Knihy
E-knihy

Odborná A Naučná žluté barvy - strana 227 z 234

Zrušit
Titulky 4677
Řazení

Vyprodané

Výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody predstavujú veľmi príbuznú problematiku, ktorá je v spoločnosti ešte stále tabuizovaná a v dôsledku toho verejnosti chýbajú objektívne informácie o reálnom živote za mrežami...

240 Kč

240 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Predkladaná knižná publikácia predstavuje štvrté rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice, ktorá je určená predovšetkým študentom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj širšej verejnosti zaujímajúcej sa o...

412 Kč

412 Kč

Vyprodané

Přidat do

Medzinárodné právo súkromné

Natália Štefanková, Peter Lysina a a kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2011

Vyprodané

Medzinárodné právo súkromné od autorského kolektívu pod vedením Natálie Štefankovej a Petra Lysinu vypĺňa medzeru, ktorá bola spôsobená absenciou učebnice z daného predmetu...

1 187 Kč

1 187 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha Pane, príď mi na pomoc je užitočným sprievodcom veriacich na ceste k vnútornému uzdraveniu a oslobodeniu. Modlitby určené pre súkromnú pobožnosť otvárajú srdce veriaceho a vedú ho procesom premeny, uzdravenia a odpustenia. Prednášané modlitby...

85 Kč

85 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V tejto bohato ilustrovanej knihe určenej najmä mladým čitateľom ožívajú pred nami pútavé osudy známych i menej známych svätcov, praotcov, prorokov a anjelov, aby nám prostredníctvom svojho života i pôsobenia prezradili tajomstvo, ako sa máme...

348 Kč

348 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Hydraulické systémy sa stali nevyhnutnou súčasťou strojov a zariadení v priemysle, stavebníctve, poľnohospodárstve a v ďalších odvetviach. Umožňujú podstatne zlepšiť úžitkové vlastnosti strojov, pohodlie obsluhy a vo veľkom rozsahu automatizovať...

362 Kč

362 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Predkladaná vedecká monografia predstavuje analýzu inštitútu zadržania podozrivej osoby v trestnom konaní. Pred výkladom platnej právnej úpravy autor tento inštitút zaraďuje do širšieho ústavnoprávneho rámca a následne poukazuje na súvislosti...

435 Kč

435 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Autor v práci formuluje vlastné názory, konfrontuje ich s názormi iných autorov, nevyhýba sa kritike platného právneho stavu, inovuje či dopĺňa pojmový aparát a uvádza viaceré odporúčania de lege ferenda...

169 Kč

169 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilsoti v taxislužbe, tiež sú určené ako učebné texty pre študentov študijného programu cestná doprava na Žilinskej univerzite v Žiline na doplnenie učebných textov a...

638 Kč

638 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Prečo sa niektoré nápady uchytia, kým iné zaniknú? Bez ohľadu na to či pracujete v reklame, public relations, marketingu, alebo v neziskovej organizácii, či ste manažér, novinár, lekár alebo učiteľ, všade potrebujete svoje nápady a myšlienky prezentovať..

551 Kč

551 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Chcete rýchlo spoznať a naučiť sa ovládať program Excel 2010? Nepotrebujete vysvetlenie základných pojmov, ale radi by ste poznali všetky funkcie užitočné pre efektívne vytváranie profesionálne vyzerajúcich tabuliek a grafov?...

478 Kč

478 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kolekcia titulov Nabitá Kuchárka a Zdravé rýchlovky

-5%
1 098 Kč

1 098 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Sprístupňuje obsah Biblie novým generáciám čitateľov. Čítajte Bibliu a porozumejte jej posolstvu – príbehy od stvorenia sveta po Ježišovo zmŕtvychvstanie sa tu rozprávajú a vysvetľujú prístupným a vizuálne príťažlivým spôsobom...

-5%
1 375 Kč

1 375 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Alternatívna učebnica matematiky pre 4. ročník základných škôl, rešpektujúca moderné prístupy vo vyučovaní matematiky na Slovensku i v okolitých štátoch, je...

-5%
111 Kč

111 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Čo keby som vám povedala, že vaše deti – áno, vaše deti, tie, ktoré práve skáču po posteliach, trieskajú dverami, trúsia cereálie po dlážke, hádajú sa, fňukajú, vrieskajú, bijú alebo sa inak pokúšajú navzájom prizabiť – by sa mohli správať slušne?...

287 Kč

287 Kč

Vyprodané

Přidat do

Sloveni a Slovensko

Cyril A. Hromník • Matica slovenská, 2015

Vyprodané

Objavná práca historika pôsobiaceho v Južnej Afrike prináša úplne nové pohľady na preddejinné korene Slovákov a priebeh osídlenia stredoeurópskeho priestoru. Autor ťaží z rozsiahhleho poznania religionistiky predkresťanských náboženstiev, tamilčiny a...

577 Kč

577 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Knižočka Evanjelium na každý deň 2018 je pokračovaním obľúbenej série Každý deň s Božím slovom, ktorá vychádza už niekoľko rokov a teší sa mimoriadnej obľube. Prečo taký záujem a toľká popularita? Možno preto, že tak, ako...

128 Kč

128 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha neponúka len spomienky na minulosť, ale aj poznámky a glosy k mnohým udalostiam z našej minulosti i súčasnosti, komentáre k aktuálnej situácii kresťanstva, ku kultúrnemu dianiu a k politickým premenám sveta...

133 Kč

133 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vianočný príbeh (komiks)

Josep Toni Matas • Spolok svätého Vojtecha, 2016

Vyprodané

Pútavý komiks približuje deťom udalosti Ježišovho narodenia. Okrem komiksových obrázkov ukrýva úlohy na lúštenie, dopĺňanie či spájanie.

46 Kč

46 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Interaktívna knižka pripomenie deťom deň, keď prvý raz prijali do srdca Pána Ježiša, no zároveň im pomôže pripraviť sa na túto veľkú chvíľu. Ponúka prípravu na svätú spoveď, spovedné zrkadlo, praktickú skladačku s priebehom sviatosti zmierenia, modlitbu p

177 Kč

177 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Není-li kniha zrcadlem mocné individuality, je aspoň ještě zrcadlem zajímavých chyb ducha.“

Marcel Proust