Knihy
E-knihy

Osobnosti, války - Knihy - strana 3 z 4

Zrušit
Titulky 76
Řazení

Vyprodané

Ojedinělá rozsáhlá obrazová publikace seznamuje se základy staroegyptského náboženského myšlení, které chtělo z mrtvého těla vytvořit nezničitelnou bytost procházející časem...

999 Kč

999 Kč

Vyprodané

Přidat do

Bitvy starověkého světa

Kelly Devries a a kolektiv autorů/autorek • Brána, 2008

Vyprodané

Výpravná kniha představuje dvacet nejvýznamnějších bitev, které se odehrály v Evropě a na Středním východě v době asi dva tisíce let trvající existence velkých starověkých říší, jimiž rozumíme státní útvary Egypťanů, Asyřanů, Peršanů, Makedonců, ...

299 Kč

299 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Období mezi lety 58 př. n. l. a 69 n. l. je dobou největší expanze římské říše. V roce 31 př. n. l. se Octavianovi podařilo porazit Marka Antonia v bitvě u Actia...

124 Kč

124 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V knize Gladiátoři autor popisuje nejprve historii vzniku gladiátorských show, pozadí a způsoby boje gladiátorů. Dozvíme se, jaké bylo společenské postavení gladiátorů, odkud pocházeli, kolik vydělávali oni sami a kolik jejich lanisté...

189 Kč

189 Kč

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Gaius Julius Caesar, historická osobnost gigantických rozměrů, jejíž dramatické životní osudy již déle než dva tisíce let vzrušují civilizované lidstvo bez...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, posíláme ihned

V staroveku sa verilo, že básnik Homeros bol jedným z účastníkov trójskej vojny a jeho eposy Ílias a Odysseia sú svedectvom muža, ktorý na vlastné oči videl znamenité činy udatných Grékov pri Tróji...

-5%
409 Kč

409 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Vyprodané

Velkolepý přehled osudů a kariér nejproslulejších vojevůdců od perského Kýrose Velikého v 6. století př. n. l. po Vo Nguyen Giapa ve Vietnamu ve 20. století v podání špičkových historiků a vojenských odborníků z celého světa...

399 Kč

399 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Bitva u Marathónu vstoupila do historie nesmazatelným dojmem, na její počest se konají maratónské běhy. Když v roce 499 př. n. l. povstali iónští Řekové proti nadvládě Peršanů, poskytly jim pomoc města Athény a Eretria...

173 Kč

173 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Francouzský badatel Augustus Le Plongeon, který prováděl v 19. stol. výzkumy v mexickém Yukatánu došel k závěru, že mayská a egyptská civilizace se zrodila z jedné velké a vyspělé společné kultury...

299 Kč

299 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Titul se zabývá obdobím od počátku historie do pádu Říma roku 476 n.l.

499 Kč

499 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Objevte prostřednictvím této báječné knihy plné skládaček nekonečnou nádheru starověkého Egypta...

299 Kč

299 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zločin a trest ve starém Egyptě.

224 Kč

224 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pozoruhodná publikace přibližuje čtenáři postavu biblického sjednotitele židovských kmenů – krále Davida.

299 Kč

299 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

* Keltové a jejich dějiny (Prameny, Kdo byli Keltové, Keltská Evropa, Živoření pod nadvládou Římanů, Problém křesťanských Keltů, Moderní keltské jazyky);...

68 Kč

68 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zcela nedávno vydané dílo se dosud vyšlým publikacím Christiana Jacqa zcela vymyká. Není životopisem ani chronologickým přehledem vládnoucích faraonů, nepopisuje slavné bitvy či významné památky...

199 Kč

199 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tutanchamonovu hrobku objevil britský archeolog Howard Carter roku 1922, s některými z dokumentů, jež zde nalezl, ale odmítal veřejnost seznámit. Lord Carnarvon, který Carterův výzkum financoval, si od něj tyto papyry vyžádal k soukromému studiu...

299 Kč

299 Kč

Vyprodané

Přidat do

Géniové dávnověku

Zdeněk Ministr • Mladá fronta, 2007

Vyprodané

7000 let orientace ke Slunci Skutečnost, že Slunce bývalo nejvyšším božstvem, dokazují četné památky od mladší doby kamenné po dobu slovanskou, doložené mnohdy novými důkazy a novými pohledy na staré památky s prokazatelnou orientací ke Slunci na obzoru..

299 Kč

299 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Dvoudílná publikace, zaměřená na jedno z nejdynamičtějších a nejskvělejších období historie starověkého Egypta, je věnována dvěma panovníkům - chlapeckému panovníku Tutanchamonovi a dobyvateli Ramessi II.

699 Kč

699 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Konstantin Nossov nám ve své knize Gladiátoři oživuje fenomén gladiátorů, otevírá nám svět římských bojovníků na život a smrt,prostřednictvím jásajícího davu za vysokými zdmi Kolosea, v jehož útrobách vězni tráví své poslední pokojné chvíle...

300 Kč

300 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tento světoznámý autor napsal knihy, které uchvátily rovněž české čtenáře: Zakázaná egyptologie, Na stopě původu lidstva, Hvězdná brána pyramid a Patenty faraonů...

296 Kč

296 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Tak jako nemáš jíst jen pro chuť, tak nesmíš číst jen pro zábavu.“

John Ruskin