Knihy
E-knihy

Napříč dějinami

Zrušit
Titulky 588
Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 588
Seřadit podle:

Posíláme do šesti dní

Kniha z pera B. Brouka (1912–1978), enfant terrible českého a slovenského kulturního života třicátých a čtyřicátých let, zahrnuje více než padesát...

-5%
470 Kč

470 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace přináší nový pohled na dějiny lidstva, vzestup velkých civilizací a příčiny jejich pádu. Upozorňuje na to, jak zásadním se stalo vyčerpání dostupných přírodních zdrojů při zhroucení...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Francouzský historik kulturních dějin Michel Pastoureau, který se dlouhodobě věnuje zkoumání symbolů (nejen barev ale i zvířat a také heraldikou, anylyzuje v této knize vývoj a proměny symboliky modré barvy v dějinách evropského Západu...é

-5%
378 Kč

378 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

V dřívějších dobách museli členové vládnoucích rodů vstoupit do manželství s osobou sobě rovnou, přesto se však našly výjimky. A právě na tyto svazky z lásky se zaměřuje naše kniha. Dozvíte se v ní, jaké překážky musely...

-5%
142 Kč

142 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Tato kniha si klade za cíl přiblížit literární historii ostatním humanitním vědám pomocí nástrojů vyvinutých původně pro jiné oblasti výzkumu: kvantitativních...

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do šesti dní

Kniha, která představuje druhý svazek rozsáhlého historického pojednání o vývoji západního rasového myšlení, navazuje na Úsvit rasismu (2013), v němž se čtenář seznámil se vznikem a rozvojem germanismu od starověku po reformaci a s formováním rasové...

-5%
617 Kč

617 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Posíláme do šesti dní

Šestý díl Toulky minulostí světa zahajují kapitoly věnující se dramatickému období objevitelských cest včetně příběhu nalezení nového kontinentu - Ameriky - a zachycující vstup evropské civilizace do novověku. Kniha zajímavě přibližuje zrod moderní...

-5%
379 Kč

379 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Posíláme do 10 dní

Autor si klade za cíl na základě primárních pramenů a dalších zdrojů popsat a zhodnotit vývoj Visegrádské skupiny na pozadí vnitropolitického vývoje členských zemí...

-5%
209 Kč

209 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Souboj vůle

Vladimír Marek • Naše vojsko, 2008

Posíláme do tří dní

Autor seznamuje čtenáře se speciálními výcviky našich vojáků v nejexotičtějších částech světa, např. v džungli Francouzské Guyany, v poušti, za polárním kruhem či při zdolávání velehor. Publikaci doplňuje rozsáhlá fotopříloha.

-5%
142 Kč

142 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Kniha přináší výsledky výzkumného projektu, jehož cílem bylo zařadit sporné československé dekrety do celoevropského kontextu a porovnat, jakými právními opatřeními se pokoušely země obsazené hitlerovským Německem přivést domácí nacistické kolaboranty...

-5%
651 Kč

651 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Hořela lípa, hořela...

Oldřich Šuleř • Dorothea Bělovská-Nakl.Tilia, 2002

Posíláme do tří dní

-5%
157 Kč

157 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Když Galileo poprvé přišel s myšlenkou, že Země není středem vesmíru, tak se mu vysmáli. O rádiu ještě před sto lety kdosi prohlásil: „Ta bezdrátová hudební krabice nemá žádnou obchodní hodnotu. Kdo by platil za zprávu, která...

-5%
283 Kč

283 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do tří dní

Proč Darwin považoval želvy za tolik zajímavé? Pocházejí lidé opravdu z opičích předků? Jak přišel páv ke svému obrovskému ocasu? Jak by mohl asi...

-5%
188 Kč

188 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nové, upravené vydání učebnice Radomíra Havlíka slouží k základní orientaci při studiu vybraných společenských problémů. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány...

-5%
138 Kč

138 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 10 dní

Kniha s názvem "Vyznamenání a bojové odznaky Třetí říš II." je volným pokračováním tématu, které se specializuje výhradně na odznaky Třetí říše. Je to též odborný průvodce světem německé faleristiky první poloviny 20. století...

-5%
989 Kč

989 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Obraz období socializmu v českých a polských učebnicích

kolektiv autorů/autorek • Ostravská univerzita, 2016

Posíláme do tří dní

Předmětem analýz obsažených v monografii „Obraz období socialismu v českých a polských učebnicích“ se staly jak moderní, tak i dobové učebnice používané ve výuce...

293 Kč

293 Kč

Posíláme do tří dní

Posíláme do 10 dní

Encyklopedii českých právních dějin vydává Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s KEY Publishing s.r.o. Encyklopedie českých právních dějin je zcela unikátní projekt skupiny právních historiků...

-5%
1 416 Kč

1 416 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do tří dní

Trestné činy proti životu a zdraví představují bezpochyby jedny z nejzávažnějších skutkových podstat, neboť se dotýkají těch nejzákladnějších životních hodnot. Náležejí k těm...

-5%
545 Kč

545 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Publikace z oblasti historické sociologie analyzuje klíčové teorie utváření evropských států. V tomto ohledu se zaměřuje na metateoretické zkoumání čtyř skupin...

435 Kč

435 Kč

Posíláme do tří dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Během politických procesů první poloviny 50. let minulého století bylo odsouzeno kolem 27 000 mužů a žen, z toho více než 200 bylo odsouzeno k trestu smrti. První poprava byla uskutečněna již v lednu 1949, tedy necelý rok poté...

-5%
304 Kč

304 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle


„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. “

Jan Amos Komenský