Knihy
E-knihy

Středověk

Zrušit
Titulky 710
Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 710
Seřadit podle:

Posíláme do 8 dní

Dvacet předních českých a polských medievalistů v této knize předkládá dvacet originálních průhledů do pestrého světa středověku, jeho rituálů (korunovací, pohřbů, slavnostních příchodů do měst, skládání lenních slibů), zvyků, imaginací a každodenní...

-5%
378 Kč

378 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 11 dní

Vincenciův letopis a Milevský letopis, který obsahuje letopis Jarlochův a Kroniku tzv. Ansberta o historii třetí křížové výpravy císaře Fridricha, patří mezi nejvýznamnější prameny k českým dějinám 12. století. Vincencius svůj spis věnoval králi...

-5%
331 Kč

331 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Čtenářské vydání dosud knižně nepublikovaného životopisu slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna od neméně slavného italského barokního historika Gualda Priorata. Doplněno předmluvou Alessandra Catalana, ukázkami původního...

348 Kč

348 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do pěti dní

Od narození Karla IV. uplynulo sedm století a my si tohoto výjimečného panovníka připomínáme jako osobnost, která měla pro rozkvět zemí Koruny české nezpochybnitelný význam. Na rozdíl od svého otce byl velkým patriotem, do Čech se z častých cest vždy...

-5%
256 Kč

256 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Do tří korun

Josef Žemlička • Nakladatelství Lidové noviny, 2017

Posíláme do 11 dní

Václav II. mohl být považován za úspěšného vládce. Na podzim 1300 se nechal ve Hnězdně korunovat polský králem a příštího roku vyjednal pro syna korunu uherskou. Byl to fenomenální úspěch, anebo si tím vydláždil cestu...

-5%
446 Kč

446 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha zahrnuje období od 6. do 15. století, od sklonku pozdně antické vzdělanosti přes „renesance“ karolinské a otonské éry až po rozkvět evropské univerzitní scholastiky ve vrcholném středověku a nový počátek v renesančním období...

-5%
331 Kč

331 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Již třetí svazek z díla Eduarda Wagnera pro všechny milovníky historie a válečnictví –tentokrát je zaměřen na dobu předhusitskou a husitskou a v jednotlivých kapitolách názorně zobrazuje odívání, jak civilní tak i bojové, přilby, štíty, chladné zbraně,...

-5%
1 758 Kč

1 758 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do pěti dní

Téma inkvizice zpracoval J.B. Given velmi nestranným způsobem. Na několika místech se dokonce zdá, jakoby autor stranil inkvizitorům. Je si však dobře vědom důsledků soudní procedury inquisitio a z ní vyplývajícího otevřeného prostoru pro fabrikaci...

-5%
379 Kč

379 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace našeho předního odborníka na počátky knihtisku a tzv. inkunábule (prvotisky) objasňuje historické souvislosti založení první plzeňské tiskárny ve druhé polovině 15. století a na pozadí evropské typografie 15. století seznamuje s podobou a ...

-5%
355 Kč

355 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do šesti dní

Vzestup a pád zemského správce Záviše z Falkenštejna z pohledu jeho současníka, rytíře Zdislava z Lemberka, nejvyššího purkrabího Pražského hradu. Záviše z Falkenštejna poznáváme nejen jako významnou osobnost českých dějin 13. století, ...

-5%
208 Kč

208 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Posíláme do 11 dní

Carlo Ginsburg, autor dnes již legendární mikrohistorické studie Sýr a červi, se ve čtyřech jeruzalémských přednáškách přednesených na počest Menahema Sterna věnuje vztahům rétoriky a historiografie...

-5%
171 Kč

171 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Netradičně pojaté dějiny evropského středověku od doby vlády Karla Velikého do konce 13. století, v nichž autor zábavným způsobem líčí politické, ekonomické a společenské dění, jehož hrdiny jsou panovníci, rytíři, mniši a rolníci...

-5%
379 Kč

379 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Války světa: Starověk, středověk

Petr Klučina • Ottovo nakladatelství, 2017

Na skladě, objednávejte ale rychle

Výpravná dvoudílná Ottova encyklopedie: Války světa renomovaného vojenského historika Petra Klučiny, představuje stručnou i zábavnou formou základní mezníky a pojmy z dějin vojenství, a to od starověku až po moderní dobu počátku 21. století...

-5%
332 Kč

332 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do pěti dní

Bitva u Courtrai, kterou v roce 1302 svedlo flanderské vojsko s vojskem francouzského krále Filipa Sličného, se v 19. století stala klíčovou součástí nejprve belgické a posléze...

-5%
209 Kč

209 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Svatá Jana z Arku

Louis de Wohl • Karmelitánské nakladatelství, 2012

Posíláme do 8 dní

Strhující příběh svaté Jany z Arku je určen především starším dětem, ale s chutí si jej přečtou i dospělí. Nenápadnou dívku Janu oslovil archanděl Michael a předal jí poslání postavit se do čela francouzské armády proti anglickým okupantům...

-5%
161 Kč

161 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do pěti dní

Kniha popisuje vývoj české lexikografie od českých glos v cizojazyčných textech ke vzniku prvních latinsko-českých slovníků a následný rozkvět české...

-5%
404 Kč

404 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do 15 dní

Píše se rok 1291 a v bitvě u Akkonu, v jedné z posledních templářských pevností ve Svaté zemi, umírá v přítomnosti svých dvou přátel Theobalda a Ekharda templářský rytíř Robert. Tito druhové spolu učinili tajemnou dohodu TREs, která je současně...

-5%
379 Kč

379 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

Posíláme do 8 dní

Druhý díl atlasu světových dějin je určen především pro střední školy, mnoho zajímavých informací v něm najde i široká veřejnost. Jednotlivé mapy zobrazují historický, územní i politický vývoj na celém světě, veliký důraz je kladen na světové válečné...

129 Kč

129 Kč

Posíláme do 8 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Už od 13. století, v době, kdy se naplno rozpoutal konflikt mezi papežem a císařem, se mluví o existenci kacířského spisu, který odsuzuje Mojžíše, Ježíše a Mohameda jako tři podvodníky a manipulátory, kteří používali falešné zázraky...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Slavkov 1805

Jiří Kovařík • Vydavatelství BLOK, 2013

Posíláme do 11 dní

Nový pohled na tažení roku 1805 s bitvami u Wertingenu, Haslachu, Elchingenu a Ulmu, Kutuzovovým ústupem po Dunaji, bitvami u Dürnsteinu a Schöngrabernu, válkou v Itálii a triumfálním francouzským vítězstvím nad rusko-rakouskou armádou...

-4%
430 Kč

430 Kč

Sleva 4%

Posíláme do 11 dní


„Knihy nejsou morální či nemorální. Knihy jsou dobře či špatně napsané. A dost. “

Oscar Wilde