Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Odborná a naučná - Knihy - strana 3132 z 3305

Zrušit
Titulky 66094
Zúžení výběru
Řazení

Slová

Jean-Paul Sartre • Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2011

Vyprodané

Sartrovo filozofické dielo Slová nesie črty osobného bilancovania, ktoré sa vracia ku kľúčovým otázkam vynárajúcim sa v autorovej tvorbe. Poznačený dobou, ktorá svetovými vojnami otriasla postavením ľudskej bytosti...

192 Kč

192 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Fashion Now 2 je rozšíreným vydaním sprievodcu svetom najvýznamnejších módnych návrhárov sveta od najväčších hráčov v medzinárodnom priemysle po športové a nezávislé značky. Pripravil ho kultový britský časopis i-D...

399 Kč

399 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Táto kniha predstavuje ideálny úvod k umeniu podeliť sa s niekým. Prostredníctvom jednoduchých slov a pútavých ilustrácií predstavuje rozhodnutie podeliť sa s niekým ako pozitívny krok. Opisuje štyri spôsoby ako sa podeliť...

96 Kč

96 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Druhý diel knihy Samizdat o odboji obsahuje ďalšie štúdie, v ktorých Jozef Jablonický v 70. a 80. rokoch 20. storočia oponoval oficiálnemu marxisticko-leninskému výkladu protifašistickej rezistencie. Poukazoval na príčiny a...

577 Kč

577 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha zkoumá vazby mezi procesem globalizace a stále častějšími krizemi vrcholícími současnou hospodářskou recesí. Jako zlom představuje 70. léta 20. století a následné tažení neoliberalismu. Analyzovány jsou hluboké změny ve světové ekonomice...

290 Kč

290 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Autor patrí medzi priekopníkov invazívnej rádiológie na Slovensku a vychádza z poznatkov, že v súčasnosti sú v industriálnom svete najčastejšou príčinou úmrtí ochorenia kardiovaskulárneho systému...

289 Kč

289 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Cieľom tejto mimoriadne zaujímavej publikácie je podporiť prácu a postavenie profesionálnych pracovníkov v sociálnej oblasti. Monografia čerpá informácie a vzácne rady pre manažérov dneška zo všetkých dostupných zdrojov...

203 Kč

203 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Cieľom predkladanej publikácie je zachytiť a premietnuť do príkladov zmeny, ktoré nastali v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov po schválení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov...

64 Kč

64 Kč

Vyprodané

Přidat do

Na rieke Ruze

Mních Lazar • Medvedie, 2010

Vyprodané

Prekrásne a poučné príbehy pre deti..

55 Kč

55 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Dvetisíc rokov od narodenia rátajú kresťania letopočet aj vek cirkvi. Tá sa narodila z učenia Ježiša, hlásajúceho lásku - k Bohu aj človeka k človeku. Bol teda kritikom akejkoľvek formy nelásky a z toho vyplývajúcich činov útlaku, násilia, nerovnosti...

335 Kč

335 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Táto publikácia popisuje nielen základné pojmy marketingu, ale aj mnohé nové pojmy skrývajúce sa pod slovom e-business alebo e-commerce (elektronický obchod alebo elektronická komercia). Čo najzrozumiteľnejšou formou sa bude snažiť popísať...

288 Kč

288 Kč

Vyprodané

Přidat do

Dane, účtovníctvo 11/2010

Poradca s.r.o., 2010

Vyprodané

- Medzinárodné zdaňovanie; - Vznik daňovej povinnosti; - Predmet dane; - Úroky a iné výnosy; - Modelová zmluva OECD; - Zisky podnikov; - Autorské práva; ...

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

226 Kč

226 Kč

Vyprodané

Přidat do

Poradca 4/2011

Poradca s.r.o., 2010

Vyprodané

- Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s komentárom; - Zastavenie konkurzného konania; - Vyhlásenie konkurzu; - Vylučovacia žaloba; - Odporovacie právo; ...

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Zákony 2011/IV.

Poradca s.r.o., 2011 • 4. díl série

Vyprodané

- Stavebný zákon; - Katastrálny zákon; - Stavebné výrobky; - Stavebné sporenie; - Vlastníctvo bytov; - Vlastníctvo pôdy; - Autorizovaní architekti; ...

111 Kč

111 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

- Hydraulické pracovné kvapaliny; - Filtrácia; - Prevádzka a údržba hydraulických zariadení; ...

464 Kč

464 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Právne predpisy – Úplné znenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s komentárom; Dane a účtovníctvo – Novelizovaná právna úprava podvojného účtovníctva pre podnikateľov od 1. januára 2010; ...

360 Kč

360 Kč

Vyprodané

Přidat do

Obchodný zákonník - Komentár (3. vydanie)

Mária Patakyová a a kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2010

Vyprodané

V treťom vydaní komentára k Obchodnému zákonníku autorský kolektív prezentuje dielo, ktoré má napomôcť interpretácii a aplikácii nových právnych noriem, ktoré nadobudli účinnosť do 31.12.2009...

1 986 Kč

1 986 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Cieľom predkladanej publikácie je poukázať na význam a problémy starostlivosti o zamestnancov v našich organizáciách. Riešenie aplikačných problémov je záležitosťou systéému riadenia ľudských zdrojov...

140 Kč

140 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia je koncipovaná ako pracovný zošit pre deti vo veku 5 – 6 rokov, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy. Obsahuje sedem tém zameraných na rozvoj osobnosti dieťaťa v sociálno-emocionálnej, vedomostnej, telesnej i duševnej oblasti...

85 Kč

85 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Literatura je literaturou, když ji člověk jistí svým životem.“

Eda Kriseová