Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Odborná a naučná - Knihy - strana 3064 z 3307

Zrušit
Titulky 66138
Zúžení výběru
Řazení

Vyprodané

Monografia komplexne spracováva problematiku trestnej činnosti mládeže z hľadiska trestnoprávneho a kriminologického. Výklad je zameraný na jednotlivé tematické okruhy od medzinárodných a ústavnoprávnych otázok, cez trestno-politické východiská trestné

200 Kč

200 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ako schudnúť a udržať si hmotnosť bez diét a trápenia...

229 Kč

229 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Nová učebnica matematiky od autorov učebníc pre 5. 6. a 7. ročník pokračuje v osvedčenom spôsobe vysvetľovania učiva, ktorý aktívne zapája žiakov do vyučovacieho procesu pri hľadaní rôznych riešení. Didaktické spracovanie učiva, štruktúra textu...

128 Kč

128 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Hoci veľa ráz je Biblia len opakovaním známeho, kde sa od histórie nežiada nič nového ani neprináša nič nové pre dušu, predsa sú tu mnohé prielomy, ktoré by sme správne mali nazývať zjavenia Ducha...

337 Kč

337 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pracovná učebnica pre 4. ročník je záverečným dielom série učebných materiálov z informatickej výchovy pre 1. stupeň ZŠ autoriek M. Mosná a Z. Ščasná s kompletnou softvérovou...

128 Kč

128 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Hlavolamy, rébusy, hádanky a iné úlohy z tajomného sveta hlavolamov sú dôležitým zdrojom poučenia a poznania, cibria úsudok, bystria postreh a cvičia dôvtip.

224 Kč

224 Kč

Vyprodané

Přidat do

Encyklopédia vesmíru

Svojtka&Co., 2012

Vyprodané

Podrobný sprievodca vesmírom - obrovský vesmír na dosah ruky.

404 Kč

404 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Many of the techniques in this book take some time to get started. The beauty of adding laughter and joy to your relationship is that you can start immediately. You can get started today...

904 Kč

904 Kč

Vyprodané

Přidat do

Etika sociálnej práce

Andrej Mátel a a kolektiv autorů/autorek • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2012

Vyprodané

Keď kolektív autorov prvého vydania Etiky sociálnej práce pod autorským vedením Andreja Mátela pripravoval publikáciu v rokoch 2009-2010 do tlače, konštatovali, že na Slovensku dosiaľ chýba monografia zameraná na aplikovanú etiku sociálnej práce...

220 Kč

220 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Sikhizmuzs, luteranizmus, islam, judaizmus, špiritizmus? Iste ste už o nich čo to počuli, ale viete o týchto náboženstvách dosť na to, aby ste si nasýtili túžbu po osvietení alebo aby ste sa mohli zapojiť do spoločenskej debaty...

404 Kč

404 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Have you ever wondered why some people seem to be so good at writing essays, with the ability to write well-structured prose, incorporating interesting and relevant ideas with the minimum of effort, while others struggle to get even the simplest idea down

456 Kč

456 Kč

Vyprodané

Přidat do

Základy práva duševného vlastníctva

Jarmila Lazíková • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Vyprodané

Cieľom publikácie je oboznámiť so základnými právnymi inštitútmi duševného vlastníctva a poskytnúť orientáciu v množstve rozličných právnych predpisov na národnej, úniovej i medzinárodnej úrovni...

406 Kč

406 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ucelený rad precvičovacích publikácií je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Domáce precvičovanie pre 2. – 5. ročník precvičujú všetku látku preberanú na hodinách slovenského jazyka a matematiky základných škôl...

102 Kč

102 Kč

Vyprodané

Přidat do

Ježiš Kristus

Peter Seewald • Spolok svätého Vojtecha, 2012

Vyprodané

Už takmer dvetisíc rokov po svojej smrti na kríži vzrušuje Ježiš ľudstvo. Jeho život je plný tajomstiev. Čo podnes fascinuje ľudí na Ježišovi? S takouto otázkou v batožine sa vybral autor do Izraela a Palestíny po stopách Ježiša a sleduje ho – od...

540 Kč

540 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha Hlas srdca je biografia známeho chirurga Jaroslava Simana, ktorý sa na Slovensku a vo svete preslávil najmä úspešnou operáciou - oddelením siamských...

557 Kč

557 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Odpočet výdavkov na výskum a vývoj, Odpisovanie dlhodobého majetku a vplyv na výsledok hospodárenia, Zmeny v zahrnovaní príslušenstva...

432 Kč

432 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia obsahuje Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) podľa právneho...

163 Kč

163 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia „Zriaďovateľ školy a školského zariadenia – práva, povinnosti, kompetencie“ doplňuje a kompletizuje už vydané príručky, ktoré sa všeobecne venovali problematike...

313 Kč

313 Kč

Vyprodané

Přidat do

Talking Medicine

Iveta Čermáková • Univerzita Karlova v Praze, 2016

Vyprodané

Předkládaný text je rozšířenou a doplněnou verzí učebnice Talking Medicine: Czech for Medical Students, vydané v Nakladatelství Karolinum v roce 2008. Učebnice je primárně určena zahraničním posluchačům lékařských fakult a jejím hlavním cílem je...

315 Kč

315 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kolekcia troch titulov z jednej edície obsahujúca zákon č. 160/2015 Z. z., zákon č. 161/2015 Z. z. a Zákon č. 162/2015 Z. z...

577 Kč

577 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse.“

latinské přísloví