Knihy
E-knihy

Vyšetření

Zrušit
Titulky 113
Řazení

EKG do kapsy

Ralph Haberl • Grada, 2012

Na skladě, objednávejte ale rychle

Již 4. vydání velmi úspěšné publikace "EKG pocket", která je z ediční řady "pocket - kapesní" nakladatelství Börm Bruckmeier Verlag. Kniha je určena studentům, lékařům v praxi a lékařům všech odborností, ocení ji ale i sestry specialistky...

-5%
355 Kč

355 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do týdne

Překlad již 6. vydání této populární a praktické dvoubarevné učebnice, která přináší všechny potřebné informace pro klinické lékaře a lékaře v praxi pro každodenní hodnocení EKG křivek. Kniha interpretuje hypertrofie, dilatace, arytmie, blokády, preexcita

-5%
379 Kč

379 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Předkládaná publikace vysvětluje základy srdeční elektrofyziologie od vybavení elektrofyziologické laboratoře přes mechanizmy jednotlivých arytmií, principy jejich vyšetřování až po jejich léčbu katétrovou ablací...

-5%
142 Kč

142 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Externí transtorakální defibrilace a kardiostimulace

od 80 Kč

Kniha šitá vazba, 2011
-23 %
138 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha brožovaná vazba, 2007

Vyprodané

Kniha šitá vazba, 2011
-23 %
138 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha brožovaná vazba, 2007

Vyprodané

Posíláme do tří dní

Publikace je věnována dvěma důležitým oblastem medicíny. Základní znalosti z oblasti resuscitace potřebuje pravidelně obnovovat, obohacovat a aktualizovat každý zdravotník a řešení oběhových šokových stavů ...

-4%
66 Kč

66 Kč

Sleva 4%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Dětská klinická arytmologie a elektrofyziologie se v posledních 30 letech vyvinula v důležitou samostatnou subspecializaci dětské kardiologie. Toto poslední vydání monografie reflektuje rychlý klinický a technologický vývoj na poli diagnostiky a léčby...

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Předkládaná publikace se zabývá komplexním pohledem na choroby oběhového systému, se zvláštním zřetelem na vysvětlení pojmů, vztahů a zdravotně sociálních dopadů chorob oběhového systému na člověka...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů

od 1 895 Kč

-5 %
1 895 Kč

Posíláme do 8 dní

Kniha
Na skladě
-5 %
1 895 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

-5 %
1 895 Kč

Posíláme do 8 dní

Kniha
Na skladě
-5 %
1 895 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 8 dní

Volný ediční projekt, který představuje historii a současnost, ale též budoucnost české kardiologie prostřednictvím významných osobností tohoto oboru, inicioval roku 2005 prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. Prvním svazkem tohoto projektu, ...

-5%
285 Kč

285 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Klinická kardiologie

Jan Vojáček, Jiří Kettner a a kolektiv autorů/autorek

od 1 250 Kč

Kniha Nakladatelství Maxdorf, 2019
Na skladě
-5 %
2 275 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha Nakladatelství Nucleus HK, 2009

Vyprodané

Kniha Nakladatelství Nucleus HK, 2009

Vyprodané

Kniha Nakladatelství Maxdorf, 2018

Vyprodané

Kniha Nakladatelství Maxdorf, 2019
Na skladě
-5 %
2 275 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha Nakladatelství Nucleus HK, 2009

Vyprodané

Kniha Nakladatelství Nucleus HK, 2009

Vyprodané

Kniha Nakladatelství Maxdorf, 2018

Vyprodané

Posíláme do 13 dní

Publikace předkládá čtenářům přehled literárních údajů a zkušeností autorů s použitím elektroencefalografie (EEG) při testování vyšších nervových funkcí.

-5%
855 Kč

855 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Záměrem autorů je představit současné názory na vyvíjející se směry v profylaxi žilní tromboembolické nemoci (TEN), přinést nové informace o její epidemiologii a poskytnout...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Připravujeme,
k dispozici bude 15.2.2020

Kardiovaskulární choroby jsou dominantní příčinou nemocnosti a úmrtnosti a každý lékař bez ohledu na specializaci s nemocnými s chorobami srdce a cév přichází pravidelně do kontaktu. Kniha nabízí ucelený přehled vyšetřovacích...

-10%
1 346 Kč

1 346 Kč

Sleva 10%

Připravujeme,
k dispozici bude 15.2.2020

Přidat do

Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění

od 409 Kč

Kniha 2017
Na skladě
-5 %
470 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2004

Vyprodané

Kniha 2017
Na skladě
-5 %
470 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2004

Vyprodané

Posíláme do tří dní

Cévní onemocnění patří k hlavním příčinám úmrtí a pracovní neschopnosti. Postihují přitom stále častěji i jedince v produktivním věku, jejich časná stadia - často ještě reverzibilní - jsou přitom snadno přehlédnutelná. Informací o cévních nemocích...

-5%
233 Kč

233 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Hypertenze

Jiří Widimský • Triton, 2014

Posíláme do šesti dní

-5%
474 Kč

474 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Publikace nabízí zasvěcený pohled na současné možnosti transplantace srdce z pohledu kardiologa – ačkoliv jde o mezioborovou problematiku zasahující i do chirurgie, specializovaných interních oborů a imunologie. Po historickém exkurzu si...

-5%
142 Kč

142 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Transplantace srdce

Jan Pirk, Ivan Málek a a kolektiv autorů/autorek • Karolinum, 2008

Posíláme do 13 dní

Další z řady monografických publikací Nakladatelství Karolinum věnovaných jednotlivým oborům transplantační medicíny. Kniha syntetickou formou shrnuje problematiku jednoho z nejnáročnějších lékařských zákroků, počínaje jeho historií, ...

-5%
337 Kč

337 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Monografie obsahuje údaje o výskytu patogeneze a patofyziologie, klinické diagnostice a prevenci srdečního selhání. Hlavní pozornost je soustředěna na farmakoterapii chronického srdečního selhání. Významná část je také věnována léčbě komorových arytmií...

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Druhé rozšířené a aktualizované vydání úspěšné knihy našeho předního neurologa. První vydání z roku 2008 se setkalo s velkým ohlasem jak mezi...

-5%
185 Kč

185 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

„Knihy jsou němí učitelé.“

Aulus Gellius