Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Odborná a naučná - Knihy - strana 3106 z 3313

Zrušit
Titulky 66259
Zúžení výběru
Řazení

Trestné právo hmotné

Darina Mašľanyová a a kolektiv autorů/autorek • Aleš Čeněk, 2011

Vyprodané

Kolektív interných a externých členov katedier Právnických fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa podujal vydať učebnicu trestného práva hmotného - všeobecnú i osobitnú časť v jednom zväzku...

675 Kč

675 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Začíname samozrejme údajmi o narodení, môžeme uchovať nejaké veci na pamiatku ako pramienok vláskov alebo výstrižky z novín. Nemôžu chýbať fotografie, priania do života, strom života a vlastnosti drobčeka. Ďalej nás kniha sprevádza zmenami v troch...

429 Kč

429 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Jedno ze základních a dochovaných děl Dr. Bacha, ve kterém popisuje všech 38 esencí.

124 Kč

124 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

213 Kč

213 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Čo sa robí u nás doma je názov pravidelnej rubriky týždenníka Slovenské národné noviny, prinášajúce komentár k niektorej z aktuálnych vnútropolitických udalostí...

105 Kč

105 Kč

Vyprodané

Přidat do

Odborný slovník: dane - audit - účtovníctvo

Wolters Kluwer (Iura Edition), 2011

Vyprodané

Slovník je užitočný pre tých, ktorí začínajú budovať svoju kariéru, ako aj pre tých, ktorí už pracujú na rôznych manažérskych pozíciách. Určite bude dobrou pomôckou aj pre zahraničných expertov pôsobiacich na Slovensku, ktorí sa chcú zdokonaliť v...

93 Kč

93 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Napriek náročným trhovým podmienkam a neľútostnej konkurencii existuje stále množstvo firiem, ktoré sú úspešné a vysoko ziskové. Prečo by medzi ne nemohla patriť aj vaša? Kniha Vybudujte skvelú firmu je plná osvedčených postupov...

319 Kč

319 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Darčeková publikácia pre prvoprijímajúce deti. Obsahuje pamätnú listinu, miesto pre fotografie, texty evanjelia, ktoré vysvetľujú oltárnu sviatosť, svätú spoveď a sväté prijímanie. V závere sú detské modlitby a príbehy.

131 Kč

131 Kč

Vyprodané

Přidat do

22 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Náš Boh je Stvoriteľ. Všetko, čo robí, je urobené dobre. Nikde v Biblii nie je napísané, že svoju stvoriteľskú činnosť ukončil. Naopak, pohľad na krásu stvorenstva v životoch jeho bytostí jasne poukazuje na to, že stále pracuje. Stvoril dar hudby. Ale...

173 Kč

173 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Novelizovaný Trestný zákon s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení.

110 Kč

110 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

A sound understanding of the structure and function of the human body in all of its intricacies is the keystone to a complete medical education...

1 130 Kč

1 130 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Nádherná farebná knižka s miestom na vlepovanie fotografií a zaznamenávanie neopakovateľných okamihov...

464 Kč

464 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Sadzobník pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností v cenách 2010 Sadzobník zjednodušuje a urýchľuje dohodovanie cien v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách...

230 Kč

230 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

The second edition of Marketing Research: Tools and Techniques provides an accessible and engaging insight into marketing research...

1 465 Kč

1 465 Kč

Vyprodané

Přidat do

Fachkunde Elektrotechnik

Klaus Tkotz • Europa-Lehrmittel, 2009

Vyprodané

Für alle Lernfelder! Grundlagen- und Fachwissen für das gesamte Berufsfeld Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Energietechnik für Handwerks- und Industrieberufe...

992 Kč

992 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

The corporate governance systems of continental Europe have traditionally been quite different to those of the liberal market economies (e.g. the US and the UK)...

3 356 Kč

3 356 Kč

Vyprodané

Přidat do

Poradca 7-8/2010

Poradca s.r.o., 2010

Vyprodané

Daň z príjmov, nepeňažný vklad v reálnych hodnotách, príjmy z kapitálového majetku...

217 Kč

217 Kč

Vyprodané

Přidat do

Tvárou k zemi

Matt Redman • Kumran, 2005

Vyprodané

Prvá kniha o chvále a zvelebení v slovenskom jazyku!...

96 Kč

96 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Translatológia je v súčasnosti pomerne silná disciplína vo svete i na Slovensku. Autorka PhDr. Libuša Vajdová, CSc., vedecká pracovníčka Ústavu svetovej literatúry SAV, pôsobí v oblasti dejín literatúry a komparatistiky, no hovorí...

242 Kč

242 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Kdybych byl diktátorem, zakázal bych zákonem půjčování knih.“

William Saroyan