Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo - Knihy

Zrušit
Titulky 17
Řazení

Na skladě, objednávejte ale rychle

14., doplnené a prepracované vydanie. V predmete účtovníctvo na obchodných akadémiách majú žiaci získať poznatky o spôsoboch a postupoch účtovania tak v sústave podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva. V 2. ročníku je cieľom vysvetliť základné...

-5%
374 Kč

374 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako zdroja informácií o účtovnej jednotke. Obsah učebnice je...

-5%
454 Kč

454 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Účtovníctvo

Anna Šlosárová • Wolters Kluwer, 2016

Vyprodané

Druhé vydanie učebnice vychádza z najnovších teoretických poznatkov účtovníctva a z aktuálnej národnej (slovenskej) aj nadnárodnej (smernice EÚ, IFRS) úpravy účtovníctva, účinnej od...

406 Kč

406 Kč

Vyprodané

Přidat do

Účtovníctvo B - Cvičebnica

Anna Šlosárová a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2010

Vyprodané

Cvičebnica priamo nadväzuje na publikáciu A. Šlosárová a kol.: Účtovníctvo B – učebné texty. V úvode cvičebnice je zaradená kapitola na opakovanie problematiky z účtovníctva A. Ďalších desať kapitol je tematicky zameraných na precvičenie...

266 Kč

266 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia sa zaoberá účtovníctvom podnikateľskej účtovnej jednotky pôsobiacej v prostredí trhovej ekonomiky. Obsahuje teoretickú časť i riešenia konkrétnych účtovných prípadov a v závere súvislý komplexný príklad, na ktorom si čitateľ môže overiť,...

265 Kč

265 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Monografia sa zaoberá oceňovaním z hľadiska teórie účtovníctva, právnej úpravy účtovníctva v Slovenskej republike, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IFRS) a amerických všeobecne...

345 Kč

345 Kč

Vyprodané

Přidat do

Mimoriadne účtovné uzávierky

Renáta Silná a Anna Šlosárová • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2008

Vyprodané

V súčasnosti prebiehajúcom procese reštrukturalizácií v rozvinutých ekonomických systémoch zohrávajú fúzie a akvizície významnú úlohu. V publikácii sa rieši...

41 Kč

41 Kč

Vyprodané

Přidat do

Účtovníctvo

Božena Soukupová, Anna Šlosárová a Anna Baštincová • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2004

Vyprodané

Druhé vydanie učebnice je v porovnaní s predchádzajúcim vydaním podstatne prepracované a aktualizované. Je uceleným spracovaním problematiky finančného účtovníctva podnikateľských subjektov, ktoré rešpektuje platnú národnú právnu úpravu...

643 Kč

643 Kč

Vyprodané

Přidat do

Účtovníctvo (praktikum)

Anna Šlosárová a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2011

Vyprodané

Učebné praktikum pre študentov ekonomického zamerania nadväzuje na učebnicu poskytujúcu teoretické vedomosti. Praktikum podporuje rozvoj ekonomického myslenia študentov, preveruje ich teoretické znalosti a jeho cieľom je...

348 Kč

348 Kč

Vyprodané

Přidat do

Účtovníctvo B - Učebný text

Anna Šlosárová a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2009

Vyprodané

Učebné texty predstavujú základnú študijnú literatúru na predmet Účtovníctvo B na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Obsahom publikácie sú teoretické poznatky z účtovníctva pre podnikateľov usporiadané do tematických celkov...

291 Kč

291 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia sa venuje podrobnej analýze prehľadu peňažných tokov zostavovaného v podnikateľskej účtovnej jednotke v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. 4455/2003-92, v znení...

137 Kč

137 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Prečítaním učebného textu Šlosárová, A. a kolektív: Účtovníctvo (Wolters Kluwer, 2016) získajú čitatelia teoretické poznatky, ktoré si overia, upevnia a rozšíria pomocou...

394 Kč

394 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Cieľom učebnice je komplexná analýza teoretických postupov zostavovania individuálnej účtovnej závierky a prezentácie informácií v nej a tiež rozpracovanie základných postupov...

542 Kč

542 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia podáva komplexnú analýzu a výklad problematiky odloženej dane z príjmov v súlade so slovenskou právnou úpravou účtovníctva podnikateľov účinnou od 1. januára 2010...

108 Kč

108 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Trináste prepracované vydanie. Učebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto predmetu i študentov na stredných školách. Účtovníctvo sa v nej vysvetľuje primeraným, názorným spôsobom, s maximálnym vzdel

258 Kč

258 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon č. 431/2002 Z. z.

117 Kč

117 Kč

Vyprodané

Přidat do

Účtovníctvo B - Cvičebnica

Anna Šlosárová a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2009

Vyprodané

Cvičebnica priamo nadväzuje na publikáciu Účtovníctvo B – Učebné texty. V úvode cvičebnice je zaradená kapitola na opakovanie problematiky z účtovníctva A...

240 Kč

240 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění. “

Voltaire