Knihy
E-knihy

Ostatní - strana 4 z 9

Zrušit
Titulky 175
Řazení

Posíláme do týdne

V současné době hraje koloskopie nezastupitelnou roli v diagnostice a sledování neoplazií tlustého střeva a stala se i metodou volby v léčbě časných neoplastických lézí. Má také klíčové postavení v diagnostice jiných kolorektálních chorob....

-5%
233 Kč

233 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do tří dní

Předchozí dvě vydání publikace Koloproktologie, vybrané kapitoly I a II, se setkala se značným zájmem a byla rychle rozebrána. Předchozí vydání knihy bylo oceněno jako nejlepší publikace IPVZ v oboru chirurgie. Obsahem nové publikace budou...

-5%
523 Kč

523 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do týdne

Kniha zpracovává problematikou ošetřovatelské péče v chirurgii. Je rozdělena na obecnou a speciální část. V obecné části je v jednotlivých kapitolách nastíněn úvod do chirurgického ošetřovatelství, perioperační péče, péče o rány a zmíněna je také...

-5%
313 Kč

313 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Nemoci štítné žlázy tvoří heterogenní skupinu nemocí a stavů, zahrnující vývojové vady, enzymatické defekty podmíněné geneticky, záněty a nádory štítné žlázy. Endokrinologové řídí léčbu nemocí štítné žlázy ve spolupráci s chirurgy, nukleární medicínou...

-5%
375 Kč

375 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Monografie našich předních odborníků v oboru ortopedie shrnuje současné názory, evropské i celosvětové, na revizní operace kyčelního kloubu a navíc osobní pohledy autorů na tuto problematiku.

-27%
1 140 Kč

1 140 Kč

Sleva 27%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Dětská chirurgie

Jiří Šnajdauf a Richard Škáda • Galén, Karolinum, 2005

Posíláme do 8 dní

Monografie zahrnuje celou chirurgickou problematiku dětského věku...

-5%
1 425 Kč

1 425 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Úvod do plastické chirurgie

Jan Měšťák a a kolektiv autorů/autorek • Karolinum, 2006

Posíláme do tří dní

Učebnice plastické chirurgie je členěna na jednotlivé oddíly, kterými se tento obor zabývá. Postupně jsou prezentovány vrozené vývojové vady obličeje, ruky, genitálu, je probrána problematika chirurgie ruky a rekonstrukčních operací včetně základů...

-27%
138 Kč

138 Kč

Sleva 27%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Vedecká publikácia sa zaoberá problematikou diagnostiky a liečby úrazov v oblasti čeľustí a tváre spoločne s potrebou medziodborovej spolupráce. Cieľom odbornej publikácie je poskytnúť odbornej medicínskej verejnosti moderné klinické skúsenosti a...

-5%
825 Kč

825 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha je určená pre pregraduálnu a postgraduálnu výchovu lekárov, ale predovšetkým pre cievnych chirurgov, angiológov, flebológov, dermatológov, všeobecných...

-5%
866 Kč

866 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Ošetřovatelská perioperační péče

Jaroslava Jedličková • Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO), 2012

Vyprodané

Úvodní kniha k navazujícím publikacím určených perioperační péči. Vznikla s cílem seznámit se základními podmínkami, povinostmi a vědomosti, které jsou nezbytné pro pracovníky, kteří poskytují ošetřovatelskou péči na operačních sálech...

716 Kč

716 Kč

Vyprodané

Přidat do

Chirurgická léčba karcinomu prsu

Oldřich Coufal, Vuk Fait a a kolektiv autorů/autorek • Grada, 2011

Vyprodané

Autoři z Masarykova onkologického ústavu podávají v publikaci základní, ale přitom z praktického hlediska naprosto dostatečný a ucelený přehled o moderním přístupu k chirurgické léčbě nejčastějšího zhoubného nádoru v ženské populaci - karcinomu prsu...

699 Kč

699 Kč

Vyprodané

Přidat do

Chirurgie jater

Tomáš Skalický, Vladislav Třeška, Jiří Šnajdauf a a kolektiv autorů/autorek • Maxdorf, 2004

Vyprodané

Kniha by měla zlepšit komunikaci mezi chirurgy a lékaři jiných oborů, a to zejména při léčby maligních onemocnění jater. Zároveň by měla informovat lékaře nechirurgických oborů o možnostech, úskalích a hranicích chirurgické léčby...

314 Kč

314 Kč

Vyprodané

Přidat do

Korektivní operace nosu

Jan Válka a a kolektiv autorů/autorek • Grada, 2003

Vyprodané

Korektivní rinoplastika je poměrně mladá část plastické a estetické chirurgie, rychle se vyvíjí a velmi často se o ní diskutuje na odborných fórech.

803 Kč

803 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tato publikace, kde prvním autorem je náš přední chirurg, by měla být v knihovnách všech operačních sálů ku pomoci těm, kteří musí řešit tyto život ohrožující případy. Kniha má ve všech částech bohatou didaktickou obrazovou dokumentaci...

149 Kč

149 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Léčení maligních nádorů, zejména solidního typu, je současným základním úkolem operační medicíny, neboť chirurgický zákrok představuje mnohdy jedinou léčebnou možnost.

697 Kč

697 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Průvodce obdobím operace, rehabilitací a dalším životem.

129 Kč

129 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Autor seznamuje čtenáře s problematikou pedálního bypassu, popisuje její metodiku a operační taktiku a předkládá návod jak postupovat v případě kriticky ohrožené končetiny s nepříznivým angiografickým nálezem. Úspěšnost této metody ukazuje na výsledcích..

240 Kč

240 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tato moderní publikace vyzdvihuje velký význam radikální chirurgické léčby daného onemocnění a přináší přehled klasických i moderních vyšetřovacích metod...

347 Kč

347 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Poznámky významného chirurga a filosofa o „nedokonalé vědě“ nalezly veliký ohlas mezi čtenáři po celém světě. Gawande popisuje lékařství jako oblast stále se vyvíjejících znalostí, nespolehlivé informace a snaživého i chybujícího personálu...

19 Kč

19 Kč

Vyprodané

Přidat do

Principy válečné chirurgie

Leo Klein, Alexander Ferko a a kolektiv autorů/autorek • Grada, 2005

Vyprodané

Mezinárodní kolektiv autorů vedený dvěma našimi předními odborníky v oboru válečné chirurgie zpracoval ucelený pohled na problematiku zajištění chirurgické péče o raněné a nemocné v polních podmínkách v době ozbrojených konfliktů, humanitárních krizí...

340 Kč

340 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá. “

André Maurois