Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Odborná a naučná - Knihy - strana 3141 z 3311

Zrušit
Titulky 66211
Zúžení výběru
Řazení

Vyprodané

Prvá časť zošitu pre učiteľa s metodikou k Novému pomocníku z matematiky 6 - pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ (2. zošit)...

142 Kč

142 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Cieľom série šiestich kníh je pomôcť sa pochopiť a následne sa vyladiť s vlastnými životnými procesmi, akými sú práca, zdravie, financie atď., aby sme si osvojili jednoduchú a základnú filozofiu 3000 rokov starej metódy poznania, ...

142 Kč

142 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kompletný sprievodca stravovaním detí v prvom roku života...

295 Kč

295 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Učebnica je členená na niekoľko kapitol, ktoré obsahujú základné témy predmetu ošetrovateľské techniky, ako napríklad starostlivosť o posteľ, hygienická starostlivosť, aplikácia liekov, infúzna a transfúzna terapia, ...

405 Kč

405 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Minimálna mzda od 1.1.2012, Reforma daňovej a colnej správy, Skončenie pracovného pomeru, ...

313 Kč

313 Kč

Vyprodané

Přidat do

Príbehy na uzdravenie duše

José Carlos Bermejo • Karmelitánske nakladateľstvo, 2011

Vyprodané

Krátke poviedky José Carlosa Bormeja symbolicky i s humorom poukazujú na závažné ľudské správanie a nesú v sebe nejaké ponaučenie.

126 Kč

126 Kč

Vyprodané

Přidat do

Human Resource Champions

Dave Ulrich • Harvard Business Press

Vyprodané

This text shows how effective management of human resources holds the key to any organization`s future success. It is organized by results, such as accomplishing business goals, improving efficiency etc, ...

1 201 Kč

1 201 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ekonomické systémy sa rozvíjajú a sú dynamizujúcim faktorom spoločenského rozvoja.Vývoj ekonomických systémov má svoje objektívne a subjektívne determinanty...

357 Kč

357 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

"Just as Goleman's first book redefined intelligence, his new treatise...reassesses what makes a great leader." -"Time" magazine. "Daniel Goleman has done it again! ...a fascinating account of how emotions are at the heart of effective leadership...

638 Kč

638 Kč

Vyprodané

Přidat do

Základy verejného zdravotníctva

Ladislav Hegyi, Ivan Bielik a a kolektiv autorů/autorek • Herba, 2011

Vyprodané

Z obsahu: Verejné zdravotníctvo, Zdravie, Demografický trend, Zdravotný stav obyvateľstva, Prevencia vo verejnom zdravotníctve, Úvod do štatistiky,...

1 015 Kč

1 015 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Súhrnný prehľad zo všetkých oblastí národného hodpodárstva (demografia a sociálne štatistiky; makroekonomické štatistiky; podnikateľské štatistiky; viacstranné štatistiky...

1 740 Kč

1 740 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha plná praktických tipov vás naučí zahodiť putá obáv, byrokracie, dlhov, protivných domácich prác, supermarketov a mnohých ďalších nepríjemností, ktoré vám bránia v rozlete. Ste pripravení užívať si život?

259 Kč

259 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Využívajte liečivú silu byliniek. Vyberte si zo zoznamu obsahujúceho sto základných liečivých byliniek a zistite, ako jednotlivé bylinky účinkujú, ...

519 Kč

519 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Dr. Gunter Pauli is challenging the green movement he has been so much a part of to do better, to do more. He is the entrepreneur who launched Ecover; those products are probably in many of your homes...

1 439 Kč

1 439 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Wilhelm Hünermann predstavuje vo svojej knihe Deti svetla svätice a svätcov netradičným spôsobom: zameriava sa na ich detstvo a mladosť. Opisuje situácie, keď sa rozhodovali pre Boha, pre nezištnú službu blížnym. Nebolo to ľahké ani priamočiare, ak...

218 Kč

218 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Úplným znením zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii reagujeme na legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť k 1.1.2012. Prijatá novela mení v súčasnosti účinný zákon v podstatných bodoch, napríklad: zjednodušuje spôsob prihlasovania...

189 Kč

189 Kč

Vyprodané

Přidat do

100 New Fashion Designers

Hywel Davies • Laurence King Publishing, 2012

Vyprodané

The fashion industry has always celebrated innovative design, and young, talented fashion designers can make a huge impact as they explore new ideas and push boundaries. This book showcases the diverse and unique work of the best 100 new creatives in...

566 Kč

566 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zdravoveda pre ženy je nenahraditeľná príručka určená výhradne pre ženy. Venuje sa zdravotným problémom, s ktorými sa ženy bežne stretávajú. V dnešnom uponáhľanom svete nie je zriedkavé, že ignorujeme miernu bolesť alebo nepríjemné pocity, táto príručka..

229 Kč

229 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Po štvorročnej existencii ročenky Studia Biblica Slovacca sa jeden z malých čiastočných cieľov naplnil - periodikum sa stáva časopisom. Tento medzicieľ je súčasne aj štartom...

246 Kč

246 Kč

Vyprodané

Přidat do

Daňové teórie a ich využitie v praxi

Alena Zubaľová a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Vyprodané

Druhé, prepracované a doplnené vydanie sa snaží poukázať na možné riešenia existujúcich, pretrvávajúcich, ale aj nových problémov v oblasti zdanenia. Autori venujú pozornosť predovšetkým teóriám...

131 Kč

131 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Postavy románu jsou mé vlastní možnosti, které se neuskutečnily. “

Ladislav Klíma