Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Dějiny zemí - Knihy - strana 212 z 220

Zrušit
Titulky 4385
Řazení

Historica

Slovart, 2011

Vyprodané

Táto kniha je encyklopedickou učebnicou svetových dejín. Viac ako 1 200 historických máp, všetky vytvorené po prvý raz pre túto knihu, viac ako 300 chronologických tabuliek a viac ako 20 000 historických faktov sprostredkúva dejiny sveta...

1 157 Kč

1 157 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Autor dokumentárne verne zaznamenáva likvidáciu prostitúcie v Bratislave po roku 1948. Po nej nasledovala aj likvidácia Vydrice ako súčasti Bratislavského Podhradia...

288 Kč

288 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Dejiny statočného národa slovenského sú debutom autorky Natálie Gálisovej, ktorá sa rozhodla posvietiť si na slovenské dejiny z celkom nového pohľadu. Vzdala sa akademického poňatia v prospech nadľahčeného, jednoduchého,...

229 Kč

229 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vykopaná pravda

Ladislav Ťažký, Ladislav Zrubec a a kolektiv autorů/autorek • SALUS, 1997

Vyprodané

V denníku Slovenská Republika vychádzal seriál o histórii slovenského národa Vykopaná pravda, ktorý sa stretol u čitateľov s mimoriadnym ohlasom. Čitatelia svoj záujem prejavovali v mnohých listoch, telefonátoch, besedách, či pri osobných rozhovoroch...

230 Kč

230 Kč

Vyprodané

Přidat do

Tutanchamonova hrobka

Jen Green • Eastone Books, 2007

Vyprodané

Vzrušujúca výpravná knižka ponúka ohromujúce fotografie prastarých miest, zaujímavé informácie z Carterovho archeologického denníka a skutočne interaktívny 3-D zážitok...

577 Kč

577 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha pochádza z novej série kníh o ruských prevažne duchovných dejinách, ktorú autor nazval ROS(H)SOFIA. Séria kníh ROS(H)SOFIA sa zaoberá duchovnými, spoločenskými, kultúrnymi, politickými a inými dejinami Ruska...

363 Kč

363 Kč

Vyprodané

Přidat do

Národný kalendár 2006

Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2005

Vyprodané

V jeho obsahu nájdete mnoho zaujímavého nielen zo života tohto šľachetného človeka, ale aj zo života ďalších významných ľudí kultúrneho a spoločenského života Slovákov a Slovenska.

79 Kč

79 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pri prechádzke ulicami Starého mesta si na priečeliach budov môžeme všimnúť množstvo heraldických pamiatok. Od 13. storočia erby a heraldické znaky dotvárali vzhľad cirkevnej a svetskej architektúry, ale nachádzame ich aj na plastikách, pomníkoch,...

259 Kč

259 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia ponúka obraz krajiny a civilizácie, ktorá fascinuje svet už tisícročia nielen svojím umením, ale aj historickými úspechmi, technickými výdobytkami, ako aj intelektuálnymi a vedeckými objavmi...

562 Kč

562 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kolekcia dvoch titulov: Vojna (Malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914 - 1918) a Zborníku zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 2016...

403 Kč

403 Kč

Vyprodané

Přidat do

Gustáv Husák a jeho doba

Branislav Kinčok a a kolektiv autorů/autorek • Ústav pamäti národa, 2015

Vyprodané

Kolektívna monografia Gustáv Husák a jeho doba je výsledkom spoločnej práce šestnástich slovenských, českých a ruských autorov. Je výstupom z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorú pri príležitosti 100. výročia narodenia G. Husáka zorganizoval...

499 Kč

499 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Prezentovaná publikácia sa popri ekonomickom a obchodnom hľadisku venuje aj ďalším oblastiam fungovania miest, prevažne na území dnešného Slovenska. To je zasadené do celouhorského...

609 Kč

609 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Udalosť 25. marca 1988 bola heroickým vzopätím veriach na Slovensku proti dlhoročným krivdám, bolo to vyvrcholenie tichého odporu veriacich, ktorý u nás narastal celé roky. V ten deň sa tisíce slovenských ľudí zhromaždili na tiché modlitbové...

193 Kč

193 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Однотомное издание "История России" являе

2 385 Kč

2 385 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ostrožná poloha Mogyorós, v katastrálnom území obce Stránska, sa stala v rokoch 1985 – 1988 prvou a doposiaľ aj jedinou systematicky skúmanou lokalitou badenskej kultúry na území Gemera...

725 Kč

725 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Materialy z konferencie, Stara Lesna, september 1997.

232 Kč

232 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Československá republika se ve dvacátých letech stala jednou z hlavních cílových zemí mnohonárodnostní vlny exulantů prchajících z území bývalého carského impéria před následky bolševického převratu. Díky mimořádně vstřícnému postoji mladé...

480 Kč

480 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Viete, prečo predstavuje málinské nárečie exkluzívny typ medzi slovenskými nárečiami? Prečo sú o Málinčanoch široko-ďaleko známe výroky šťeri voze Máľinčanó a edon...

333 Kč

333 Kč

Vyprodané

Přidat do

Dejiny sveta

kolektiv autorů/autorek • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2000

Vyprodané

Bohato ilustrovaná encyklopédia, ktorá sa zamerala na 150 najväčších udalostí svetových dejín.

562 Kč

562 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla. “

John Ruskin