Knihy
E-knihy

Odborná A Naučná žluté barvy - strana 226 z 235

Zrušit
Titulky 4692
Řazení

Vyprodané

Kniha o histórii a vývoji firiem je napísaná ľahkým zrozumiteľným štýlom...

434 Kč

434 Kč

Vyprodané

Přidat do

Občiansky zákonník

Nová Práca, 2006

Vyprodané

IV. doplnené vydanie s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 188/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2006...

597 Kč

597 Kč

Vyprodané

Přidat do

Tajomstvá o mužoch, ktoré by mala poznať každá žena

od 240 Kč

Kniha 2008

Vyprodané

Kniha 2005

Vyprodané

Kniha 2008

Vyprodané

Kniha 2005

Vyprodané

Vyprodané

Košice, mesto, kde mal byť Páter František Paňák SJ „odložený“ ako persona non grata, ako nepotrebná vec, sa stali roľou, na ktorej sa v celej zrelosti rozvinulo jeho neobyčajné ľudské a pastoračné pôsobenie...

150 Kč

150 Kč

Vyprodané

Přidat do

Poradca 13/2008

Poradca s.r.o., 2008

Vyprodané

Zákon o službách zamestnanosti - Úplné znenie zákona s komentárom - Mzdy, platy a ich duálne zobrazovanie - Zdaňovanie autorských honorárov - Manká a škody - Cestovné náhrady - Dovolenka...

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Katalóg 2008 - Projekty: rodinné domy, chaty a chalupy, nízkoenergetické domy.

80 Kč

80 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V knižke nájdete detské modlitbičky s nádhernými ilustráciami, ktoré oslovia nielen deti, ale aj ich rodičov...

96 Kč

96 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/1995 Z.z. z 27. júna 1995 o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z.z., zákona č. 470/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 23/2002 Z.z., zákona č...

35 Kč

35 Kč

Vyprodané

Přidat do

Verejná správa 11/2007

Poradca s.r.o., 2007

Vyprodané

* Zásada rovnakého zaobchádzania - ochrana pred diskrimináciou; * Rozpočtové pravidlá verejnej správy; * Praktický daňový vyhľadávač;...

149 Kč

149 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Táto knižka uzatvára sériu Brownových komentárov evanjeliových textov na najdôležitejšie sviatky cirkevného roka. Príznačný je preňho štýl, ktorým sa usiluje čitateľa presvedčiť, že správy o jednotlivých udalostiach v evanjeliu sa nás bytostne dotýkajú.

39 Kč

39 Kč

Vyprodané

Přidat do

Rodinná výchova

Peter Tirpák • Prešovská univerzita, 2010

Vyprodané

Každá rodina je silným výchovným činiteľom. Ako zdroj nového ľudského života je normálnym a najlepším prostredím, v ktorom saľudská osoba môže zdravo rozvíjať...

155 Kč

155 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Nová obľúbená darčeková edícia Jharna-Kala prístupnou formou krátkych aforizmov zachytáva životnú filozofiu veselej mysle, čistého srdca a obetavého, dynamického života, ktorá dokáže vniesť svetlo a nový význam do každého nášho dňa...

-5%
87 Kč

87 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Čo je vlastne schizofrénia a koho môže toto ochorenie postihnúť? Keď sa stanoví diagnóza "schizofrénia" znamená to pre pacientov a príbuzných často dlhoročný zápas s chorobou...

210 Kč

210 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Odvody poistného zamestnancov, študentov, dôchodcov, SZČO, konateľov, členov orgánov a právnických osôb...

109 Kč

109 Kč

Vyprodané

Přidat do

Environmentálna geochémia

Miloslav Khun a a kolektiv autorů/autorek • Geografika, 2008

Vyprodané

Pre riešenie základných otázok výskumu, ochrany a tvorby životného prostredia nestačí iba rámec klasických vedných disciplín, ktoré skúmajú biotickú zložku životného prostredia...

240 Kč

240 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Komunikácia - čo a ako hovoríme - je dnes najdôležitejším faktorom úspechu či pádu. Významní predstavitelia vo vládach, v priemysle a vzdelávaní majú rozvinuté schopnosti účinnej komunikácie s ľuďmi. Ľudia sa nemusia s týmito schopnosťami narodiť...

276 Kč

276 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zošity s predtlačou obsahujú primerané množstvo úloh na počítanie a rysovanie s dostatkom miesta na zápis a riešenie. Členenie do tematických celkov plynulo nadväzuje na platné učebnice a učebné osnovy...

73 Kč

73 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia je metodickou príručkou hudobnej, telesnej, tanečnej a pohybovej výchovy detí a mládeže. Obsahuje výber hudobno-sluchových, hudobno-pohybových, rytmických cvičení, pohybových a tanečných etúd, hudobno-pohybových hier, priestorových cvičení a ľu

205 Kč

205 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Domáce násilie je najrozšírenejšou formou násilia vôbec, pričom je zároveň najmenej kontrolovanou, navyše spoločensky mlčky tolerovanou a napriek opakovanému výskytu a závažným dôsledkom najviac podceňovanou formou násilia...

353 Kč

353 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy jsou nahromaděným pokladem světa, vhodným dědictvím pokolení a národů. “

Henry David Thoreau