Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy

Ekonomika a právo - Knihy

Zrušit
Titulky 22
Řazení

Posíláme do pěti dní

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na...

421 Kč

421 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Komentár k zákonu o obetiach trestných činov je v podmienkach Slovenskej republiky prvým komentárom k spomínanému zákonu. Autor, profesor trestného práva s mnohoročnými praktickými a teoretickými skúsenosťami a člen pracovnej skupiny Ministerstva...

983 Kč

983 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Druhé doplnené a aktualizované vydanieUčebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi...

441 Kč

441 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej

798 Kč

798 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Počítačová kriminalita je najrýchlejšie sa rozvíjajúca forma trestnej činnosti. V celosvetovom meradle je počet obetí počítačovej kriminality viac ako milión ľudí denne. Ide o výnosnejší druh...

342 Kč

342 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Podanie svedeckej výpovede môže pre svedka znamenať aj možné ohrozenie svedka, resp. jeho blízkych osôb, predovšetkým pri dokazovaní organizovanej kriminality. Z toho dôvodu môžu byť svedkovia vystavení fyzickému násiliu či psychickému nátlaku...

423 Kč

423 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva"", ktoré vyšli v niekoľkých zmenených...

423 Kč

423 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Aktívna ochrana obetí trestných činov predstavuje pre Európsku úniu a jej členské štáty jednu z hlavných priorít. Obete trestnej činnosti sa z rôznych dôvodov, minimálne preto, aby unikli pred trestnou činnosťou, niekedy presťahujú z jedného do druhého...

-5%
405 Kč

405 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná rozpačito a nejednotne. Druhé vydanie komentára k zákonu o trestnej zodpovednosti...

702 Kč

702 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Obrazové a zvukové záznamy v trestnom konaní

Jozef Záhora a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer, 2018

Posíláme do pěti dní

Odhaľovanie a dokazovanie závažnej trestnej činnosti v súčasných podmienkach nie je vždy možné efektívne realizovať prostredníctvom využitia klasických dôkazných prostriedkov, ktoré boli na tieto účely využívané v minulosti. Efektívne a účinné ...

628 Kč

628 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná...

461 Kč

461 Kč

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty „Základy trestného práva“, ktoré vyšli v niekoľkých zmenených...

385 Kč

385 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným...

-5%
873 Kč

873 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Vyprodané

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce študijné texty...

351 Kč

351 Kč

Vyprodané

Přidat do

Základy práva

Jozef Záhora a a kolektiv autorů/autorek • Eurokódex, 2013

Vyprodané

Pri každodennej činnosti sa človek stretáva s množstvom právnych problémov. Právo dnes zasahuje skoro do všetkých oblastí nášho života. Zorientovať sa v „spleti“ právnych predpisov...

191 Kč

191 Kč

Vyprodané

Přidat do

Praktikum z trestného práva hmotného

Jozef Záhora a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer, 2014

Vyprodané

Učebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi. Ako najvhodnejšia metóda sa na to osvedčila tzv. Metóda prípadových štúdií (case study)...

431 Kč

431 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach poskytuje prehľad o základných otázkach trestného práva...

300 Kč

300 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú učebnice...

1 053 Kč

1 053 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na predchádzajúce...

356 Kč

356 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného po jeho rekodifikácii...

334 Kč

334 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Nejlepší knihy jsou takové, které člověku říkají, co už sám ví.“

George Orwell