromagnetizmus: Tretie doplnené vydanie vypĺňa medzeru v nedostatku univerzitných učebníc základného kurzu fyziky. Je určené nielen študentom a pedagógom základného kurzu fyziky prednášaného na matematicko-fyzikálnych, prírodovedeckých a technických..

957 Kč

957 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha predstavuje súbor opatrení a usmernení vydaných Ministerstvom financií SR o postupoch účtovania, pokyny DR SR a zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov s aktualizovanými dôvodovými správami v znení účinnom od 1.1.2013.

278 Kč

278 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikáciu odporúča hlavný hygienik SR ako podklad pre zavádzanie kvalitatívne nového postupu riadenia technickej a hygienickej akosti poživatín systémovým princípom HACCP; Správnou výrobnou praxou.

538 Kč

538 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Autor tejto knihy, Prof. Peter G. Fedor-Freybergh, M.D., Ph.D., Dr.h.c. mult., uviedol pojem „prenatálne dieťa" v roku 1986 na svetovom kongrese prenatálnej a perinatálnej psychológie a medicíny...

188 Kč

188 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Potápačská medicína je ojedinelou publikáciou popredného odborníka z oblasti súdneho lekárstva, súdneho znalca v odbore hyperbarická a potápačská medicína, aktívneho potápača s vyše 50-ročnou potápačskou praxou...

1 421 Kč

1 421 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Autorka podáva stručný a pritom ucelený pohľad na vývoj, ktorým momentálne prechádza ľudstvo i celá Zem. Máme optimistický dôvod vidieť tento vývoj pozitívne, no zároveň sa k nemu nesmieme stavať pasívne. My sami sme tvorcami reality,...

229 Kč

229 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli. “

Heinrich Heine