Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Odborná a naučná - Knihy - strana 3068 z 3301

Zrušit
Titulky 66014
Zúžení výběru
Řazení

Matematika pre manažérov (zbierka príkladov)

Eva Kalinová • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2008

Vyprodané

Úlohy svojím obsahom tvoria základ pre postupné osvojovanie si metód riešenia a svojím usporiadaním tvoria logickú postupnosť a gradáciu. Slovné úlohy sú orientované na...

82 Kč

82 Kč

Vyprodané

Přidat do

Civil Code - Občiansky zákonník

Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Vyprodané

Účinný od 1. októbra 2013 Druhé vydanie publikácie z edície Translated Legislation Civil Code prináša profesionálny preklad úplného znenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník do anglického...

334 Kč

334 Kč

Vyprodané

Přidat do

Sociálna politika (teória a prax)

Vojtech Stanek a a kolektiv autorů/autorek • Sprint dva, 2011

Vyprodané

Kniha je komplexným spracovaním predmetu sociálna politika...

270 Kč

270 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Verhandeln bedeutet, sich über einen Sachverhalt mit einem oder mehreren Partnern zu einigen, eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten akzeptabel ist. Das Verhandeln bleibt nicht nur auf den Verkauf beschränkt. Man verhandelt über alles. Die K

221 Kč

221 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Obchodnému právu prislúcha v Slovenskej republike významná úloha pri rozvoji sociálne a ekologicky zameraného trhového hospodárstva. Znalosť obchodného práva, živnostenských predpisov, konkurzného práva, práv spojených s duševným vlas

172 Kč

172 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Balíček obsahuje tri tituly: Daňové priznania za rok 2015, Učtovná závierka za rok 2015, Odvody poistného od 1.1.2016...

203 Kč

203 Kč

Vyprodané

Přidat do

Pamiatka na môj krst (Pre dievčatko)

Sophie Piper • Spolok svätého Vojtecha, 2015

Vyprodané

Pamiatka na môj krst dáva možnosť zapamätať si najdôležitejšie okamihy v živote dieťatka. Denník zachytáva narodenie, prijatie krstu, prvé Vianoce a mnohé ďalšie milé spomienky. Knižka je pekným darčekom, ktorý vždy pripomenie výnimočný deň, keď sa...

140 Kč

140 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon č. 7/2005 Z.z. z 9. decembra 2004 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z.z., zákona č. 520/2005 Z.z., zákona č. 198/2007 Z.z., zákona č. 209/2007 Z.z., zákona č. 270/2008 Z.z., zákona...

99 Kč

99 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia zohľadňuje súčasné platné normy, oboznamuje študentov so základnými spôsobmi zobrazovania na technických výkresoch , základnými strojníckymi pojmami, s bežne používanými normalizovanými a nenormalizovanými strojníckymi...

607 Kč

607 Kč

Vyprodané

Přidat do

Wealth of Nations

Adam Smith • Oxford University Press, 2012

Vyprodané

Wordsworth Editions.: This Wordsworth Edition includes an exclusive Introduction by Mark G. Spencer, Brock University,...

130 Kč

130 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Biblické úvahy na každý deň roku 2014. Nájdite si každý deň čas na krátke zamyslenie nad Bibliou. Publikácia ponúka...

80 Kč

80 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Doplnkový pracovný zošit na nácvik správneho písania číslic a precvičenie elementárneho počítania v obore do 10 je koncipovaný ako rozprávkový príbeh, v ktorom do čísielkového domčeka postupne prichádzajú zvieratká tvarom tela ...

54 Kč

54 Kč

Vyprodané

Přidat do

Listy (Gianna Berettová - Pietro Molla)

Elio Guerriero • Spolok svätého Vojtecha, 2015

Vyprodané

Svätá Gianna Berettová a Pietro Molia boli manželmi v rokoch 1955 až 1962. Toto relatívne krátke obdobie však bolo pretkané ich vrúcnou láskou v Ježišovi Kristovi. Listy, ktoré si písali v čase, keď si Pietro plnil svoje pracovné povinnosti na...

406 Kč

406 Kč

Vyprodané

Přidat do

Groundwater Science

Charles R. Fitts • Academic Press, 2012

Vyprodané

Groundwater Science, Second Edition-winner of a 2014 Textbook Excellence Award (Texty) from The Text and Academic Authors Association-covers groundwater`s role in the hydrologic cycle and in water supply, ...

2 320 Kč

2 320 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Spevník mládežníckych piesní obsahuje aj CD s nápevmi.

145 Kč

145 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňová asignácia za rok 2015; Zmeny pri výkone zrážok zo mzdy od 1. 1. 2016; Mzda a náhrada mzdy za sviatok...

234 Kč

234 Kč

Vyprodané

Přidat do

Biblický atlas

Tim Dowley • Slovenská biblická spoločnosť, 2013

Vyprodané

Viac ako 30 originálnych, počítačom generovaných máp, ktoré zobrazujú biblický príbeh židovského národa, od povolania Abraháma, po začiatky kresťanskej cirkvi. Súčasťou tohto atlasu je tiež zemepisný slovník miest spomenutých v Biblii.

107 Kč

107 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 497/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., zákona č. 257/2009 Z.z....

90 Kč

90 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Táto kniha je plná ozajstných príbehov. Zoznámiš sa v nej s mnohými deťmi z celého sveta. Dozvieš sa, čo všetko zažili, a uvidíš, ako veľmi majú rady Boha. Spoznáš tak: Manuela z Uruguaja, Annu z Portugalska, Flor de Maria z Mexika, Hani z Egypta...

104 Kč

104 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vnútorné choroby koní

J. Kušev a a kolektiv autorů/autorek • Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach, 2006

Vyprodané

Skriptá pre študentov Univerzity Veterinárneho lekárstva v Košiciach.

696 Kč

696 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Známkou dobré knihy je, že se tím více líbí, čím starší se člověk stává.“

Georg Christoph Lichtenberg