Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Dějiny světa - Knihy

Zrušit
Titulky 11
Řazení

Posíláme do 9 dní

Monografia Židia na Slovensku po roku 1989 nedostala podtitul Komunita medzi budúcnosťou a minulosťou náhodou. Autor sa v nej usiluje priblížiť čitateľom komunitu, ktorá má "janusovský" rozmer...

-5%
538 Kč

538 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Posíláme do 9 dní

Kniha Petra Salnera prináša doteraz neznáme poznatky z prostredia židovských náboženských obcí na Slovensku po druhej svetovej vojne. Autor narába s doteraz nedostupnými archívmi...

-5%
538 Kč

538 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Připravujeme

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Autor je pracovník SAV v oblasti etnológie a veľký znalec predvojnového spoločenského života Bratislavy. Dobová tlač, memoáre, spomienky súčasníkov približujú nezabudnuteľnú atmosféru spoločenskej zábavy...

-5%
355 Kč

355 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Premeny a vývoj židovskej komunity v Bratislave po roku 1945 v spomienkach súčasníkov, v archívnych materiáloch a dennej tlači. Ako sa bratislavskí židia vyrovnávali s fyzickými a psychickými dôsledkami holokaustu...

-5%
273 Kč

273 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Cesty urbánní antropologie (Tradice - Nové směry - Identita)

Miroslav Hroch, Peter Salner a Blanka Soukupová • Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2013

Vyprodané

Kolektivní monografie představuje směrování současné středoevropské urbánní antropologie. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na historii subdisciplíny a na nejdůležitější oblasti výzkumu (město a národní identita, městská krajina)...

120 Kč

120 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Od začiatku 20. storočia boli v meste obľúbené kaviarne s modernými interiérmi, kvalitnou obsluhou, širokou ponukou káv a nápojov, časopismi, hudobnou produkciou a inými lákadlami...

288 Kč

288 Kč

Vyprodané

Přidat do

Požehnaný spravodlivý sudca (Súčasné formy židovského pohrebu)

Peter Salner • Ústav etnológie SAV, Národopisná spoločnosť Slovenska, 2014

Vyprodané

Kniha si všíma formy pohrebov príslušníkov židovskej komunity v súčasnosti. V úvodných kapitolách autor približuje bratislavskú židovskú komunitu a jej cintoríny. Ťažiskom publikácie je stav tradičného pochovávania do zeme (podľa ortodxného aj...

363 Kč

363 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Spoločenský život Bratislavy vrcholil v období pred 2. svetovou vojnou. Dobová tlač, memoáre i spomienky súčasníkov približujú nezabudnuteľnú atmosféru spoločenskej zábavy a tolerancie...

259 Kč

259 Kč

Vyprodané

Přidat do

Židovská komunita po roku 1945

Peter Salner • Ústav etnológie SAV, Národopisná spoločnosť Slovenska, 2006

Vyprodané

Kniha sa zaoberá témami návratu židovskej identity a pamäti, obrazu povojnovej reality Židov v slovenskej spoločnosti, ŠtB a židovskej mládeže, emigrácie a postoju k domovu a mnohými...

319 Kč

319 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Mozaika židovskej Bratislavy je poskladaná z obrázkov medzivojnového obdobia, ale aj zo smutných spomienok na holokaust. Ilustrujú názorovú pestrosť židovskej komunity, i rôznorodosť kontaktov s inými etnikami a náboženstvami...

259 Kč

259 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli. “

Heinrich Heine