Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Odborná a naučná - Knihy - strana 3082 z 3313

Zrušit
Titulky 66258
Zúžení výběru
Řazení

Vyprodané

"Podnik v trhovej ekonomike musí dobre poznať a neprestajne analyzovať podnikateľské prostredie, predovšetkým trh a jeho vývoj, aby mohol pružne reagovať na neustále zmeny"...

259 Kč

259 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia je určená širokému okruhu čitateľov z radov zamestnávateľov, zamestnancov, živnostníkov, zástupcov zamestnancov, inšpektorov bezpečnosti práce, bezprečnostných technikov.

225 Kč

225 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

MPLS VPN Security is the first book to address the security features of MPLS VPN networks and to show you how to harden and securely operate an MPLS network...

1 671 Kč

1 671 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Here is the first book to focus solely on Cisco network hacking, security auditing, and defense issues. Using the proven Hacking Exposed methodology, this book shows you how to locate and patch system vulnerabilities by looking at your Cisco network ...

1 211 Kč

1 211 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon č. 311/2001 Z.z. z 2. júla 2001 Zákonník práce v znení Zákona č. 165/2002 Z.z., Zákona č. 408/2002 Z.z., Zákona č. 210/2003 Z.z., Zákona č. 461/2003 Z.z., Zákona č. 5/2004 Z.z., Zákona č. 365/2004 Z.z., Zákona č. 82/2005 Z.z., ...

57 Kč

57 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Predkladaná kniha sa zaoberá problematikou praktického využitia širokého spektra analytických metód štatistického riadenia kvality. Je určená širokému okruhu čitateľov, hlavne tým, ktorí sa bezprostredne zaujímajú o metódy riadenia kvality, ...

218 Kč

218 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Dlhoročný predseda katastrálneho úradu, ktorý od roku 1980 do roku 2002 spolutvoril úpravu Katastrálneho konania, spracoval praktickú príručku...

463 Kč

463 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Stovka aktivít od inštruktorov Slovenského skautingu prináša nové, originálne i úspešné postupy zamerané na rozvoj intelektuálnej, charakterovej, emocionálnej, duchovnej, sociálnej a telesnej stránky osobnosti človeka...

319 Kč

319 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon č. 447/2008 Z.z. z 29. októbra 2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

85 Kč

85 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zborník obsahuje 42 príspevkov z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorej nosnou témou bola, za účasti relevantných expertov zo SR a vybraných členských krajín Rady Európy, odborná diskusia o charaktere modernej demokratickej spoločnosti...

363 Kč

363 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ruediger Dahlke ukazuje, ako môžeme naše telo a náš výzor vnímať a chápať celkom novým spôsobom. Pátra po životných úlohách, ktoré sú skryté za zdanlivo povrchnými fenoménmi, a kladie si otázky, aký význam má forma našej tváre, silueta našej postavy,...

338 Kč

338 Kč

Vyprodané

Přidat do

Efektívne bývanie

Henrich Pifko a a kolektiv autorů/autorek • Eurostav, 2008

Vyprodané

Publikácia ponúka zamyslenie sa nad doteraz bežne zaužívanými postupmi pri navrhovaní a výstavbe bývania a nad hľadaním efektívnejších riešení do budúcnosti...

412 Kč

412 Kč

Vyprodané

Přidat do

Verejná správa 11/2008

Poradca s.r.o., 2008

Vyprodané

Nový školský zákon; Zákon o priestupkoch - novela; Finančné vzťahy s Európskou úniou; Daňové tajomstvo; Energetické dane - novela zákona; Zákon o službách zamestanosti - novely; ...

149 Kč

149 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Jednoduchá učebnica pre všetkých a pre všetky oblasti života. Každý človek, ktorý (konečne!) dostane chuť prestať sa trápiť a začať fungovať pozitívne, sa musí "prerodiť", zmeniť mnohé svoje návyky...

183 Kč

183 Kč

Vyprodané

Přidat do

305 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Podnik, ako základný prvok hospodárskeho systému, predstavuje v trhovom hospodárstve aktívne hospodárske centrum, ktoré dlhodobo a s určitým rizikom, cieľavedome vyrába výrobky alebo poskytuje služby na krytie potrieb spoločnosti...

289 Kč

289 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha predstavuje rozsiahlu ilustrovanú antológiu vyše tristo mýtov z celého sveta, ktoré utvárali kolektívnu skúsenosť ľudstva...

1 250 Kč

1 250 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Druhá zo série nádherných výpravných publikácií (pozri Egyptológia), tentoraz o čarodejníckej vede...

866 Kč

866 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha ľahkým a čítavým štýlom sprístupňuje odbornej, ale aj širšej laickej verejnosti históriu evolučných teórií, ako aj iných biologických teórií, ktoré majú k evolučným teóriám blízky vzťah...

434 Kč

434 Kč

Vyprodané

Přidat do

Základná farmakológia a farmakoterapia

Ladislav Mirossay, Ján Mojžiš a a kolektiv autorů/autorek • EQUILIBRIA, 2006

Vyprodané

Celá kniha je prednostne určená študentom študijných smerov s medicínskym a farmaceutickým zameraním, ale svoje opodstatnené miesto zaujme aj v postgraduálnom štúdiu, a to tak u všeobecných lekárov, farmakológov, pediatrov,...

945 Kč

945 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy nejsou morální či nemorální. Knihy jsou dobře či špatně napsané. A dost. “

Oscar Wilde