Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Napříč dějinami - Knihy - strana 26 z 31

Zrušit
Titulky 604
Řazení

Vyprodané

Komplexná vizuálna kronika dejín ľudstva od praveku až po začiatok 21. storočia...

1 205 Kč

1 205 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Nová maturita - určené študentom a pedagógom gymnázií a stredných odborných škôl.

240 Kč

240 Kč

Vyprodané

Přidat do

Dejepis 3 pre SOŠ a SOU (Slovensko a svet v rokoch 1849 - 1939)

Eva Chylová a a kolektiv autorů/autorek • Orbis Pictus Istropolitana • 3. díl série

Vyprodané

Učebnica je pokračovaním v rámci súboru učebníc pre stredné odborné školy a stredné odborné učilištia a tomu je prispôsobené aj spracovanie učebnice, ktorá vychádza z...

101 Kč

101 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pracovný zošit z dejepisu tvorí spolu s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Prostredníctvom nápaditých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o jednotlivých historických obdobiach od...

261 Kč

261 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Stručné informácie a abecedný zoznam o 300 osobnostiach, z ktorých je 100 veľkých vynálezcov, 100 vedcov a 100 vodcov.

173 Kč

173 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Netradičné dielo slovenskej biografistiky o osobnostiach, ktoré zmenili seba a tým (pozitívne) i náš svet.

390 Kč

390 Kč

Vyprodané

Přidat do

História

Ikar, 2014

Vyprodané

História zmení váš pohľad na minulosť. Sleduje vývoj a pokrok ľudstva z rozličných uhlov, všíma si kľúčové udalosti, zásadné myšlienky, politické mocnosti, ústredných jednotlivcov a technické prelomy, ktoré utvárali dejiny...

809 Kč

809 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Slovensko - krajina v srdci Európy - má bohatú históriu. Prelínajú sa v nej dejiny starých Slovanov, Uhorska, habsburskej monarchie, Česko-slovenskej republiky i slovenskej štátnosti.

259 Kč

259 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Už od počiatkov ľudstva existovali v jeho dejinách tienisté miesta a záhady, ktoré zostávali počas dlhých storočí neobjasnené. Vďaka vedeckému pokroku sa...

-5%
455 Kč

455 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti

kolektiv autorů/autorek • Reader´s Digest Výběr, 2012

Vyprodané

Nové, aktualizované vydanie mimoriadne úspešného titulu Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti ponúka odpovede na mnohé zvedavé otázky.

1 389 Kč

1 389 Kč

Vyprodané

Přidat do

O historiografii a spoločnosti

Dušan Kováč • Historický ústav SAV, 2010

Vyprodané

218 Kč

218 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia Grécka kultúra v našom jazyku obsahuje 322 hesiel - výrazov, ktoré tvoria súčasť našej bežnej slovnej zásoby, ale majú svoj pôvod v jazyku starých Grékov. Jednotlivé heslá obsahujú stručnú definíciu dnešného významu slova...

63 Kč

63 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Vydavateľ Filantropia o.z., Bratislava vydáva časopis Slobodomurár, v ktorom môžete nájsť základné informácie o tomto spoločenstve priamo z pera členov bratstva...

170 Kč

170 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tri učebnice v jednej kolekcii - určené študentom a pedagógom gymnázií a stredných odborných škôl...

721 Kč

721 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Dejepis vytvára a formuje historické vedomie žiakov. Učí ich kriticky pracovať s informáciami a vedie ich k tomu, aby pochopili minulosť aj prítomnosť Slovenska v kontexte svetových dejín....

102 Kč

102 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Dejepis – Pohrajme sa s históriou 3 je pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a terciu osemročných gymnázií. Tematicky vychádza z učebníc dejepisu pre uvedené ročníky...

102 Kč

102 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kódex s Dubnickou kronikou je dielom neznámeho tvorcu. Kronika vznikla v období panovania Ľudovíta I., no identifikácia jej autora sa stala pre bádateľov dlhodobo hlavolamom...

481 Kč

481 Kč

Vyprodané

Přidat do

Svetové dejiny I.

kolektiv autorů/autorek • Príroda, 2003

Vyprodané

Svetové dejiny I. - stručný prehľad od praveku do objavenia Ameriky.

36 Kč

36 Kč

Vyprodané

Přidat do

Dejepisný zošit pre 6. ročník

kolektiv autorů/autorek • Mapa Slovakia, 2002

Vyprodané

Dejepisný zošit pre 6. ročník

73 Kč

73 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi. “

anglické přísloví