Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Středověk - Knihy - strana 9 z 38

Zrušit
Titulky 751
Řazení

Posíláme do pěti dní

Kniha popisuje vývoj české lexikografie od českých glos v cizojazyčných textech ke vzniku prvních latinsko-českých slovníků a následný rozkvět české...

-5%
404 Kč

404 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Kulturní svět středověkého města

Tomáš Borovský • Nakladatelství Lidové noviny, 2020

Připravujeme,
k dispozici bude 30.3.2020

Svátky a slavnosti, které představují nedílnou součást života ve středověkém městě, nám nabízejí cestu k poznání nejdůležitějších souřadnic kulturního života městské komunity. Kniha se věnuje jak jednotlivým slavnostem, tak tématům, která je...

Připravujeme,
k dispozici bude 30.3.2020

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Dvacet předních českých a polských medievalistů v této knize předkládá dvacet originálních průhledů do pestrého světa středověku, jeho rituálů (korunovací, pohřbů, slavnostních příchodů do měst, skládání lenních slibů), zvyků, imaginací a každodenní...

-5%
378 Kč

378 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha vyznačující se poutavou formou a poetickým jazykem hledá cestu ke kultuře a mentalitě středověku prostřednictvím mytologických a dobrodružných vyprávění, která vznikala kolem základní osy pověsti o zakleté Meluzíně a rytíři Raymondinovi, bájným...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

V centru pozornosti této knihy stojí málo známý rod pánů z Ronova a Přibyslavi. Ten reprezentoval jednu z odnoží rozkošatělého rodového společenství Ronovců (erbu dvou černých zkřížených ostrví na zlatém štítě). Přestože dnes je rod prakticky...

-5%
208 Kč

208 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

-4%
86 Kč

86 Kč

Sleva 4%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

První v češtině psanou biografii o životních osudech nelegitimního syna objevitele Ameriky Kryštofa Kolumba (1451-1506), Hernanda Colóna (1488-1539). Netradiční přístup autora spočívá v mapování životních osudů....

-5%
230 Kč

230 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Moskva - třetí Řím

Pavel Boček • Nakladatelství Lidové noviny, 2020

Připravujeme,
k dispozici bude 30.9.2020

Kniha se zabývá vznikem a významem nejznámější představy o úloze světské moci v prostředí středověkého moskevského velkoknížectví. Přináší zcela nové poznatky o autorovi této představy, pskovském mnichu Filofejovi, a postihuje její zrod v nejširším...

Připravujeme,
k dispozici bude 30.9.2020

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Sborník je ohlednutím za publikační činností oslavenkyně, která se věnuje převážně otázkám městskédiplomatiky ve středověku a raném novověku. Jedná se o výbor studií staršího i novějšího data, které tvoříkompaktní pohled...

-5%
164 Kč

164 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Připravujeme,
k dispozici bude 31.3.2020

Kniha je souhrnným dílem o hradbách měst českého středověkého státu, přibližně v období 1230-1526, kdy se tato významná díla stavěla. Zároveň předchází zhodnocení předešlého období, z něhož se potřeba opevňovat města zrodila, a následujícího...

Připravujeme,
k dispozici bude 31.3.2020

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Téma holdovacích cest do slezské metropole, jimiž se autorka zabývá již několik let, shrnula do jednolité publikace, v níž nejen poskytuje cenné informace o průběhu a zákulisí (trasa, délka pobytu, podoba slavností atd.) těchto cest...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Autor přibližuje svým čtenářům historii alchymie a především jejích hlavních protagonistů koncem středověku a na počátku novověku, vypráví o vážných duchovních badatelích i prakticky laborujících alchymistech, ale také o podvodnících...

-5%
199 Kč

199 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Již třetí svazek z díla Eduarda Wagnera pro všechny milovníky historie a válečnictví –tentokrát je zaměřen na dobu předhusitskou a husitskou a v jednotlivých kapitolách názorně zobrazuje odívání, jak civilní tak i bojové, přilby, štíty, chladné zbraně,...

-5%
1 758 Kč

1 758 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Bitva u Courtrai, kterou v roce 1302 svedlo flanderské vojsko s vojskem francouzského krále Filipa Sličného, se v 19. století stala klíčovou součástí nejprve belgické a posléze...

-5%
209 Kč

209 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Kristina Pisánská (1364–1430), která se díky svému otci lékaři pohybovala několik let na pařížském francouzském královském dvoře, patří k prvním ženským intelektuálkám, jež ve svých literárních textech reflektovaly...

-5%
378 Kč

378 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Třetí díl ojedinělého projektu známého historika a oblíbeného spisovatele, který představuje život v českých zemích od doby knížecí až do konce feudalismu. Kniha popisuje, jak se proměnil život všech vrstev tehdejší společnosti ve 14. století...

-5%
379 Kč

379 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace našeho předního odborníka na počátky knihtisku a tzv. inkunábule (prvotisky) objasňuje historické souvislosti založení první plzeňské tiskárny ve druhé polovině 15. století a na pozadí evropské typografie 15. století seznamuje s podobou a ...

-5%
355 Kč

355 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha se věnuje hmotné kultuře šlechtických sídel v severovýchodních Čechách ve středověku a raném novověku. Ta přitom není ve středu zájmu autora jen sama o sobě, ale i pro svou výpovědní hodnotu pro poznání...

-5%
379 Kč

379 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Monografie přináší čtyři dílčí sondy do náboženského života Prahy Karla IV. a Václava IV., které více či méně spojuje bývalá kaple Božího Těla na dnešním Karlově náměstí. Jedná se o ukazování svatých ostatků při...

-5%
146 Kč

146 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Autor, který pro Libri napsal knihu o Hanze, nezapře své ekonomické vzdělání a při popisu dopravy na mořích od konce 12. století do roku 1500 si všímá především obchodních aspektů, ale neopomíjí ani vojenskou a civilizační roli...

-5%
257 Kč

257 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

„Spálené knihy osvítily svět.“

Ralph Waldo Emerson