Knihy
E-knihy

Ostatní dějin

Zrušit
Titulky 21
Řazení

Sambucus XI.

Erika Juríková a Daniel Škoviera • Trnavská univerzita, 2016 • 11. díl série

Posíláme do šesti dní

Sambucus XI obsahuje deväť štúdií. Grécko-rímskej antiky sa týkajú štúdie Jana Janouška a Jana Bažanta, k počiatkom rímskej filozofie pozýva a sprevádza po nich Peter Fraňo. Štúdia M. Andokovej sa vzťahuje na...

-5%
257 Kč

257 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Živena

Daniela Kodajová a a kolektiv autorů/autorek • Slovart, 2019

Na skladě, posíláme ihned

Prvá súhrnná publikácia o Živene, spolku slovenských žien, vychádza pri príležitosti 150. výročia jej založenia. Predstavuje kľúčové i menej známe osobnosti spolku, jeho poslanie a bohatú kultúrnu a osvetovú činnosť od minulosti až po súčasnosť...

-5%
467 Kč

467 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Vychádza ako druhý diel v rámci série DAJ SI ČAS. Populárno-náučný zábavník s historickou tematikou, ktorý rozvíja a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť žiakov na druhom stupni základnej školy. Naučí vyhľadávať a...

-5%
382 Kč

382 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Dejiny ekonomických teórií

Ján Lisý a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer, 2018

Posíláme do pěti dní

Ekonomická veda, rovnako ako ostatné vedné disciplíny, má svoju históriu vývoja, ktorá siaha do dávnej minulosti. Význam jej skúmania neustále rastie, pretože v súčasnosti stojíme pred dôležitými otázkami ľudskej civilizácie...

432 Kč

432 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Kniha pripravená pedagógmi humanitných odborov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti 25. výročia jej obnovenia. Texty venované dejinám humanitných...

-5%
205 Kč

205 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do týdne

Kniha sa zameriava na styčné body dejín slovenskej a maďarskej filozofie. Ide jednak o charakter recepcie západoeurópskych filozofických vzorov, jednak o spoločenskú podmienenosť filozofickej tvorby, o...

-5%
345 Kč

345 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Na skladě, posíláme ihned

Vznik a vývin kresťanstva, bez odborného štúdia teológie - opierajúci sa o dostupnú literatúru, ktorá sa touto témou zaoberá. V knihe autor predkladá vlastný pohľad na kľúčové a zaujímavé udalosti, ktoré podľa neho výrazne ovplyvnili dejiny kresťanstva...

-5%
345 Kč

345 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Posíláme do týdne

Ambíciou publikácie je poskytnúť prehľad a možnosť zorientovať sa v pedagogickom myslení, školstve a vzdelávaní v rokoch medzivojnového Československa a prvej Slovenskej...

-5%
328 Kč

328 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Triáda (Fyzici, analytici, kabalisti)

Tom Keve • Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2019

Posíláme do pěti dní

Tom Keve, britský fyzik maďarského pôvodu, skúma vo svojej knihe paralelný vývoj psychoanalýzy a kvantovej fyziky na prelome 19. a 20. storočia a prepojenia medzi týmito vednými odbormi a židovskou mystikou. Kniha okrem fyziky a psychoanalýzy skúma...

-5%
355 Kč

355 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do týdne

Príbeh šikovej ekonomickej reformy sa stal procesom, ktorý zasiahol hádam všetky súčasti spoločenského vývoja v Československu 60. rokov 20. storočia - mal dosahy nielen na vývoj...

-5%
372 Kč

372 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Existencia dvoch po sebe idúcich období totalitných režimov: prvej Slovenskej republiky s kresťansko-nacionálnou ideológiou a Československej socialistickej republiky, s ideológiou marxizmu-leninizmu, spôsobila, že...

-5%
551 Kč

551 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Dejiny Trnavskej univerzity (1635-1777, 1992-2010)

kolektiv autorů/autorek • VEDA, 2010

Posíláme do šesti dní

TENELLA UNIVERSITATULA - "skromnučká univerzitôčka" v Trnave (1635 - 1777, 1992 - 2010), ktorú tak nazval jej zakladateľ, kardinál Pázmaň, stále fascinuje...

1 053 Kč

1 053 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

V monografii autorský kolektív objasňuje ekonomické a čiastočne aj politické javy, ktoré boli predmetom analýzy a skúmania mnohých významných ekonómov 20. storočia a ich nasledovníkov...

461 Kč

461 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Dejiny Slovenského novinárstva - boli členené od 18. storočia na Latinské noviny a časopisy až po Slovenské novinárstvo pred prvou svetovou vojnou a...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Vyprodané

Obsah knižníc sa v minulosti i v prítomnosti rozhodujúcou mierou stal súčasťou výmeny informácií a výstavby duchovných hodnôt spoločnosti. každá národná kultúra sa usiluje...

844 Kč

844 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Konšpiračné teórie sa týkajú dôležitých a citlivých sfér spoločenského života, ktoré zároveň predstavujú zdroj skupinového napätia (otázky morálky, náboženstva, politiky, životného...

316 Kč

316 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

S istou mierou zveličenia môžeme povedať, že takmer všetky problémy s rasou sa týkajú dvoch chybne položených otázok: Existujú (ľudské) rasy? A koľko ich je? Treba však začať inak....

-5%
321 Kč

321 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Autor v tejto publikácii zasadzuje svoje štúdie do prekvapujúcich súvislostí a väzieb. Neraz si všíma veci, ktoré si dovtedy nikto nevšimol a kladie otázky, ktoré neprišli na um iným znalcom vnútorných či vonkajších dejín slovenského

392 Kč

392 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V priebehu rokov 1918 - 1939 došlo na Slovensku k nebývalému rozvoju osvety a vzdelávania, rozširovaniu siete škôl a využívaniu nových výchovno-vzdelávacích prostriedkov v osvete a školskej...

-5%
303 Kč

303 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Dejiny školstva a pedagogiky ako samostatná vedná disciplína sa zaraďujú do systému edukačných vied. Predmetom a ich úlohou je skúmať vývin pedagogických...

-5%
295 Kč

295 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

„Knihy nás mění, polepšují a vylepšují, pokud jsme polepšení schopni a pokud o ně stojíme.“

Miroslav Horníček