Knihy
E-knihy

Středověk ve světě - strana 4 z 9

Zrušit
Titulky 163
Řazení

Vyprodané

"Hrady Řádu německých rytířů" na území někdejšího Pruska představují jedinečnou tradici fortifikačního umění. V této bohatě ilustrované publikaci jsou představeny nejvýznamnější z nich, z mnoha zůstaly jen ruiny, ...

219 Kč

219 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Od nejstarších dob stavěli lidé opevněné stavby, aby se tak chránili před nepřáteli. Z těch se později vyvinuly masivní a úctyhodné hrady, z nichž byly vedeny nejvýznamnější bitvy v historii...

499 Kč

499 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha H. - W. Goetze začíná popisem všeobecných životních podmínek. Například podnebí: středověký člověk byl bezbranně vydán všanc přírodním katastrofám...

359 Kč

359 Kč

Vyprodané

Přidat do

Raný středověk (907 - 1154)

kolektiv autorů/autorek • Reader´s Digest Výběr, 2009

Vyprodané

V Evropě se rozpadla rozsáhlá Franská říše: na německý trůn usedl Ota I. Veliký, který porazil obávané Maďary, zatímco Hugo Kapet nastolil královskou dynastii, jež po příštích 800 let určovala osudy Francie...

299 Kč

299 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Autorka, působící na katedře historie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, předkládá v této populárněvědné knížce vlastně první původní pokus naší historiografie o výklad onoho dramatického období evropských dějin na rozhraní starověku a...

398 Kč

398 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Studie Po stopách moru nabízí detailní pohled na řádění černé smrti v Anglii (i na evropské pevnině) a seznamuje nás s příběhy a osudy jednotlivých mužů i žen čtrnáctého století - rolníků, kněží, kupců i králů.

199 Kč

199 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Promiskuita japonského císařského dvora v Kjótó počátkem 11. století...

199 Kč

199 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Gavin Menzies na stránkách této knihy doslova znovu objevuje Ameriku, Austrálii, Antarktidu i Afriku. Nebyli to Benátčané, Janované, Španělé ani Portugalci, kteří jako první překonali neznámé vody Tichého oceánu a Atlantiku, ale překvapivě Číňané...

299 Kč

299 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Historická studie zabývající se dějinami moru a jeho dopadem na kulturu a společnost pozdního středověku.

174 Kč

174 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Od chvíle, kdy se člověk objevil na Zemi mu neutichající vášeň objevovat neznámé pomáhá rozšiřovat obzory, odkrývat nová území a shromažďovat stále úspěšnější vědecké poznatky. Tato kniha vypráví nejen o skvělých výpravách a vzrušujících objevech, ale...

999 Kč

999 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha přináší zasvěcený pohled na středověkou alchymii od jejího zrodu až po její zánik v chemii a přírodní filosofii novověku.

278 Kč

278 Kč

Vyprodané

Přidat do

Gótové

Peter Heather • Nakladatelství Lidové noviny, 2002

Vyprodané

Pokus o zpracování dějin národa, který hluboce zasáhl do evropské historie na sklonku antiky a počátku středověku a obsadil rozlehlé oblasti římské říše, především pak ve Španělsku a Itálii.

295 Kč

295 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Na pozadí popisu první křížové výpravy, která zásadním způsobem zasáhla nejen do historie Blízkého východu, ale i do dějin evropských, se čtenář seznámí s fascinujícím světem křesťanského a islámského světa konce 11. století...

290 Kč

290 Kč

Vyprodané

Přidat do

Od středověku k dnešku

Reader´s Digest Výběr, 2005

Vyprodané

Základní údaje, fascinující informace a bohatství otázek a odpovědí týkajících se dějin světa od pádu Římské říše...

69 Kč

69 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Další svazek z řady Dějiny Evropy navazuje na Evropu raného středověku Rogera Collinse, vydanou v loňském roce. Dvě staletí zahrnutá v předkládaném svazku přibližují Evropu v období velikých proměn...

498 Kč

498 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Vyprávění jednoho z významných znalců irských dějin o činnosti irských mnichů a písařů při ochraně západního písemnictví a tvorbě středověkého evropského myšlení.

188 Kč

188 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Co vedlo k zániku mocné a vědecky rozvinuté civilizace Mayů dlouho před dobyvatelskými výpravami...?

257 Kč

257 Kč

Vyprodané

Přidat do

869 Kč

Posíláme do 17 dní

Přidat do

Vyprodané

Sborník z kolokvií a konferencí pořádaných v letech 22 - 23 v cyklu "Život ve středověkém klášteře".

310 Kč

310 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Indiánská sága 1540-1990

199 Kč

199 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy jsou mrtvým materiálem, dokud v nás neožijí.“

Jiří Mahen