Knihy
E-knihy

Historie - Knihy - strana 518 z 523

Zrušit
Titulky 10448
Zúžení výběru
Řazení
Počet titulů: 10448
Seřadit podle:

Komunizmus

Richard Pipes • Slovart, 2007

Vyprodané

Richard Pipes, najväčší žijúci historik moderných ruských dejín, rozpráva celý príbeh komunizmu – od jeho zárodkov cez rozpad sovietskeho impéria až po dnešok. Sleduje vyznavačov týchto myšlienok počínajúc Platónom...

434 Kč

434 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Marco Polo, Fernão Magalhães, David Livingstone, Amelia Earhartová, Neil Armstrong – tak znejú mená niekoľkých najvýznamnejších cestovateľov všetkých čias. Kniha Sedemdesiat veľkých výprav, ktoré zmenili svet...

962 Kč

962 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Človek počas svojej púte na Zemi, trvajúcej niekoľko miliónov rokov, zanechal na každom mieste stopy a rôzne svedectvá, ktoré čas a udalosti sčasti zničili, ukryli alebo pochovali. Archeológia tieto svedectvá dávnej minulosti odkrýva...

481 Kč

481 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

"Čítanie knihy Slovensko očami Európy 900-1850 môže byť pre našu široku verejnosť zaujímavým a užitočným čítaním nielen informáciami "ako sa u nás kedysi cestovalo", ale aj mnohými radami múdrych ľudí ako riešiť mnohé závažné a pálčivé problémy".

335 Kč

335 Kč

Vyprodané

Přidat do

Dejiny súkromného práva na Slovensku

Štefan Luby • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2002

Vyprodané

Na slovenskom trhu právnickej literatúry sa po 55 rokoch od svojho prvého vydania opätovne objavuje významné dielo vynikajúceho slovenského civilistu európskeho formátu prof. Štefana Lubyho.

482 Kč

482 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

O mlynoch a mlynároch...

240 Kč

240 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ústup Maovej revolučnej armády pred vojskami prezidenta Čankajška a jej strastiplný presun, dlhý 12 500 km, na nové, bezpečné základne dostal neskôr pomenovanie Dlhý pochod. Odvtedy sa toto pomenovanie priraďuje všetkému, na čo je Čína hrdá.

136 Kč

136 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ďalšie vydanie encyklopédie antickej mytológie, ktorej pozoruhodná forma "slovníka na čítanie" približuje bohov a hrdinov antických bájí zaujímavým, čítavým a dramatickým opisom ich osudov...

252 Kč

252 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Hoci Slovensko bolo s Habsburgským rodom úzko spojené stáročnými dejinami, z nášho vedomia sa akoby vytratili všetky súvislosti...

176 Kč

176 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pútavé rozprávanie o dramatických historických udalostiach a o ich aktéroch.

216 Kč

216 Kč

Vyprodané

Přidat do

Neomylní

Peter Wendling • Slovenský spisovateľ, 1999

Vyprodané

Informatívny a zároveň kritický pohľad na najznámejšie kluby a lóže...

47 Kč

47 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Sú ľudia, ktorí tvrdia, že jestvujeme len v myslení ľudí, volajú sa filozofi...

87 Kč

87 Kč

Vyprodané

Přidat do

Lovci mamutov

Petr Šída • Ottovo nakladatelství, 2007

Vyprodané

Pútavý sprievodca dobami dávno minulými s nádhernými ilustráciami, ktorý vyšiel v spolupráci s Národným múzeom v Prahe...

317 Kč

317 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Dejiny Oravy od praveku a prvého osídlenia po rok 1848 v historických súvislostiach s dejinami slovenskými, uhorskými, resp. rakúsko-uhorskými. Autor predkladá čitateľovi všetky dostupné informácie, výsledky výskumov a odborný materiál...

230 Kč

230 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Po stopách templárov na Slovensku je po desaťročiach trvajúcom mlčaní, aké sprevádzalo záhadu histórie a pôsobenia legendárnych rádových rytierov u nás priekopnícka kniha mapujúca všetky dôležité indície svedčiace o ich prítomnosti na Slovensku...

230 Kč

230 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Populárno-náučná publikácia s témou času, jeho merania a vytvárania kalendárov od najstarších čias. Dozviete sa z nej, že základom vzniku kalendárov sú astronomické javy i to, na akej úrovni boli tieto poznatky v starovekej Mezopotámii, Egypte...

288 Kč

288 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tento ročník Národného kalendára je výnimočný pestrou tematikou článkov z rôznych oblastí života - histórie, umenia, literatúry, filmu, cestovného ruchu a iných zaujímavostí (prípad Alžbety Bátoriovej - legendy a skutočnosť, Zechenterova maša, ...

95 Kč

95 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ak úlohou básnikov bolo živiť sny a symbolicky vytvárať postavenie ženy ako vládkyne, historikom nezostáva nič iné, iba upozorňovať na to, že tieto sny celkom nezodpovedajú pravdivému obrazu skutočnosti...

240 Kč

240 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

702 Kč

702 Kč

Vyprodané

Přidat do

K histórii obce Majer

Ján Švihra • Ján Švihra, 2011

Vyprodané

Dielo autorov poukazuje na to, ako dedinka Majer vznikala, vzmáhala sa a žila...

121 Kč

121 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Postavy románu jsou mé vlastní možnosti, které se neuskutečnily. “

Ladislav Klíma