Knihy
E-knihy

Středověk ve světě - strana 7 z 9

Zrušit
Titulky 163
Řazení

Vyprodané

16. století představuje jednu z nejvzrušivějších etap evropské historie, která se přestává omezovat jen na vlastní region.

348 Kč

348 Kč

Vyprodané

Přidat do

Ženy v purpuru

Judith Herrinová • Mladá fronta, 2005

Vyprodané

V 8. a 9. století obnovily tři byzantské císařovny po období ikonoklasmu znovu uctívání ikon. V plastických portrétech Ireny, Eufrosyné a Theodory vyvstávají děje středověké Byzance. Současně je kniha studií o poměru žen k moci.

269 Kč

269 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Děj knihy nás přivádí na Blízký východ, kam co nevidět dorazí křižácké vojsko, v čele s anglickým králem Richardem Lví Srdce. Jeho cílem je dostat Jeruzalémské království a samotný Jeruzalém z rukou pohanů, konkrétně sultána Saladina, který je dobyl...

89 Kč

89 Kč

Vyprodané

Přidat do

Hunové

E. A Thompson • Nakladatelství Lidové noviny, 1999

Vyprodané

Kniha podává dějiny Hunů v Evropě od jejich prvních výpadů proti Gótům na sever od Černého moře až po zhroucení hunské středoevropské říše po smrti legendárního Attily.

255 Kč

255 Kč

Vyprodané

Přidat do

Frankové

Edward James • Nakladatelství Lidové noviny

Vyprodané

Publikace přibližuje přerod Franků na Francouze.

225 Kč

225 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Vyprávění o starých řemeslech opředených pověrami, kouzly a magií. Kniha se zabývá zvláště odvrácenou, tajuplnou tváří některých starých řemesel a profesí. Předkládá různé rituály a pověry, které se vyskytovaly kolem...

229 Kč

229 Kč

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do 17 dní

869 Kč

869 Kč

Posíláme do 17 dní

Přidat do

Posíláme do 17 dní

869 Kč

869 Kč

Posíláme do 17 dní

Přidat do

Kresčak 1346

Jan Urban • Paseka, 2001

Vyprodané

U severofrancouzského městečka Kresčak (Crécy) se odehrála jedna z nejslavnějších bitev evropského středověku.

199 Kč

199 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Jak ve středověku probíhaly války a bitvy? Jaké druhy válek existovaly a za jakým cílem? Jakou roli hrály městské brány a opevnění, hrady, zbraně, panská jízda a pěšáci? Jak se choval lid?

299 Kč

299 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha přináší výbor latinských středověkých textů informujících o náboženství pohanských Slovanů z doby od 5. do 15. století. texty jsou vždy otištěny v originálu a moderním českém překladu, doprovází je medailonek autora...

341 Kč

341 Kč

Vyprodané

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

870 Kč

870 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Vyprodané

Tento pozoruhodný atlas přináší napínavý pohled na svět v době velkých zámořských objevů. Přináší překrásné, ručně ilustrované mapy a je pln informací o rozličných národech a říších...

103 Kč

103 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Další z úspěšných titulů, věnovaných z historického pohledu velice významnému tématu, jímž jsou snahy založit na území Blízkého východu křesťanské státy. Druhá křížová výprava byla první výpravou ve znamení kříže, v jejímž čele stanuli evropští králové,..

279 Kč

279 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kolem 60 000 obětí v průběhu tří staletí. To je strašná bilance honu na čarodějnice ve středověku a raném novověku. Nejprve jej prováděly církevní inkvizice a později také světské soudy...

349 Kč

349 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Spisovatel a historik přibližuje v encyklopedii úspěšné ediční řady OKO tentokrát středověk. Zasvěcenou, ale zároveň čtivou formou provází čtenáře po řemeslech, umění i vědách, životě středověkých měst i venkova...

249 Kč

249 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Středověk - co si pod tím slovem představíme? Staletí tuhého feudalismu, křížových výprav, rytířských soubojů, dvorné lásky? Rozmach klášterů, bazilik, katedrál, hradů? Vítězství křesťanství, rozkol církve, nástup kacířství, vznik univerzit?...

149 Kč

149 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Další publikace z nakladatelství Grada věnovaná oblíbené tematice křížových výprav tentokrát čtenáře zavede před brány hlavního města kdysi mocné byzantské říše. Konstantinopol zde vzdoruje čtyřměsíčnímu obléhání...

219 Kč

219 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Řád německých rytířů byl jedním z nejznámějších křižáckých řádů, svým významem srovnatelný s templáři a johanity. Původně zaměřil svou pozornost na udržení křižáckých států Předního východu...

247 Kč

247 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Dějiny středověké Evropy mají především posloužit studentům bakalářského stupně historie a příbuzných oborů jako úvodní text do problematiky tak složité a bohaté specializace, jakou dnes evropská medievistika je...

329 Kč

329 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy jsou mrtvým materiálem, dokud v nás neožijí.“

Jiří Mahen