Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Odborná a naučná - Knihy - strana 3101 z 3313

Zrušit
Titulky 66259
Zúžení výběru
Řazení

Vyprodané

Evolúcia ľudskej sexuality

160 Kč

160 Kč

Vyprodané

Přidat do

Obchodné rokovania

Peter Knapík • Familiaris, 1997

Vyprodané

Táto príručka poskytne odpovede a alternatívy na riešenie problémov, umožní komplexný pohľad na obchod v jeho zložitosti, podnieti vás uplatniť tvorivosť v obchode.

160 Kč

160 Kč

Vyprodané

Přidat do

Žaláre svetla

Kitty Ferguson • Slovenský spisovateľ, 1998

Vyprodané

Čo je čierna diera? Ako to v nej funguje? Prežili by sme v nej... odvážili by sme sa vniknúť do jej vnútra? Čo by sme tam našli? Objavili sme už nejaké skutočné čierne diery? A ako nám pomôžu pochopiť záhady vesmíru?

55 Kč

55 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Historické pátranie postupne doviedlo autorov k faktom a hypotézam o svätom grále, z ktorých vzišla jedna z najkontroverznejších kníh. Od prvého vydania v roku 1982 k nej zaujímajú protichodné postoje vedecké i cirkevné autority.

384 Kč

384 Kč

Vyprodané

Přidat do

Biblia pre celú rodinu

David Christie-Murray • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2003

Vyprodané

Výber z najznámejších príbehov z Biblie zo Svätého písma Starého i Nového zákona, doplnený o stručné informácie o všetkých biblických spisoch. Božie Slovo umocnené nádhernýmí realistickými obrázkami.

640 Kč

640 Kč

Vyprodané

Přidat do

Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie

Jaroslav Valášek a a kolektiv autorů/autorek • Jaga group, 2001

Vyprodané

Publikácia obsahuje najnovšie výskumné, technické a praktické poznatky z projektovania a realizácie zariaďovacích predmetov, potrubí zdravotnotechnických inštalácií, požiarnych vodovodov, prípravy teplej vody, vnútornej kanalizácie...

375 Kč

375 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Celý život nás vychovávajú iní podľa svojich predstáv a meradiel. Ak už nechcete tancovať, ako druhí pískajú, máte len jedinú šancu: vymaniť sa zo závislosti a stať sa svojim vlastným trénerom života...

95 Kč

95 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Never nikomu, len sebe

112 Kč

112 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Záhady histórie - od svätého grálu po cársky poklad. Pokračovanie mimoriadne úspešnej série kníh Sfinga 1. - 4. odkrýva záhady minulosti vo svetle dnešných dní a prináša aktuálne a ucelené informácie...

313 Kč

313 Kč

Vyprodané

Přidat do

Bankovníctvo

Ignác Prno • IRIS, 2000

Vyprodané

Kniha určená nielen študentom ekonomických univerzít, ale každému, kto sa chce v problematike bankovníctva dokonale orientovať.

160 Kč

160 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Komplexný obraz symbolizmu v užitom umení, architektúre a nábytku...

642 Kč

642 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Marketing vo vydavateľstve Fantázia alebo skutočnosť?

88 Kč

88 Kč

Vyprodané

Přidat do

Rýchle autá do vrecka

kolektiv autorů/autorek • Ottovo nakladatelství, 2003

Vyprodané

Obrazový atlas najrýchlejších automobilov, aké boli vo svete vyrobené.

134 Kč

134 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pohľad na historický, politický, hospodársky, sociálny, diplomatický a kultúrny vývoj Európy

480 Kč

480 Kč

Vyprodané

Přidat do

Štát a právo v európskom myslení

Alexandra Krsková • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2002

Vyprodané

Kniha je systematickým, zrozumiteľným sprostredkovaním základných smerov uvažovania o štáte a práve v európskej histórii...

530 Kč

530 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Nadstavbové a pomaturitné štúdium, rekvalifikácia.

93 Kč

93 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Záhrada – to nemusia byť len záhony zeleniny a kvetov. Kniha Stromy a kry v záhrade ponúka čitateľom množstvo druhov rastlín, vhodných do takýchto záhrad...

288 Kč

288 Kč

Vyprodané

Přidat do

Efektívny marketing

kolektiv autorů/autorek • Ikar, 2003

Vyprodané

Publikácia poskytuje rady, ako si zlepšiť obchodný imidž, ukazuje, ako maximalizovať svoj podiel na trhu, pomôže zvýšiť konkurencieschopnosť a rozvinúť efektívnu marketingovú stratégiu...

321 Kč

321 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

O zdraví, šťastí, kariére, kráse aj o mužoch, ktorí ženy obdivujú...

136 Kč

136 Kč

Vyprodané

Přidat do

Ján Pavol II.

kolektiv autorů/autorek • Cesty, 2002

Vyprodané

Táto obsiahla ilustrovaná kniha je podrobnou kronikou životného príbehu pápeža Jána Pavla II., hlavy rímskokatolíckej cirkvi. Chronologické zhrnutie zásadných udalostí v Poľsku aj vo svete zaraďujú pápežov život do historického kontextu.

321 Kč

321 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy nás mění, polepšují a vylepšují, pokud jsme polepšení schopni a pokud o ně stojíme.“

Miroslav Horníček