Knihy
E-knihy

Ostatní

Zrušit
Titulky 175

Dodání může trvat více než tři týdny

Dependable, current, and complete, Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th Edition is the perennially best-selling text that you`ll use long after your medical student days are behind you. A world-class author team headed by Drs. Vinay Kumar..

2 999 Kč

2 999 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Principy válečné chirurgie

Leo Klein, Alexander Ferko a a kolektiv autorů/autorek • Grada, 2005

Vyprodané

Mezinárodní kolektiv autorů vedený dvěma našimi předními odborníky v oboru válečné chirurgie zpracoval ucelený pohled na problematiku zajištění chirurgické péče o raněné a nemocné v polních podmínkách v době ozbrojených konfliktů, humanitárních krizí...

340 Kč

340 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha úspešnej slovenskej lekárky formou príbehov pacientov približuje život na klinike plastickej chirurgie a estetickej dermatológie. Autorka v nej rozoberá svoj pohľad na krásu a opisuje najmodernejšie trendy v estetickej medicíne...

321 Kč

321 Kč

Vyprodané

Přidat do

Základy replantační chirurgie

Aleš Nejedlý a a kolektiv autorů/autorek • Grada, 2003

Vyprodané

Replantační chirurgie v Čechách byla uvedena do léčebné praxe na začátku 80. let založením replantačního centra s nepřetržitým 24 hodinovým servisem na Klinice plastické chirurgie v Praze, která jako jediná v Čechách tento servis doposud zajišťuje...

305 Kč

305 Kč

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Kniha našeho předního hrudního chirurga je velmi názorným a praktickým průvodcem jak pro chirurgy, kteří se v tomto oboru chtějí specializovat, tak pro ty, kdo jsou nuceni tyto výkony z jakýchkoli důvodů provést na jiných chirurgických pracovištích...

-5%
945 Kč

945 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Plicní chirurgie se v průběhu posledních 20 let stala jedním z hlavních chirurgických oborů. Je to výsledek dříve nepředstavitelného medicínského a technického pokroku, ale také požadavků, které jsou na plicní chirurgii kladeny. V návaznosti na úspěšné...

-5%
660 Kč

660 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Urogynekologie se během posledních let stala jednou z nejprogresivnějších oblastí gynekologie. Zásluhu na tom nepochybně mají zcela nové operační postupy využívající nové hitech materiály a pomůcky. Dlouhodobý efekt pro pacientky je však vždy závislý...

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Stárnutí naší populace a snaha o dobrou kvalitu života žen ve stáří vedou ke snaze řešit problémy se sestupem pánevních orgánů, které často vznikají v pozdějším věku a mohou být spojeny s obtížemi, jako například s inkontinencí moči, stolice...

-5%
375 Kč

375 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Každý operační výkon je vždy závažný zásah do organismu člověka, jak po stránce fyzické, tak po stránce psychosociální. Cílem této publikace je poskytnout čtenáři informace, jaké předpoklady musí být splněny, aby byl výkon bezpečný a pacientovi byla...

-5%
143 Kč

143 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Prejavy kompartment syndrómu

Theodoz Molčányi, Jozef Živčák a Angela Molčányiová • Strojnícka fakulta Technickej univerzity, 2010

Posíláme do 10 dní

Monografia o akútnom kompartment syndróme sa zaoberá definíciou, výskytom, príčinami, diagnostikou a liečbou tejto náhlej ischemickej chirurgickej príhody...

-5%
2 430 Kč

2 430 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Vyprodané

Publikace vznikla z podnětů posluchačů doškolovacích kurzů gynekologie a porodnictví, kteří postrádali souhrnnou práci zabývající se operační technikou.

378 Kč

378 Kč

Vyprodané

Přidat do

Porodnické operace

Antonín Doležal a a kolektiv autorů/autorek • Grada, 2007

Vyprodané

Kniha Porodnické operace navazuje na publikaci Technika porodnických operací, která byla vydána v roce 1998...

319 Kč

319 Kč

Vyprodané

Přidat do

Kostní tkáňové inženýrství v orofaciální oblasti

Antonín Fassmann a a kolektiv autorů/autorek • Nucleus HK, 2006

Vyprodané

Tkáňové inženýrství je odvětvím medicíny, spojujícím poznatky biologie, medicíny, fyziky a chemie, jehož cílem je obnovit nebo nahradit tkáně a orgány poškozené onemocněním, zraněním, nebo vrozenou anomálií.

643 Kč

643 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Průvodce obdobím operace, rehabilitací a dalším životem.

129 Kč

129 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha představuje jednoduchý návod, jak nejšetrnějším a nejsnazším způsobem dosáhnout oblasti, která má být ošetřena...

999 Kč

999 Kč

Vyprodané

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

This, the 4th edition of Schein's Common Sense Emergency Abdominal Surgery, builds on the reputation of the three previous editions. Already a worldwide benchmark, translated into half a dozen languages, this book guides surgical trainees logically...

-2%
2 880 Kč

2 880 Kč

Sleva 2%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Vyprodané

Slovenský překlad oficiální publikace Skandinávské společnosti pro digestivní endoskopii (SADE), která je považována za jednu z nejlepších učebnic v daném oboru na světě.

420 Kč

420 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Poznámky významného chirurga a filosofa o „nedokonalé vědě“ nalezly veliký ohlas mezi čtenáři po celém světě. Gawande popisuje lékařství jako oblast stále se vyvíjejících znalostí, nespolehlivé informace a snaživého i chybujícího personálu...

19 Kč

19 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Aktuality z ortopédie zameranej na zhrnutie najnovších poznatkov a najmodernejších trendov v diagnostike a liečbe ochorení a úrazov v odbore ortopédia...

234 Kč

234 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Originál „CHEST X-RAY made easy“ nakladatelství Churchill Livingstone je menší, jednoduchý a přitom dokonale instruující, bohatě snímky dokumentovaný průvodce, umožňující číst a interpretovat rtg. snímky hrudníku, srdce a plic.

197 Kč

197 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Známkou dobré knihy je, že se tím více líbí, čím starší se člověk stává.“

Georg Christoph Lichtenberg