Knihy
E-knihy

Dějiny Čech, Moravy a Slezska

Zrušit
Titulky 1400
Řazení

Vyprodané

Přitažlivě upravená publikace přináší pestrou paletu informací o všem co souvisí se stravováním, pitím a stolováním v období české renesance. Podává svědectví o tom, že naši předci často holdovali velkému a nemírnému pití...

20 Kč

20 Kč

Vyprodané

Přidat do

Hry o Moravu

František Mezihorák • Mladá fronta, 2001

Vyprodané

Separatisté, iredentisté a kolaboranti 1938 - 1945...

20 Kč

20 Kč

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Krize a pád totalitního režimu v Československu 1968-1989...

20 Kč

20 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Téma historie sociální práce patří mezi základní teoretickou výbavu pracovníků v pomáhajících profesích. Předkládaný text je primárně určen studentům sociální práce...

35 Kč

35 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 16 dní

Volné pokračování Co na Řípu nevěděli aneb od Praotce Čecha k Václavu III. Ve třiadvaceti plynule na sebe navazujících kapitolách autor čtivou, populární formou představuje nejvýraznější osobnosti a dějinné události této éry...

40 Kč

40 Kč

Posíláme do 16 dní

Přidat do

Schwarzenbergové 1615-1789

Ludmila Ourodová-Hronková • Národní památkový ústav, 2019

Na skladě, posíláme ihned

Obrazově bohatě vybavená brožura seznamuje čtenáře populární formou s prvními pěti generacemi Schwarzenbergů v Čechách. Je přehledně členěna dle jednotlivých vladařských párů, přináší jejich portréty a vystihuje nejen hlavní směry jejich veřejných...

43 Kč

43 Kč

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Posíláme do 16 dní

Součástí přehledu všech panovníků a státníků od 7. století do současnosti jsou portréty a stručná představení 26 osobností, které svým působením nejvýznamněji...

45 Kč

45 Kč

Posíláme do 16 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Tato kniha si klade za cíl vyplnit mezeru (jednu z mnoha) ve studiu české historie se zaměřením na ostudnou část a to projevy antisemitismu v českých zemích. Tato publikace sleduje antisemitské pamflety na počátku 20. století...

-4%
47 Kč

47 Kč

Sleva 4%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Vyprodané

Deníky Josefa Pekaře pocházejí z druhé poloviny Pekařova života, kdy již náležel k nejvýznačnějším osobnostem českého kulturního a v jisté míře i politického života a čile se stýkal s jeho vlivnými reprezentanty. Deníky ukazují zákulisí českého...

49 Kč

49 Kč

Vyprodané

Přidat do

Český antisemitismus 19. století

Nenadalová Hedvika, 2010

Na skladě, objednávejte ale rychle

Tato kniha si klade za cíl vyplnit mezeru (jednu z mnoha) ve studiu české historie se zaměřením na ostudnou část a to projevy antisemitismu v českých zemích v 19. století. Kniha je pouze doplňkem pro studium antisemitismu...

49 Kč

49 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Kniha Celé to hnízdo musí hořet! je o nevyhnutelném konci celé předchozí koexistence Čechů s Němci – respektive o jejím skutečném finále v květnu roku 1945, které se přirozeně stalo fantómem za každého pozdějšího režimu u nás...

49 Kč

49 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Každý slyšel o Štěchovickém pokladu alespoň jednou za život. Vždyť média vyprávěním o jeho hledání alespoň jednou ročně zaplňují zprávy. Jak to ale je s tímto pokladem neznámé hodnoty ve skutečnosti?...

49 Kč

49 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Vyprodané

Otto Urban zde vykreslil politické pozadí revoluce roku 1848 a počátky formování se občanské společnosti v habsburské monarchii.

49 Kč

49 Kč

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do 9 dní

Publikace pojednává o historii vzniku, činnosti a rozvoji Rotary klubů, které se začaly na našem území zakládat po vzniku samostatné Československé republiky v r. 1918.

49 Kč

49 Kč

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

České dějiny od pravěku až po současnost vhodné pro studenty základních i středních škol. Přehled mimo jiné obsahuje úplný seznam panovníků včetně jejich manželek, umělecké slohy a kultura u nás, 23 historických mapek a erbů...

49 Kč

49 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Vyprodané

Další příspěvek k probíhající diskusi o Mistru Janu Husovi. Kniha tematicky navazuje na knihu Jiřího Kejře Husův proces. Autor poukazuje na to, jak ve vlastenecky vzníceném ovzduší české společnosti 19. století tíživě působila skutečnost...

49 Kč

49 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

"Další necelá stovka portrétů historických osobností, které se vedle vládců a panovníků (jejichž přehled jsme již dříve shrnuli v publikaci Vládci českých zemí) významně zapsaly do českých dějin..."

49 Kč

49 Kč

Vyprodané

Přidat do

50 Kč

Vyprodané

Přidat do

Na pozvání Masarykova ústavu 5

Masarykův ústav AV ČR, 2007

Posíláme do 9 dní

Sborník obsahuje příspěvky ze semináře Volby 1946: iluze a realita a Česká politická pravice a krize demokracie 30. let, pořádaných v roce 2006 v rámci cyklu Na pozvání Masarykova ústavu, který je věnován stále živým otázkám naší i evropské minulosti a...

50 Kč

50 Kč

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Vyprodané

Historie 2. generalátu 1631-1634.

50 Kč

50 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy nejsou morální či nemorální. Knihy jsou dobře či špatně napsané. A dost. “

Oscar Wilde