Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Odborná a naučná - Knihy - strana 3076 z 3305

Zrušit
Titulky 66094
Zúžení výběru
Řazení

Narodenie Ježiška

Caroline Jayne Churchová • Karmelitánske nakladateľstvo, 2010

Vyprodané

lustrovaná knižka pre deti vo veku 2 rokov s krásnymi ilustráciami a "dotýkavkami" predstavuje malým čitateľom príbeh o narodení Ježiška. Deti sa pri čítaní môžu dotýkať rôznych imutujúcich materiálov. Kniha je tlačená na tvrdých doskách.

166 Kč

166 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Pracovnoprávne minimum, zdravotné poistenie, sociálne poistenie, odvodová úľava, nemocenské poistenie, odmeňovanie zamestnancov...

247 Kč

247 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Vydavateľstvo EPOS každý rok spracováva aktuálne znenie opatrení MF SR upravujúcich jednoduché účtovníctvo podnikateľov [opatrenie upravujúce postupy účtovania a podrobnosti o účtovnej závierke pre podnikateľov účtujúcich v sústave JÚ, opatrenie...

231 Kč

231 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Užívateľský zamestnávateľ, Dočasné pridelnia a pracovná cesta, Agentúra dočasného zamestnávania, Miesto výkonu práce, Mzda porovnateľného zamestnanca - novela Zákonníka práce od 1.3.2015 s komentárom...

258 Kč

258 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha Podnik a podnikanie. Prvý zväzok.: Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov. doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania...

2 696 Kč

2 696 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Rodinní poradcovia, Gary Smalley a John Trent, PhDr., nám ukazujú, ako môžeme zmeniť naše životy, dokonca aj keď už dlhšie nie je možné prijať požehnanie od našich rodičov...

174 Kč

174 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V tejto príručke si každý nájde čaj na svoj zdavotný problém: ťažkosti s trávením, menštruačné problémy, bolesti hlavy, nepokoj, nechutenstvo, či naopak, nadmerný apetít, nespavosť, horúčku, kašeľ a mnohé iné trápenia...

145 Kč

145 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Raz a navždy prestaňte hladovať! V tejto knihe sa dozviete, čo má spoločné hlad s nadváhou, a akú rolu pritom zohráva mozog. Vďaka týmto poznatkom schudnete a štíhlu postavu si udržíte natrvalo.

288 Kč

288 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kolekcia piatich titulov od jasnovidky Doreen Virtue...

927 Kč

927 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vtáky - Ottov sprievodca prírodou

Ottovo nakladateľstvo, 2008

Vyprodané

Pestofarebný svet všetkých druhov vtákov žijúcich, hniezdiacich alebo prelietajúcich územím Európy. Prehľadné opisy spôsobu života, najdôležitejších poznávacích a rozlišovacích znakov, charakteristických hlasových prejavov...

232 Kč

232 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vlaky

Richard Balkwill • Ottovo nakladateľstvo, 2002

Vyprodané

Ilustrovaná knižka pre deti: história železničnej dopravy, najmodernejšie rýchlovlaky, parné, dieselové aj elektrické lokomotívy, ako sa budovala Pacifická železnica...

80 Kč

80 Kč

Vyprodané

Přidat do

Duchovný zápas

Lorenzo Scupoli • Oto Németh, 2006

Vyprodané

Scupoliho dielo kladie nemalé nároky na čitateľa, najmä, ak sa odhodlá zaradiť niektoré pravidlá „Duchovného zápasu“ do svojho životného programu. Spočiatku teda pôsobí až zarážajúco. Nevdojak prichádzajú na um slová „Tvrdá je to reč! Kto to môže...

67 Kč

67 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

"Podnik v trhovej ekonomike musí dobre poznať a neprestajne analyzovať podnikateľské prostredie, predovšetkým trh a jeho vývoj, aby mohol pružne reagovať na neustále zmeny"...

259 Kč

259 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia je určená širokému okruhu čitateľov z radov zamestnávateľov, zamestnancov, živnostníkov, zástupcov zamestnancov, inšpektorov bezpečnosti práce, bezprečnostných technikov.

225 Kč

225 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

MPLS VPN Security is the first book to address the security features of MPLS VPN networks and to show you how to harden and securely operate an MPLS network...

1 671 Kč

1 671 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Here is the first book to focus solely on Cisco network hacking, security auditing, and defense issues. Using the proven Hacking Exposed methodology, this book shows you how to locate and patch system vulnerabilities by looking at your Cisco network ...

1 211 Kč

1 211 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon č. 311/2001 Z.z. z 2. júla 2001 Zákonník práce v znení Zákona č. 165/2002 Z.z., Zákona č. 408/2002 Z.z., Zákona č. 210/2003 Z.z., Zákona č. 461/2003 Z.z., Zákona č. 5/2004 Z.z., Zákona č. 365/2004 Z.z., Zákona č. 82/2005 Z.z., ...

57 Kč

57 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Predkladaná kniha sa zaoberá problematikou praktického využitia širokého spektra analytických metód štatistického riadenia kvality. Je určená širokému okruhu čitateľov, hlavne tým, ktorí sa bezprostredne zaujímajú o metódy riadenia kvality, ...

218 Kč

218 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Dlhoročný predseda katastrálneho úradu, ktorý od roku 1980 do roku 2002 spolutvoril úpravu Katastrálneho konania, spracoval praktickú príručku...

463 Kč

463 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Stovka aktivít od inštruktorov Slovenského skautingu prináša nové, originálne i úspešné postupy zamerané na rozvoj intelektuálnej, charakterovej, emocionálnej, duchovnej, sociálnej a telesnej stránky osobnosti človeka...

319 Kč

319 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Literatura je literaturou, když ji člověk jistí svým životem.“

Eda Kriseová