Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Pravěk, starověk - Knihy - strana 9 z 30

Zrušit
Titulky 594
Řazení

Antika a kresťanstvo

Jozef Resch • Eko-konzult, 2003

Posíláme do pěti dní

Publikácia populárnou formou približuje čitateľovi antické pramene filozofického materializmu, racionálnej etiky a svetského humanizmu...

-5%
113 Kč

113 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Titus Livius sa narodil v Pataviu, v mladosti študoval filozofiu a rétoriku, ktorú neskôr aj vyučoval. Po príchode do Ríma za vlády Augusta, prvého rímskeho cisára, sa upriamil na históriu a začal spisovať rímske dejiny od najstarších čias...

-5%
409 Kč

409 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nadmerné rozširovanie ríše, „jed z Judey“, ako nazval kresťanstvo, a barbari – to sú podľa britského historika tri základné faktory, ktoré spôsobili pád Rímskej ríše. Jeho dielo vyniká nielen erudíciou, ale aj čítavým ironickým štýlom. „Búrka a vlny sú...

-5%
440 Kč

440 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Odysseia I - XII

Homéros • Thetis, 2011

Na skladě, objednávejte ale rychle

Podľa Homérovho životopisu, ktorý je pripisovaný Hérodotovi, sa Homéros narodil v maloázijskom meste Smyrne. Pretože ho matka Krétheis porodila pri rieke Melés, dala mu meno Melésigenés...

-5%
350 Kč

350 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Svet v praveku

Foni book, 2017

Na skladě, objednávejte ale rychle

Naši predkovia začali zaľudňovať Zem milióny rokov pred vynájdením písma. Toto veľmi dlhé obdobie nazývame prehistóriou, čiže obdobím pred dejinami. Do tohto obdobia spadajú najstaršie fosílie, ktoré sú pozostatkami ľudoopov, ktorí sa podobali....

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Ďalší titul zo série Naše hrôzyplné dejiny vás tentoraz zavedie do toho najpradávnejšieho dávna-pradávna – do staršej doby kamennej, keď na Slovensku žili...

-5%
192 Kč

192 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Ktorý škôlkar by nepoznal obrovitánske zvieratá, ktorých pozostatky či modely môžeme obdivovať v múzeách, zoologických záhradách či zábavných parkoch? A nehovoriac už o rozličných knižkách, ktoré tieto čudesné plazy...

-5%
245 Kč

245 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Druhá časť Thukydidovho diela Dejiny peloponézskej vojny obsahuje knihy V–VIII. Udalosti V. knihy sa začínajú v desiatom roku vojny, v ktorom bol medzi Aténami a Spartou uzavretý Nikiov mier. Uzavretím mieru však vojnové udalosti nedostali nadlho oddych.

-5%
334 Kč

334 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

V starých gréckych povestiach mali významné miesto povesti o Tébach, tzv. tébsky cyklus...

-5%
328 Kč

328 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Iunianus Iustinus, rímsky spisovateľ, z ktorého života síce nie je nič známe, no jeho pričinením sa zachovalo významné historické dielo Pompeia Troga, resp. jeho podstatná časť. Iustinus sa totiž podujal spracovať a skrátiť rozsiahlejšie Trogove dejiny...

-5%
385 Kč

385 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, posíláme ihned

V staroveku sa verilo, že básnik Homeros bol jedným z účastníkov trójskej vojny a jeho eposy Ílias a Odysseia sú svedectvom muža, ktorý na vlastné oči videl znamenité činy udatných Grékov pri Tróji...

-5%
409 Kč

409 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Autor predkladá najnovšie poznatky o vývoji ľudstva v prehistorickom období. Okrem paralel medzi prehistorickými spoločnosťami autor upozorňuje na rozdiely medzi prehistorickými artefaktami, ktoré vytvorili ľudia na vzdialených miestach...

-5%
357 Kč

357 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do týdne

Malá encyklopédia starovekej gréckej a rímskej literatúry je dielo vedecko-populárnej literatúry určené ako čitateľovi so stredoškolskýcm vzdelaním, respektíve so vzdelaním nehumanitného typu, tak i odborníkovi, napr. klasickému filológovi.

-5%
218 Kč

218 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Vojtech Zamarovský veľakrát navštívil krajiny, kde kvitli staroveké civilizácie. Na svojich cestách študoval, pozoroval, zapisoval. Najvýznamnejšie pamiatky, o ktorých tento slovenský najprekladanejší autor literatúry faktu...

-5%
333 Kč

333 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Soon after the Caudine Forks fiasco, where Roman citizens had suffered the humiliation of being forced to pass under the yoke, an act symbolising their loss of warrior status, the tactical formation adopted by the Roman army underwent a radical change...

493 Kč

493 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Since the time of the ancient Greeks we have been fascinated by accounts of the Amazons, an elusive tribe of hard-fighting, horse-riding female warriors. Equal to men in battle, legends claimed they cut off their right breasts to improve their ...

-5%
483 Kč

483 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Here is an informative and entertaining guide to everything that any tourist needs for a journey back in time to ancient Rome in AD 200. You need only pack your imagination and a toothbrush – this guide provides the rest, describing all the ...

-5%
295 Kč

295 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Kniha Antické mená je určená poslucháčom VŠMU, filozofických fakúlt, i ďalších škôl humanitného zamerania, divadelným režisérom, výtvarným umelcom, ktorí majú možnosť v stručných, abecedne usporiadaných...

284 Kč

284 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Stoický filozof, ktorý sa zaslúžil o rozpracovanie a rozvoj stoickej filozofie, a to až do tej miery, že sa hovorilo: „Ak by nebol Chrysippos, nebola by ani Stoa.“ Pochádzal zo Soloi na území dnešného Turecka zo zámožnej rodiny, no po úkladnej strate...

-5%
384 Kč

384 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Zenon z Kitia je pokladaný za zakladateľa stoicizmu. Pochádzal z mesta Kition na Kypre. Keď stroskotali jeho obchodné lode a prišiel o majetok, upriamil svoju pozornosť na štúdium filozofie v Aténach, pričom ho svojím učením ovplyvnili najmä Krates...

-5%
385 Kč

385 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

„Čtenář to má dobré - může si své autory vybrat. “

Kurt Tucholsky