Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Odborná a naučná - Knihy - strana 3110 z 3314

Zrušit
Titulky 66261
Zúžení výběru
Řazení

Vyprodané

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch...

36 Kč

36 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

* Zmena všeobecného vymeriavacieho základu; * Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie SZČO; * Novela zákona o cestovných náhradách v praxi;...

35 Kč

35 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Autori v 7 kapitolách rozoberajú ústavnú charakteristiku Slovenskej republiky ako zvrchovaného, demokratického a právneho štátu, pričom sa opierajú o bohatú odbornú literárnu produkciu...

1 097 Kč

1 097 Kč

Vyprodané

Přidat do

Studia Biblica Slovaca 2008

Blažej Štrba • Katolícke biblické dielo, 2009

Vyprodané

Studia Biblica Slovaca je ročenka zameraná na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej...

173 Kč

173 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Trestný zákon a Trestný poriadok; Zákon o cestnej premávke (1.); Porušenie finančnej disciplíny; Orgány verejnej moci ako osoby podliehajúce DPH; Platenie dane z nehnuteľností na r. 2009; Európske zoskupenie územnej spolupráce; ...

149 Kč

149 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon č. 431/2002 Z.z. z 18. júna 2002 o účtovníctve v znení Zákona č. 562/2003 Z.z., Zákona č. 561/2004 Z.z., Zákona č. 518/2005 Z.z., Zákona č. 688/2006 Z.z., Zákona č. 198/2007 Z.z., Zákona č. 540/2007 Z.z., Zákona č. 621/2007 Z.z., ...

39 Kč

39 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zdá sa, že niektorí ľudia to majú ľahšie. Vedia snáď niečo, čo my ostatní nevieme? Jednoznačne áno, ovládajú totiž "Pravidlá života"...

174 Kč

174 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zošit je určený 5-6 ročným deťom na rozvíjanie matematických predstáv. Rozvíja predmatematické myslenie detí predškolského veku a slúži na praktické overenie týchto schopností dieťaťa v danom veku...

39 Kč

39 Kč

Vyprodané

Přidat do

Sociálna prevencia

Milan Schavel a a kolektiv autorů/autorek • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2010

Vyprodané

Narastajúce sociálne problémy obyvateľov vyvolávajú neustálu potrebu skvalitniť niektoré činnosti sociálnej práce. Jednou z možnosti ako sa podieľať na riešení týchto problémov je naučiť sa týmto problémom predchádzať...

443 Kč

443 Kč

Vyprodané

Přidat do

Sociálna práca vo verejnej správe

Milan Schavel a a kolektiv autorů/autorek • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2008

Vyprodané

Proces reformy verejnej správy bezprostredne súvisí s transformačnými procesmi, ktoré nadviazali na zmenu politicko-ekonomicko-socialnej podstaty štátu...

315 Kč

315 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Prehľad predpisov: Trestný zákon; Trestný poriadok; Zákon o priestupkoch; Zákon o Policajnom zbore; ...

68 Kč

68 Kč

Vyprodané

Přidat do

Prehľad matematiky pre ZŠ

Petr Kupka a a kolektiv autorů/autorek • Kupka, 2009

Vyprodané

Prehľadne spracované učivo základnej školy - od základných výpočtových úkonov až po geometriu a štatistiku...

42 Kč

42 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Druhé vydanie učebnice Analýza finančných trhov, ktoré sa dostáva čitateľom do rúk, je rozšírené o štyri nové kapitoly, a prepracované z hľadiska novej zákonnej úpravy...

527 Kč

527 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V legislatíve Slovenskej republiky sa v roku 2008 pripravoval a následne aj schválil legislatívny zámer kodifikácie súkromného práva. V legislatívnom zámere sa nepočíta s úpravou práva obchodných spoločností, ktoré bude mať samostatnú právnu úpravu...

301 Kč

301 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ucelený program predškolského vyučovania. Úlohy rozvíjajú dôvtip, zvedavosť a fantáziu, podporujú u dieťaťa záujem o samostatnú tvorivú prácu...

288 Kč

288 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha 100 receptov pre zdravie odhaľuje neuveriteľné vlastnosti ovocia, zeleniny, obilnín, strukovín, orechov, semien, bylín a korenín, ale aj iných exotických potravín a vysvetľuje, aké majú preventívne a liečivé účinky...

202 Kč

202 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Múdrosť býva plná protikladov. Jedným dychom hovoríme „viac rúk viac spraví“ a potom „priveľa kuchárok jedlo presolí“. Tvrdíme, že „stará láska nehrdzavie“, a na druhej strane zase „zíde z očí, zíde z mysle“...

203 Kč

203 Kč

Vyprodané

Přidat do

The Art of Happiness

Dalajláma • Hodder & Stoughton, 2009

Vyprodané

An updated edition of a beloved classic, the original book on happiness, with new material from His Holiness the Dalai Lama and Dr. Howard Cutler...

329 Kč

329 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Nový Zákon o ekodizajne s dôvodovou správou v úplnom znení...

20 Kč

20 Kč

Vyprodané

Přidat do

626 projektových riešení 2011

Marína Matulová a a kolektiv autorů/autorek • Sikard, 2010

Vyprodané

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy jsou němí učitelé.“

Aulus Gellius