Knihy
E-knihy

Ostatní

Zrušit
Titulky 112
Řazení

Na skladě, objednávejte ale rychle

V současné době je bariatrická chirurgie považována za nejúčinnější způsob léčby závažných stupňů obezity i provázejících metabolických onemocnění. Chirurgický zákrok představuje u obézních pacientů nejen prevenci, ale i skutečně vysoce efektivní léčbu...

-5%
380 Kč

380 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Speciální chirurgie

od 1 254 Kč

Kniha 2014
-5 %
1 425 Kč

Posíláme do 11 dní

Kniha 2006

Vyprodané

Kniha 2004

Vyprodané

Kniha 2014
-5 %
1 425 Kč

Posíláme do 11 dní

Kniha 2006

Vyprodané

Kniha 2004

Vyprodané

Ortopedie (2., přepracované a doplněné vydání)

Pavel Dungl a a kolektiv autorů/autorek • Grada, 2014

Posíláme do týdne

Základní publikace v oboru, která je určena nejen ortopédům a protetikům, ale současně také lékařům oborů tematicky souvisejících, jako je např. traumatologie, všeobecná chirurgie, revmatologie, onkologie, dětské a dorostové lékařství. Kniha je zcela...

-5%
1 853 Kč

1 853 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Bohatě ilustrovaná publikace přehledně informuje o nejčastějších onemocněních a deformitách nohy a hlezna včetně postižení revmatických a infekčních. V úvodu čtenář nalezne...

-5%
561 Kč

561 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

První ryze česká monografie na dané téma vychází díky úzké součinnosti odborníků dvou největších univerzitních pracovišť anesteziologie a intenzivní medicíny...

-5%
751 Kč

751 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Monografie je věnována metodě léčby nitrokloubních zlomenin patní kosti zavřeným postupem, ověřeným na klinickém materiálu z let 1994-2001 (bylo sledováno 302 zlomenin u 261 pacientů)....

-5%
855 Kč

855 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Publikace pojednává ve 26 kapitolách o míšním poranění - od jeho vzniku až po návrat jedince do běžného života. V obecné části jsou shrnuty anatomické a patofyziologické poznámky, vyšetřovací postupy, klinický obraz, prognóza a epidemiologická data...

-5%
2 375 Kč

2 375 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Kniha je nejenom průvodcem po novém a fascinujícím světě estetické medicíny, ale unikátně radí čtenáři, kde všude jsou na něj kladeny pasti, které mohou vyjít draho nejenom jeho kapsu, ale zdraví. Tak jako se nelze vydat na cesty po světě bez seriózního..

-5%
332 Kč

332 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Mimořádně přitažlivé téma pro chirurgické obory, které přicházejí do styku s operacemi v oblasti břicha...

-5%
1 016 Kč

1 016 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Urogynekologie se během posledních let stala jednou z nejprogresivnějších oblastí gynekologie. Zásluhu na tom nepochybně mají zcela nové operační postupy využívající nové hitech materiály a pomůcky. Dlouhodobý efekt pro pacientky je však vždy závislý...

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Cílem a důvodem vzniku této monografie bylo shrnutí dosavadních dlouholetých zkušeností autora s problematikou radikálních operací plotének hrudní a...

437 Kč

437 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

K specifickým rysům traumatologie hrudníku patří častá nutnost okamžitého chirurgického zákroku pro ohrožení vitálních funkcí. Základní znalost této problematiky je proto nezbytná nejen pro...

-5%
660 Kč

660 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Kniha našeho předního hrudního chirurga je velmi názorným a praktickým průvodcem jak pro chirurgy, kteří se v tomto oboru chtějí specializovat, tak pro ty, kdo jsou nuceni tyto výkony z jakýchkoli důvodů provést na jiných chirurgických pracovištích...

-5%
945 Kč

945 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Transplantace v experimentu

Peter Baláž, Hynek Mergental a a kolektiv autorů/autorek • Galén, 2006

Posíláme do šesti dní

Transplantace v experimentu je první vlaštovkou v naší odborné literatuře, vydávanou v době, kdy věda a experiment nejsou v popředí spo­lečenských hodnot. Autoři umožňují začínajícím lékařům nahlédnout do problematiky pokusné práce....

-5%
733 Kč

733 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Kniha zabývající se komplexně problematikou selhání tenkého střeva od jeho etiologie, přes diagnostiku a možnosti léčby včetně transplantace tenkého střeva izolovaně i v rámci multiorgánové transplantace. Zatímco problematika...

-5%
616 Kč

616 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

První původní českou monografii věnovanou oboru lymfologie, s mnoha interdisciplinárními souvislostmi a přesahy, sestavil přední anatom a chirurg prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc., z Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity...

-5%
2 375 Kč

2 375 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Základy speciální chirurgie

Pavel Pafko a a kolektiv autorů/autorek • Galén, 2008

Posíláme do pěti dní

Nová celostátní učebnice určená pro studenty všeobecného i zubního lékařství přehledně seznamuje se základy speciální chirurgie. Je členěna podle jednotlivých subspecializací chirurgie...

-5%
1 140 Kč

1 140 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Peritonitis

Robert Gürlich • Maxdorf, 2018

Na skladě, objednávejte ale rychle

Záněty pobřišnice zůstávají i ve 21. století jednou z nejzávažnějších komplikací chirurgických výkonů, traumat, ale rovněž dalších chorobných stavů. I v době vysoce rozvinuté chirurgické léčby a...

-5%
1 230 Kč

1 230 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Druhé vydání této specializované učebnice je opět organizováno do tří částí, z nichž každá obsahuje několik kapitol. V prvních kapitolách všeobecné části je zmíněna anatomie, biomechanika a základní vyšetřovací metody.

-5%
945 Kč

945 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Chirurgie orgánových metastáz

Ivan Čapov a a kolektiv autorů/autorek • Galén, 2008

Posíláme do šesti dní

Publikace pojednává o chirurgii orgánových metastáz různých nádorů (v širším slova smyslu), tedy o tématu před dvaceti lety téměř nepřijatelném. V průběhu posledních dvou dekád však došlo k opravdové revoluci léčebných a diagn

-5%
846 Kč

846 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

„Postavy románu jsou mé vlastní možnosti, které se neuskutečnily. “

Ladislav Klíma