Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Medicína - Knihy

Zrušit
Titulky 27
Řazení

Posíláme do šesti dní

Tato publikace je první monografií shrnující současný stav vědomostí o systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAA) a možnostech jeho farmakologického ovlivnění...

-5%
379 Kč

379 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Tento sborník vychází u příležitosti konání XI. Sympozia arteriální hypertenze – současné klinické trendy.

-5%
237 Kč

237 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Monografie obsahuje údaje o výskytu patogeneze a patofyziologie, klinické diagnostice a prevenci srdečního selhání. Hlavní pozornost je soustředěna na farmakoterapii chronického srdečního selhání. Významná část je také věnována léčbě komorových arytmií...

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Hypertenze (3. rozšířené a přepracované vydání)

Jiří Widimský a a kolektiv autorů/autorek • Triton, 2008

Posíláme do 12 dní

Třetí rozšířené a přepracované vydání monografie Hypertenze autorského kolektivu vedeného prof. Jiřím Widimským představuje ucelenou moderní koncepci patogeneze, diagnostiky a léčby hypertenze...

-5%
949 Kč

949 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Tento sborník vychází u příležitosti již šestého ročníku Sympozia arteriální hypertenze - současné klinické trendy. Akce je pořádaná Centrem pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze III. interní kliniky 1. LF UK VFN v Praze...

-5%
260 Kč

260 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

V této publikaci jsou zařazeny souhrny přednášek. Výběr témat je již tradičně velmi pestrý.

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Esenciální hypertenze patří k nejzávažnějším medicínským i společenským problémům současné civilizace. Důvodem je vysoká prevalence (cca 35 % v dospělé populaci, avšak...

-5%
565 Kč

565 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Autor předkládá veškeré zásadní informace týkající se etiologie, diagnostiky a léčby srdečního selhání. Zvláštní kapitola je věnována farmakoterapii chronického srdečního selhání, v níž jsou přehledně popsány všechny používané skupiny léčiv...

-5%
313 Kč

313 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Sborník vychází u příležitosti sedmého ročníku Sympozia arteriální hypertenze: současné klinické trendy. Akci pořádá Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze III. interní kliniky 1. LF UK VFN v Praze...

-5%
291 Kč

291 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Monografie obsahuje údaje o výskytu patogeneze a o patofyziologii, klinické diagnostice, terapii a prevenci chronického srdečního selhání. Hlavní pozornost je soustředěna na farmakoterapii chronického srdečního selhání. Významná část...

-5%
664 Kč

664 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Autor předkládá stručný, ale přitom co se týká informací vyčerpávající přehled etiologie vzniku, patofyziologie, definice, diagnostiky a léčby srdečního selhání. Zvláštní pozornost je věnována terapii srdečního selhání...

-5%
94 Kč

94 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Hypertenze představuje nejčastější kardiovaskulární onemocnění u nás, v Evropě i v Severní Americe.

-5%
332 Kč

332 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

20 Kč

20 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

V prostorách Novoměstské radnice v Praze proběhl 5. dubna 2017 již XV. ročník sympozia Arteriální hypertenze – současné klinické trendy. Jako každoročně vychází u příležitosti konání tohoto sympozia i sborník příspěvků zúčastněných přednášejících...

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Hypertenze

Jiří Widimský • Triton, 2014

Posíláme do šesti dní

-5%
474 Kč

474 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Vyprodané

Monografie seznamuje čtenáře s moderními trendy ve farmakologické léčbě ICHS.

154 Kč

154 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Monografie.

133 Kč

133 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kardiovaskulární choroby jsou příčinou úmrtí u plných 54 % zemřelých, je tedy zjevné, že především pokrok v prevenci a léčbě srdečních chorob může přinést prodloužení průměrné délky života u nás. Nejčastější příčinou kardiovaskulární mortality je...

103 Kč

103 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Třetí rozšířené a přepracované vydání monografie Akutní plicní embolie a žilní trombóza se zabývá patogenezí, diagnostikou, léčbou a prevencí těchto onemocnění...

-5%
474 Kč

474 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V letošním roce se v prostorách Novoměstské radnice v Praze koná již XIII. ročník sympozia Arteriální hypertenze - současné klinické trendy, na němž přední...

199 Kč

199 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy jsou nahromaděným pokladem světa, vhodným dědictvím pokolení a národů. “

Henry David Thoreau