Knihy
E-knihy

Historie - Knihy

Zrušit
Titulky 2322
Řazení
Počet titulů: 2322
Seřadit podle:
Novinka
Na skladě

Na skladě, posíláme ihned

Jared Diamond ako autor bestsellerov Osudy ľudských spoločností a Kolaps zmenil naše chápanie vzostupov a pádov ľudskej spoločnosti. Svoju monumentálnu trilógiu zakončuje dielom Otrasy: Ako národy riešia svoje krízy, v ktorom vysvetľuje, akým spôsobom...

-15%
615 Kč

615 Kč

Sleva 15%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Fašizmus

Jakub Drábik • Premedia, 2019
Novinka

Předobjednávka,
vychází 30.10.2019

Za fašistov už boli označení takmer všetci. Termíny „fašizmus“ a „fašista“ patria k najpoužívanejším termínom druhej polovice 20. storočia a okrem iného v našom slovníku plnia funkciu univerzálnej nadávky. Historik Jakub Drábik vo svojej knihe...

-15%
614 Kč

614 Kč

Sleva 15%

Předobjednávka,
vychází 30.10.2019

Přidat do
Novinka

Předobjednávka,
vychází 15.11.2019

Nežná revolúcia v roku 1989 predstavuje jednu z najvýznamnejších udalostí v našich novodobých dejinách. Hoci bol jej priebeh v porovnaní s ostatnými medzníkmi našej modernej histórie oveľa menej dramatický, vytvára na osi dejín...

-18%
592 Kč

592 Kč

Sleva 18%

Předobjednávka,
vychází 15.11.2019

Přidat do
Novinka

Posíláme do 10 dní

Ľudstvo od dôb, keď sa náš prvý predok prvýkrát postavil na dve nohy, prekonalo obrovskú cestu ale ako sme sa vlastne dostali až tam, kde sa nachádzame dnes? Príbeh vývoja ľudstva sa pred vnímavým čitateľom odvíja v tejto knihe...

-15%
589 Kč

589 Kč

Sleva 15%

Posíláme do 10 dní

Přidat do
Novinka

Posíláme do 9 dní

Monografia Lovinobaňa – História, príroda a spoločnosť prináša písomné aj obrazové svedectvo o sociálnej a materiálnej štruktúre obce, o jej prírodných pomeroch, výsledkoch najnovších archeologických výskumov a charakteristiku flóry a fauny...

-15%
740 Kč

740 Kč

Sleva 15%

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Posíláme do 9 dní

Aj keď historické vedy, medzi ktoré patrí aj sfragistika, boli a vždy budú ovplyvnené špecifikami vývoja v tej či onej krajine, nemôžu byť limitované geografickými hranicami či jazykovými...

-5%
771 Kč

771 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Posíláme do 9 dní

V České republice, Rakousku a na Slovensku jsme vyzpovídali několik desítek pamětníků, kteří vyprávěli o nacistické okupaci Československa - o soužití zdejších národností a rozpadu tohoto společenství. Vyprávění jsme seskupili do několika příběhů...

-5%
342 Kč

342 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

V úvodních studiích zjistíme, jaký vliv mají nalezené laténské a římské mince ze Zohora na výzkum osídlení západního Slovenska. Dozvíme se o dvou nálezech...

-5%
257 Kč

257 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 9 dní

Do tohoto svazku Numismatického sborníku byly zařazeny celkem čtyři studie a devět zpráv o mincovních nálezech: Jiří Militký – David Vích: Keltské mince ze sídliště Vraclav (okr. Ústí nad Orlicí). Příspěvek k otázce lokalit centrálního charakteru v...

-5%
257 Kč

257 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Posíláme do 9 dní

Do tohoto svazku Numismatického sborníku bylo zařazeno celkem osm studií a sedm zpráv o mincovních nálezech: Evgeni Paunov: The Guljancy hoard (RRCH 377) of Roman Republican denarii: some notes on its composition; Arkadiusz Dymowski – Andrzej Romanowski:

-5%
257 Kč

257 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Sambucus XI.

Erika Juríková a Daniel Škoviera • Trnavská univerzita, 2016 • 11. díl série

Posíláme do pěti dní

Sambucus XI obsahuje deväť štúdií. Grécko-rímskej antiky sa týkajú štúdie Jana Janouška a Jana Bažanta, k počiatkom rímskej filozofie pozýva a sprevádza po nich Peter Fraňo. Štúdia M. Andokovej sa vzťahuje na...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Sambucus vo svojom šiestom zväzku ponúka tucet štúdií, ktoré sa týkajú staroveku, stredoveku aj novoveku...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 9 dní

V archíve sa objavili neobyčajné zápisky a Jozef Honza-Dubnický sa akoby druhýkrát narodil. Zabudlo sa na neho skutočne dôkladne, a pritom to bol človek, ktorý veľkú časť svojho života venoval druhým...

-5%
411 Kč

411 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Posíláme do 9 dní

Kniha prináša úplne nový, dosiaľ nepublikovaný, pohľad na mechanizmus televízneho spravodajstva v socialistickom Československu v 70-tych a 80-tych rokoch. Rozprávanie a spomienky moderátorov Televíznych novín a Aktualít...

-5%
375 Kč

375 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Posíláme do 9 dní

Monografia Evy Kowalskej predstavuje objavný pohľad na fenomén exilu v Uhorsku v období raného novoveku. Príbeh exulantov z Uhorska, obetí...

-5%
410 Kč

410 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Posíláme do 9 dní

Rehoľné spoločenstvá sú neoddeliteľnou súčasťou duchovných dejín Slovenska, miestami kultúrneho a civilizačného pokroku. Poznávaním ich minulosti odhaľujeme nielen ich kresťanský a spoločenský...

-5%
517 Kč

517 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Druhá časť Thukydidovho diela Dejiny peloponézskej vojny obsahuje knihy V–VIII. Udalosti V. knihy sa začínajú v desiatom roku vojny, v ktorom bol medzi Aténami a Spartou uzavretý Nikiov mier. Uzavretím mieru však vojnové udalosti nedostali nadlho oddych.

-5%
334 Kč

334 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Monografia tematicky nadväzuje na predposlednú kapitolu prvého dielu, ktorá mapovala nasadenie Rýchlej divízie (RD) od konca novembra 1941 do konca júna 1943 v južnej časti východného frontu...

-5%
691 Kč

691 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 9 dní

Autor v tejto publikácii opisuje: Spôsob adaptácie na prírodné prostredie a získavanie potravy bola každodenná tvorivá aktivita roľníka, ktorou získaval nielen potrebné biologické hodnoty, ale napĺňal aj vlastnú kultúrnu identitu. Súčasne však bola...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia vyšiel vo viacerých vydaniach dokument výskumného tímu pod vedením akademika Radovana Richtu Civilizace na rozcestí. Kríza industrializmu s dôrazom na ťažký priemysel sa vtedy...

-5%
441 Kč

441 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

„Postavy románu jsou mé vlastní možnosti, které se neuskutečnily. “

Ladislav Klíma