Knihy
E-knihy

Historie - Knihy - strana 511 z 525

Zrušit
Titulky 10496
Zúžení výběru
Řazení
Počet titulů: 10496
Seřadit podle:

A History of the World

Andrew Marr • Pan Macmillan, 2012

Vyprodané

From the earliest civilizations to the twenty-first century, this is a global journey through human history, tieing-in with a major BBC television series. Andrew Marr, author of two best-selling histories of Great Britain now turns his attention to the wo

522 Kč

522 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V knihe Pôvod človeka Dr. Douglas Palmer zaradil pátranie po našom pôvode do kontextu 21. storočia. Pomocou dokladov pochádzajúcich z rozličných prameňov, ako sú napríklad skamenené pozostatky a DNA našich vyhynutých predchodcov...

579 Kč

579 Kč

Vyprodané

Přidat do

Občianska heraldika / Civil heraldy

Júlia Hautová, Ladislav Vrtel a a kolektiv autorů/autorek • Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2002

Vyprodané

Oživenie heraldického výskumu, ale aj heraldickej tvorby sa v posledných desaťročiach sústreďovalo najmä na mestskú a obecnú heraldiku. Po zmene režimu r. 1989 začali však na seba upozorňovať aj heraldické oblasti, ktoré boli dovtedy tabuizované...

159 Kč

159 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Staroveký Egypt je bohato ilustrovaný sprievodca výnimočnou staroegyptskou civilizáciou a jej kultúrou. Pozornosť venuje témam, ktoré oddávna zamestnávajú predstavivosť ľudí...

321 Kč

321 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Stručné dejiny Zamaguria doplnené fotkami...

312 Kč

312 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Doteraz sa nevedelo skoro nič o tom, aký názor mala nemecká generalita na Hitlera, na priebeh vojny a vojnové zločiny. Po vojne o sebe rozširovala skreslený obraz...

385 Kč

385 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Slovenskí študenti na českých VŠ v rokoch 1930 - 1939...

266 Kč

266 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia si kladie za cieľ voviesť čitateľa do vzdialeného historického obdobia neskorej antiky. Je koncipovaná tak, aby poskytla orientáciu v komplikovanom čase a na rozľahlom priestore, kde na seba narazili veľké civilizačné okruhy...

398 Kč

398 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Exkluzívna, obsahom a formátom jedna z najväčších publikácií o Slovenskej republike z produkcie AB ART press. Predstavuje Slovensko ako moderný štát, pýšiaci sa starou a bohatou históriou, krásnou, nížinnou i horskou krajinou...

3 271 Kč

3 271 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Denník z pátrania po minulosti je cvičebnica dejepisu pre 5. ročník ZŠ. Je rozdelená na 23 častí podľa tematických celkov učebnice dejepisu pre 5. ročník ZŠ Stretnutie s minulosťou...

112 Kč

112 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pri príležitosti 25. výročia smrti prof. Jána Oravca si pracovníci Katedry slovenského jazyka. Filozofickej fakulty UKF v Nitre v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra pripomenuli záslužnú prácu tohto jazykovedca vedeckým seminárom Syntax a..

261 Kč

261 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha mapuje mafiu - ako kriminálnu organizáciu, ktorá zneužíva tradičné sicílske hodnoty, ako súčasť sveta, v ktorom koncept občianstva speje k zániku a ako organizáciu zaručenej budúcnosti, kde občan ustupuje pred klanom či klientelou.

209 Kč

209 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ako si vrah vyberá svoj cieľ? Čo ho motivuje? Aké sú dôsledky jeho činu?

673 Kč

673 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Slovenský Červený kríž realizoval svoju činnosť v rokoch 1939-1947 v prostredí poznačenom politickým režimom tej doby a strašnými následkami druhej svetovej vojny...

191 Kč

191 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Táto knižka poteší milovníkov Bratislavy a priblíži čitateľovi mesto Pressburg, Pozsony či Prešporok na prelome 19. a 20. storočia...

216 Kč

216 Kč

Vyprodané

Přidat do

Kniha kráľov

Vladimír Segeš a a kolektiv autorů/autorek • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2003

Vyprodané

Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov

481 Kč

481 Kč

Vyprodané

Přidat do

Literatúra a politika po slovensky

Štefan Drug • Slovenský spisovateľ, 2003

Vyprodané

Literárny historik a kritik, znalec davistov, sa aj tentoraz dotýka politických prelomových období v slovenskej kultúre...

48 Kč

48 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pravidelná fyzická aktivita je cestou k zlepšeniu a utužovaniu zdravia. Beh udržiava telo v dobrej kondícii, osviežuje, upokojuje myseľ a zvyšuje chuť do života...

264 Kč

264 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Prehľadná história staroveku, takmer 300 farebných ilustrácií, máp a grafov.

562 Kč

562 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Dejiny Európy, jej civilizácie a kultúry z celoeurópskeho hľadiska a s osobitným zreteľom na dejiny európskych národov

1 299 Kč

1 299 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle