Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo - Knihy

Zrušit
Titulky 18
Řazení

Posíláme do pěti dní

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na...

421 Kč

421 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Monografia pojednáva o možnostiach a úlohách trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, bezpečnostných vied a iných forenzných disciplín pri kontrole kriminality. Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. výrazným spôsobom posunul hranice poznania v....

890 Kč

890 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej

798 Kč

798 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva"", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených...

423 Kč

423 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva“, ktoré vyšli v niekoľkých zmenených...

385 Kč

385 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným...

-5%
873 Kč

873 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Autori monografie, ktorí pôsobia na Paneurópskej vysokej škole, na základe niekoľko-ročnej výskumnej práce spracovali monografiu, v rámci ktorej si ako hlavný cieľ stanovili analyzovať trestnoprávne ustanovenia práva Európskej únie, resp. Európskych

-5%
992 Kč

992 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Vyprodané

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty...

351 Kč

351 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Autori pripravili publikáciu, ktorá umožňuje poznať základné procesné práva a povinnosti občana, ktorý sa dostane do rôznych procesných rolí v rámci trestného konania. V súčasnej slovenskej či českej odbornej literatúre podobnej publikácie niet.

725 Kč

725 Kč

Vyprodané

Přidat do

Trestné právo hmotné (1. a 2. zväzok) (Druhé, doplnené a prepracované vydanie)

Jaroslav Ivor a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2010

Vyprodané

Prvý zväzok (všeobecná časť) obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva hmotného. Zohľadňuje zásadné zmeny v slovenskom trestnom práve, ktoré vznikli schválením rekodifikovaného Trestného zákona, najmä novú kategorizáciu trestných činov, ...

896 Kč

896 Kč

Vyprodané

Přidat do

Trestné právo procesné (Druhé, doplnené a prepracované vydanie)

Jaroslav Ivor a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2010

Vyprodané

Učebnica trestného práva procesného vypracovaná autorským kolektívom pod vedením prof. JUDr. Jaroslava Ivora, CSc., obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva procesného...

1 073 Kč

1 073 Kč

Vyprodané

Přidat do

Zaistenie osôb v trestnom konaní

Jaroslav Ivor • Wolters Kluwer (Iura Edition)

Vyprodané

Publikácia obsahuje podrobný rozbor inštitútu zaistenia osoby, ktorý je upravený jednak v medzinárodných dokumentoch a jednak v našom Trestnom poriadku.

161 Kč

161 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach poskytuje prehľad o základných otázkach trestného práva...

300 Kč

300 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú učebnice...

1 053 Kč

1 053 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce...

356 Kč

356 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii...

334 Kč

334 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty Základy trestného práva", ktoré

218 Kč

218 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty...

345 Kč

345 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy jsou nahromaděným pokladem světa, vhodným dědictvím pokolení a národů. “

Henry David Thoreau