Knihy
E-knihy

Historie

Zrušit
Titulky 10118
Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 10118
Seřadit podle:

Vyprodané

Za dlhé stáročia vládlo obyvateľstvu na dnešnom území Slovenska množstvo panovníkov. Spočiatku to boli vladári domáceho pôvodu, neskôr - keď sme sa nadlho stali súčasťou mnohonárodnostných ríš - panovníci cudzieho pôvodu...

404 Kč

404 Kč

Vyprodané

The State of the World

Thames & Hudson, 2006

Vyprodané

Here, in well over 500 extraordinary photographs, is the story of our new century...

1 470 Kč

1 470 Kč

Vyprodané

Kniha kráľov (Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov)

Vladimír Segeš a a kolektiv autorů/autorek • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2006

Vyprodané

Kolektív autorov pripravil portréty vyše 60 panovníkov, ktorí vládli na našom území alebo nad naším územím...

673 Kč

673 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Tretí mestský obvod sa začiatkom 20. storočia nazýval Mesto Františka Jozefa (Franz Josefstadt, Ferencz-József-város) na počesť cisára Františka Jozefa I. Patrilo sem 45 ulíc a námestí.

240 Kč

240 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Publikácia je prvou súhrnnou prezentáciou histórie jedného z našich najvýznamnejších umeleckých spolkov, ktorý zohral jedinečnú úlohu v rozvoji výtvarného umenia a kultúry nielen v Bratislave, ale aj na celom Slovensku...

336 Kč

336 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Kniha Marka Kurlanskeho prináša zaujímavý a netradičný pohľad na dianie v roku 1968, v roku, ktorý považuje autor za jedinečný vďaka spontánnemu duchu rebélie a protestu rozšírenému po celom svete...

492 Kč

492 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Toto napínavé pojednání je do určité míry vyplněním mezery v literatuře o starověké říši na Nilu. Obsahuje poutavé vyprávění o legendárních zlatých pokladech faraonů, které jsou dodnes skryty kdesi v egyptské půdě...

229 Kč

229 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Najnovšia publikácia žilinského vydavateľstva Artis Omnis predstavuje trochu zabudnuté, ale skvelé obdobie rozvoja Žiliny v prvej polovici minulého storočia. Autor popri doteraz známych faktoch prináša najmä nové, doteraz nepublikované poznatky...

261 Kč

261 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Šarkany novodobých diktatúr sa úspešne pokúšali odtrhnúť z reťazí, o ktorých si tvorcovia versailleského systému mysleli, že sú z ocele. Hitler a Stalin vytvorili dva hlavné póly násilia v Európe a západné mocnosti neprozreteľne dúfali, že...

182 Kč

182 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Autor podáva syntézu svojej mnohoročnej výskumnej a dokumentačnej práce na poli knižných značiek v historických knižniciach...

287 Kč

287 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Publikácia venovaná Rómom.

200 Kč

200 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Tretí zväzok Stôp dávnej minulosti (Zrod národa) rozpráva o príchode Slovanov, ktorí sa usadili na oboch brehoch rieky Moravy, na sever od Dunaja v Dolnom Rakúsku a na Slovensku, v Zadunajsku a azda aj v Potisí...

505 Kč

505 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Encyklopédia svetových dejín s internetovými linkami Usborne

803 Kč

803 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Slovensko-maďarské vzťahy sa postupne od 19. storočia stali jedným z najčastejšie tematizovaných problémov v novodobom slovenskom politickom diskurze...

288 Kč

288 Kč

Vyprodané

Historický zborník 1/2009

Matica slovenská, 2009

Vyprodané

79 Kč

79 Kč

Vyprodané

Kronika ľudstva (7.vydanie)

kolektiv autorů/autorek • Fortuna Print, 2005

Vyprodané

Celosvetový záber, prehľadné usporiadanie a prístupné spracovanie faktov o celých doterajších dejinách ľudstva...

1 916 Kč

1 916 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Spomienky človeka, ktorý sa snží odkrývať pravdu a otvorene hovoriť o dobe, ktorá bola?

184 Kč

184 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Rozprávanie o slovenských dejinách postavené na historických faktoch a na poznaní dejín 20. storočia tak, ako ho priniesla historická veda...

113 Kč

113 Kč

Vyprodané

Druhá kniha o starom Martine

Július Vanovič • Vydavateľstvo Matice slovenskej

Vyprodané

Knižka zachytáva jedno najzávažnejších a najbúrlivejších období v živote mesta Martin a to od čias Memoranda...

36 Kč

36 Kč

Vyprodané

Cyrilometodský kult u Slovákov

Imrich Kružliak • Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003

Vyprodané

145 Kč

145 Kč

Vyprodané


„Knihy je třeba číst s takovou rozvahou a opatrností, s jakou byly napsány. “

Johann Gottfried Von Herder