Knihy
E-knihy

Nejdelší odborná a naučná - strana 215 z 216

Zrušit
Titulky 4305
Zúžení výběru
Řazení

Správne právo - osobitná časť (2. vydanie)

Jozef Sobihard a a kolektiv autorů/autorek • Eurokódex, 2013

Vyprodané

Publikácia o osobitnej časti správneho práva obsahuje hmotnoprávnu úpravu problematiky na jednotlivých úsekoch verejnej správy. Systematicky je obsah jednotlivých kapitol upravený tak, že najskôr uvádza najdôležitejšie pramene právnej úpravy, ďalej...

653 Kč

653 Kč

Vyprodané

Přidat do

Klinická psychológia

Anton Heretik, Anton Heretik jr. a a kolektiv autorů/autorek • Psychoprof, 2007

Vyprodané

Kolektív autorov s potešením predkladá novú publikáciu Klinická psychológia, ktorá na Slovensku opäť vychádza po tridsiatich rokoch...

1 142 Kč

1 142 Kč

Vyprodané

Přidat do

Biológia pôdy v agroekosystémoch

Soňa Javoreková a a kolektiv autorů/autorek • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008

Vyprodané

Učebnica je určená najmä poslucháčom FBP, štúdijného programu aplikovaná biológia a študentom FAPZ a FZKI SPU v Nitre, ktorých súčasťou štúdijných programov je oblasť pôdy a pôdnych agroekosystémov. Veríme však, že bude dobrou študijnou literatúrou...

296 Kč

296 Kč

Vyprodané

Přidat do

Všeobecné správne právo

Jozefína Machajová a a kolektiv autorů/autorek

od 622 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Lexikón logistiky

Kristína Viestová a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2007

Vyprodané

V poslednom desaťročí sa logistika stáva stále frekventovanejším pojmom a v súčasnosti si už vydobyla uznanie ako samostatná vedná disciplína, razantne sa rozvíjajúca aj na Slovensku...

323 Kč

323 Kč

Vyprodané

Přidat do

Fyzikálna chémia (Praktikum)

Erik Klein a a kolektiv autorů/autorek • STU, 2012

Vyprodané

Text učebnice určenej nielen pre študentov bakalárskeho štúdia na FCHPT STU, ale i pre iných záujemcov o štúdium fyzikálnej chémie, je rozdelený na všeobecnú časť, laboratórne práce a tabuľkovú prílohu. Všeobecná časť sa zaoberá fyzikálnymi veličinami..

245 Kč

245 Kč

Vyprodané

Přidat do

Správne právo procesné (Všeobecná časť)

Marián Vrabko a a kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2013

Vyprodané

Autorský kolektív pod vedením prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc., ponúka všeobecnú časť správneho práva procesného, ktorá nadväzuje na všeobecnú a osobitnú časť správneho práva hmotného. Úvodná časť učebnice predstavuje klasifikáciu a výsledky

1 015 Kč

1 015 Kč

Vyprodané

Přidat do

Základy verejného zdravotníctva

Ladislav Hegyi, Ivan Bielik a a kolektiv autorů/autorek • Herba, 2011

Vyprodané

Z obsahu: Verejné zdravotníctvo, Zdravie, Demografický trend, Zdravotný stav obyvateľstva, Prevencia vo verejnom zdravotníctve, Úvod do štatistiky,...

1 015 Kč

1 015 Kč

Vyprodané

Přidat do

Exekučné konanie

Svetlana Ficová a a kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2014

Vyprodané

V skriptách, ktoré práve držíte v ruke, je podaný výklad podstatnej časti ustanovení Exekučného poriadku ( zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení jeho poslednej novely vykonanej zákonom č. 106/2014 Z. z.). Výklad...

377 Kč

377 Kč

Vyprodané

Přidat do

Teória dynamických systémov

Alexander Gmiterko a a kolektiv autorů/autorek • Technická univerzita v Košiciach, 2010

Vyprodané

636 Kč

636 Kč

Vyprodané

Přidat do

Inovácie Tesla Vráble (Európskej ekonomickej integrácie)

kolektiv autorů/autorek • Garmond Nitra, 2013

Vyprodané

Autor v knihe reaguje na aktuálne problémy eurozóny, ktoré sa týkajú peňaženiek, prosperity a slobôd ľudí v tomto priestore. Pozornosť v nej venuje najmä systémovým príčinám problémov eurozóny, dlhovej krízy a ekonomickej integrácie, možným...

464 Kč

464 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vreckový sprievodca prírodou

Frank Hecker a a kolektiv autorů/autorek • Ikar, 2015

Vyprodané

Nový reprezentatívny súhrn druhov živej prírody...

-5%
548 Kč

548 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Gynekologická endokrinológia

kolektiv autorů/autorek • Herba, 2016

Vyprodané

Kniha Gynekologická endokrinológia do autorov M. Borovský, J. Payer a kolektívu...

725 Kč

725 Kč

Vyprodané

Přidat do

Atlas liečivých rastlín

Oľga Erdelská a a kolektiv autorů/autorek • Príroda, 2008

Vyprodané

Naši predkovia si liečivé rastliny vždy veľmi vážili a dôverovali im. Skúsenosti bylinkárov a ľudových liečiteľov sa odovzdávali z pokolenia na pokolenie...

365 Kč

365 Kč

Vyprodané

Přidat do

Pavučinka (Sluchové vnímanie)

Andrea Čopáková, Olga Zelinková a a kolektiv autorů/autorek • Tobiáš, 2013

Vyprodané

Pavučinka je súbor 4 pracovných zošitov na precvičovanie sluchovej a zrakovej percepcie. Pracovať s nimi môžu špeciálni pedagógovia, liečební pedagógovia, logopédi...

-23%
500 Kč

500 Kč

Sleva 23%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Učebnica Biológia – starostlivosť o zdravie človeka rozširuje a prehlbuje vedomosti žiaka o stavbe a funkciách ľudského tela a zásadách zdravého životného štýlu. Zaoberá sa aj...

464 Kč

464 Kč

Vyprodané

Přidat do

Výskum obetí kriminality v Slovenskej republike

Jaroslav Holomek a a kolektiv autorů/autorek • Eurokódex, 2013

Vyprodané

„Posudzovaná monografia prezentuje korektné interpretovanie vlastného (a na Slovensku ojedinelého) dlhodobého výskumu obetí kriminality. Pričom...

270 Kč

270 Kč

Vyprodané

Přidat do

Voda a chlad

Pavol Dinka a a kolektiv autorů/autorek • Formát, 2008

Vyprodané

Otužovanie či kryoterapia sú vhodnými spôsobmi posilňovania imunitného systému. Dozvedieť sa o nich môžeme z rôznych zdrojov. No poznatky o vplyve vody a chladu na naše telo teraz môžeme nájsť aj v tejto publikácii.

-7%
529 Kč

529 Kč

Sleva 7%

Vyprodané

Přidat do

Prípadové štúdie z finančného práva

Jana Šimonová a a kolektiv autorů/autorek • Aleš Čeněk, 2013

Vyprodané

Prípadové štúdie z finančného práva predstavujú publikáciu, prostredníctvom ktorej sa realizuje nový spôsob výučby finančného práva na vysokých školách...

-23%
175 Kč

175 Kč

Sleva 23%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Monografia, predstavuje vstup do dôležitej, no na Slovensku nie dostatočne preskúmanej problematiky. Autori jednotlivých kapitol vo svojich textoch analyzujú rôzne aspekty komunikácie a...

247 Kč

247 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Není-li kniha zrcadlem mocné individuality, je aspoň ještě zrcadlem zajímavých chyb ducha.“

Marcel Proust