Knihy
E-knihy

Odborná A Naučná žluté barvy - strana 234 z 236

Zrušit
Titulky 4717
Řazení

Vyprodané

Vďaka knihe Raymonda Moodyho Život po živote sa väčšina ľudí na svete oboznámila s javom, ktorý sa označuje ako zážitok na prahu smrti...

280 Kč

280 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

- Zákon o dani z príjmov - Zákon o dani z pridanej hodnoty - Zákon o miestych daniach - Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností - Zákon o správe daní a poplatkov Celoročná aktualizácia v cene!

112 Kč

112 Kč

Vyprodané

Přidat do

Habermas

Leslie A. Howe • Marenčin PT, 2005

Vyprodané

J. Habermas , jeden z najuniverzálnejších a najvplyvnejších filozofov dvadsiateho storočia. Svojím dielom ovplyvnil nielen súčasnú filozoifiu, ale aj sociálne vedy, politológiu, právo a ekonómiu.

96 Kč

96 Kč

Vyprodané

Přidat do

Quine

Lynn Hankinson Nelson a Jack Nelson • Marenčin PT, 2006

Vyprodané

Willard van Orman Quine (1908 – 2000), filozof, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil filozofiu druhej polovice dvadsiateho storočia. Prakticky celý svoj profesionálny život prežil na Harvardskej Univerzite v USA, kde v roku 1932 získal doktorský titul.

96 Kč

96 Kč

Vyprodané

Přidat do

Bergson

Richard Bilsker • Marenčin PT, 2006

Vyprodané

Henri Bergson (1859-1941), najslávnejší francúzsky filozof začiatku XX. storočia, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1928). Jeho prednášky na Collége de France boli spoločenskou udalosťou a jeho myšlienky inšpirovali celú generáciu filozofov.

96 Kč

96 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia poskytuje ucelený prehľad o účtovných a daňových povinnostiach fyzických osôb pri začatí podnikania, o účtovníctve ako nástroji na zníženie ich podnikateľského rizika, o zdaňovaní týchto subjektov, ako aj o účtovných a daňových...

374 Kč

374 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Aké je hlbšie duchovné pozadie súčasnej politickej a ekonomickej situácie vo svete? Aké sú duchovné súvislosti našej doby s dobou starého Egyptu a ako sa to odráža v spoločnosti vzhľadom na hospodársku krízu a boja proti terorizmu?...

170 Kč

170 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Špecialisti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorí pripravovali poslednú novelu Zákonníka práce schválenú 28. júna 2007, spracovali podrobný komentár úplného znenia Zákonníka práce ilustrovaný príkladmi pre prax...

560 Kč

560 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Utrpenie je jedinou námietkou voči Bohu, ktorú možno brať skutočne vážne. Autor nedáva odpoveď tam, kde sa žiadna odpoveď dať nedá. Čo teda môžeme s bolesťou, smrťou, trápením vo svete robiť? Existuje nádej zoči-voči utrpeniu, ktorá by nebola lacná,?

144 Kč

144 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Novelizovaný Zákon o hasičskom a záchrannom zbore, Novelizovaný Zákon o ochrane pred požiarmi s dôvodovou správou v úplnom znení...

71 Kč

71 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

* životné prostredie; * zákon o ovzduší; * vodný zákon; * zákon o lesoch; * zákon o odpadoch; * zoznamy odpadov;...

133 Kč

133 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Cukrovke by sa dalo ľahko vyhnúť. Stačí správne stravovanie a dostatok pohybu. Ale čo robiť, keď už vám diabetes diagnostikovali?...

200 Kč

200 Kč

Vyprodané

Přidat do

Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku 1 (pre stredné pedagogické školy, pedagogické …)

Ľubica Kopinová a a kolektiv autorů/autorek • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2007

Vyprodané

Detský spev má v našom národe bohatú tradíciu. Prostredníctvom piesní, riekaniek a hudobno-pohybových hier deti odnepamäti vyjadrovali radosť zo života i svoj vzťah k okolitému svetu...

362 Kč

362 Kč

Vyprodané

Přidat do

Obchodné právo (2. rozšírené vydanie)

Alexander Škrinár, Zuzana Nevolná a a kolektiv autorů/autorek • Aleš Čeněk, 2012

Vyprodané

Kniha obsahuje výklad ustanovení Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov. Výklad obchodných spoločnosti a družstva je doplnený o právnu úpravu nadnárodných spoločnosti a premietnutie Smerníc do národného právneho poriadku...

420 Kč

420 Kč

Vyprodané

Přidat do

Správne právo hmotné (Všeobecná časť)

Marián Vrabko a a kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2012

Vyprodané

Vysokoškolská učebnica Správne právo hmotné. Všeobecná časť obsahuje tradičné a nové poznatky o verejnej správe, štátnej správe a samospráve...

1 305 Kč

1 305 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Nárast úlohy štátu vo všetkých demokratických krajinách po 2. svetovej vojne nepriniesol štátu len nový prívlastok (Welfare-State, L´Etat Providence), ale aj potrebu veľkého počtu nových právnych úprav...

578 Kč

578 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Predložená publikácia "Zváranie plynovodných a vodovodných rúr z plastov" je uceleným dielom, v ktorom sú prostredníctvom prezentácie výsledkov viacročných praktických skúseností autorov vysvetlené základné poznatky z materiálovej oblasti, ...

503 Kč

503 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Keď Svätý Otec František 22. januára 2016 v homílii pri svätej omši v kaplnke Domu svätej Marty vo Vatikáne vyzýval veriacich k modlitbe za svojich biskupov, bolo nám jasné, že toto je téma, na ktorú musíme reagovať. A tak vám ponúkame

143 Kč

143 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

"Upevňovanie nákladu v cestnej doprave je problematika, ktorá je v SR nová. Doteraz bezpečnosti nákladu nebola venovaná dostatočná pozornosť, a to ani zo strany legislatívy." ...

266 Kč

266 Kč

Vyprodané

Přidat do

Biblia

Ikar, 2013

Vyprodané

Pri príležitosti 1 150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie pripravilo vydavateľstvo Ikar v spolupráci so Spolkom svätého Vojtecha v Trnave nové vydanie Biblie. Poctu vierozvestom vyjadrilo prostredníctvom svojich ilustrácií jedenásť...

-5%
2 727 Kč

2 727 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

„Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli. “

Heinrich Heine