Svatý František

 • Karmelitánské nakladatelství, 2016

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kdo vlastně byl jeden z nejznámějších svatých – František z Assisi? Anselm Grün vypráví napínavý příběh jeho života: jak byl v mládí rozpustilý, jak se rozhodl vzdát života v bohatství a vést prostý život, jak mluvil s...

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Vatikán a druhá světová válka

 • Centrum pro studium demokracie a kultury, 2021
Novinka

Posíláme do týdne

Druhá světová válka se dlouhodobě těší mimořádnému zájmu historiků i odborné veřejnosti. Snad žádnému jinému tématu světových dějin nebyla věnována taková pozornost jako právě tomuto konfliktu 20. století, jenž bezpochyby...

-18%
134 Kč

134 Kč

Sleva 18%

Posíláme do týdne

Přidat do

Deníček (Boží milosrdenství v mé duši)

 • Karmelitánské nakladatelství, 2008

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha je celoživotním svědectvím nedávno kanonizované polské sestry Faustyny Kowalské.

-5%
427 Kč

427 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského je starobylou rytířskou institucí pod ochranou Svatého stolce, která je mezinárodně uznaná jako rytířský řád. Kniha se zabývá jeho pohnutou historií spojenou v počátcích s křížovými ...

-5%
495 Kč

495 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Hildegarda z Bingenu (1098–1179) měla již od dětství vize. Jako desáté dítě svých rodičů byla zaslíbena Bohu a celý její život naplňovala zbožnost i duchovnost. Zároveň se z ní stala...

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Monografie je první původní českou prací, která se v takové hloubce a takovém rozsahu zabývá jednou z nejvýraznějších postav raného křesťanství...

-5%
356 Kč

356 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Maria, matka Ježíšova

 • Karmelitánské nakladatelství, 2016

Na skladě, objednávejte ale rychle

Maria je jedním z největších darů, jaké kdy lidstvo od Ježíše dostalo. Proto se nesmíme bát se jí otevřít a přijmout ji do svého života. Ovšem pouze ji zbožně obdivovat a oddaně uctívat nestačí. Je třeba, aby se v našem životě stala živou přítomností...

-5%
237 Kč

237 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Mlčení

od 255 Kč

Kniha pevná vazba s přebalem, 2019
Na skladě
-5 %
284 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha pevná vazba, 2017
-5 %
255 Kč

Posíláme do 15 dní

Kniha
Na skladě
-5 %
284 Kč
-5 %
255 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Sborník biblicky inspirovaných výkladů a esejů o tématech povolání a obrácení. O příbězích Abrahama, Jákoba, Mojžíše, svatého Pavla a dalších biblických postav rozmýšlejí teologové i neteologové různých konfesí...

-5%
128 Kč

128 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Kongregace a řeholní společnosti (lazaristi, oratoriáni, společnost Srdce Ježíšova, redemptoristé, saleziáni, těšitelé, bartolomiti, eucharistini, pallotini, obláti, verbisti...

-5%
238 Kč

238 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Doznání víry (Mea Culpa), jež 12. března roku 1999 papež přednesl v nedělní mši v chrámu svatého Petra ve Vatikánu, mělo být omluvou za to, co katolická církev napáchala v minulosti. Ohlasy byly různé...

-5%
123 Kč

123 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Předkládaná monografie rekonstruuje podrobný, komplexní a věrný svět apoštolského nuncia v Praze v letech 1920-1950. Do značné míry proto autor rozlišuje, z jakých...

-5%
105 Kč

105 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Jak probíhala misijní činnost v Orientu? Byla Františkánská církev ušetřena skandálů? Jako první česká publikace přináší kniha základní přehled dějin františkánských misií v Číně od prvních katolických vyslanců do Mongolské říše v polovině 13. století...

-5%
375 Kč

375 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Předkládaná publikace se snaží ukázat, jakou roli sehrál řád premonstrátů v Nové Říši a okolí v období první republiky. Klášter hospodařil na svých zemědělských a lesních pozemcích efektivně. Z jeho výnosů měli prospěch...

-5%
138 Kč

138 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

„Vidím jasně, že to, co církev dnes nejvíce potřebuje, je schopnost ošetřovat zranění a rozehřívat srdce věřících, projevovat vlídnost a blízkost. Já vnímám církev jako polní nemocnici po bitvě. Nemá smysl ptát se těžce zraněného, zda má zvýšenou...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Příspěvky kolektivní monografie spojuje z různých úhlů téma Velehradu: místa tvořivé síly cyrilometodějské tradice; místa setkání hojícího rány rozštěpení; cesty, jež putujícího přivádí k Jedinému. Sborník je výsledkem...

-5%
285 Kč

285 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Jsem disgustován...

Katedra politologie, 2002

Posíláme do týdne

Vzájemná korespondence Sigismunda Ludvíka Boušky a Karla Dostála-Lutinova, dvou nejvýznamnějších protagonistů počátků Katolické moderny.

-5%
333 Kč

333 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Publikace je jedním z výstupů stejnojmenného projektu Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Autoři v ní chtějí předestřít dějiny domu třetí probace Tovaryšstva Ježíšova v Telči, založeného v polovině 17. století, v širokém...

-5%
519 Kč

519 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha je pokusem rekonstruovat a teologicky zhodnotit sebepojetí české katolické církve na začátku 3. tisíciletí, jak se projevilo v závěrečném dokumentu Plenárního sněmu...

-5%
283 Kč

283 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do týdne

Kolektivní monografie je členěna do tří tematických bloků. V prvním oddíle nazvaném Theologia et Philosophia je zaraženo šest studií, a sice tři teologické (S. Hlaváč, L. Nosek, B. J. Štivar), zaměřené na nejstarší dějiny františkánství, a následně tři...

-5%
314 Kč

314 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

„Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla. “

John Ruskin